Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)

HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APPLIKATIONER PÅ SVENSKA


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Europeiska fågelröster PRO
Sånger, skrik, samtal

Utbildningsapplikationer och fältguider: Ladda ner från Google Play / Play Market       Utbildningsapplikationer och fältguider: Ladda ner från Apple App Store / iTunes

Mobilapplikation
För Android-och iOS-smartphones

PÅ 20 EUROPEISKA SPRÅK

Författare: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - Mobilapplikation

Ladda ner från Google Play och AppStore

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från Google Play / Play Market                Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från AppStore / iTunes

Professionell encyklopedi av fågelröster: för ornitologer och fågelälskare!

Professionell ljudsamling för 515 fågelarter som bor i Europa - från Atlanten till Ural och från Arktis till Medelhavet. Listan över arter som du kan hitta nedan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ansökan täcker större delen av Europas territorium och kan med framgång användas i större delen av Nord-och Centraleuropa, inklusive skandinaviska och baltiska stater, Polen, Tyskland, Ukraina och andra angränsande territorier.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - huvudskärm med alla fågelarter

PÅ 20 EUROPEISKA SPRÅK
Appen består av 20 europeiska språk, inklusive svenska, finska, norska, holländska, engelska, tyska, franska och spanska. Användaren kan välja något av dessa språk.

RÖSTIDENTIFIERARE
Applikationen har en inbyggd polytomisk fågelröstidentifierare (Identifieringsfilter), som hjälper till att bestämma den okända fågeln genom sitt utseende och röst. Du kan välja den geografiska regionen, storleken på fågeln, platsen för den sjungande fågeln, typen av ljudsignal och tiden på en dag. Identifieraren hjälper dig att begränsa utbudet av arter för okänd fågel.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - Identifieringsfilterskärm

BILDER OCH BESKRIVNINGAR
För varje art ges flera bilder av fågeln i naturen (manlig, kvinnlig eller omogen, fågel i flygning), distributionskartor och ägg, samt en textbeskrivning av utseende, beteende, egenskaper vid reproduktion och utfodring, distribution och migreringar.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - fågelarter beskrivning skärm

FÅGLAR KALLAR
För var och en av 515 fågelarter, ger appen en kombinerad inspelning, inklusive manliga låtar och flera mest typiska samtal – larm, aggression, interaktion, kontakt och flyg samtal, etc. Var och en av inspelningarna kan spelas på fyra olika sätt: 1) en gång, 2) i en slinga utan intervall, 3) i en slinga med ett intervall på 10 sekunder, 4) i en slinga med ett intervall på 20 sekunder.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - systematiska, regionala och ekologiska grupper screen

FRÅGESPORT
Appen har en inbyggd frågesport som kan träna dig att känna igen fåglar genom deras röster och utseende. Du kan spela frågesporten upprepade gånger-frågorna för att känna igen arter växlar i slumpmässig ordning och upprepas aldrig! Svårigheten med frågesporten kan justeras-ändra antalet frågor, ändra antalet svar att välja mellan, slå på och av fågelbilder.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - Quiz skärm

FÅGLARNAS RÖSTER KAN SPELAS I NATUREN!
I närvaro av Internet kan fåglarnas röster spelas direkt i naturen. Efter att ha betalat för köp i appen kan alla funktioner användas offline, inklusive i områden utan Internet - på ornitologiska utflykter, promenader i landet, på expeditioner, jakt eller fiske.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - systematiska, regionala och ekologiska grupper screen

KÖP-I-APPEN
Programmets huvudfunktioner är gratis - för varje fågelart kan du se dess bild-och textbeskrivning och lägga till arter i Favoriter (dessa funktioner är tillgängliga offline), samt spela en inspelning av dess röst (om du har en Internetanslutning och inte mer än 1 gång per minut). Betalda funktioner möjliggör obegränsad användning av Identifieringsfiltret och Frågesporten, öppen åtkomst till ytterligare färgbilder och gör det också möjligt att spela alla inspelningar av fågelröster offline. Du kan köpa tillgång till alla fågelarter (gruppen "Alla fåglar"), liksom till någon geografisk eller systematisk grupp av fåglar.

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - Köpskärm i appen

FUNGERAR UTAN INTERNET
Applikationen kan användas för ornitologiska utflykter, skogsvandringar, vandringar, lanthus, expeditioner, jakt eller fiske.

KAN ÖVERFÖRAS TILL MINNESKORTET (efter installation av appen).

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal - Informationsskärm

APPLIKATIONEN ÄR UTFORMAD FÖR:

* fågelskådare och professionella ornitologer;
* universitetsstudenter och lärare vid seminarier på plats;
* lärare i gymnasieskolor och ytterligare utbildning (utanför skolan);
* skogsarbetare och jägare;
* anställda i naturreservat, nationalparker och andra naturskyddade områden;
* songbird älskare;
* turister, campare och naturguider;
* föräldrar med sina barn och sommarboende;
* alla andra naturälskare.

Detta är en oumbärlig referens-och utbildningsresurs för amatörornitologer (fågelskådare), skolbarn, studenter, lärare, föräldrar och alla naturälskare!

Ladda ner från Google Play och AppStore

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från Google Play / Play Market                Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från AppStore / iTunes

TOP

Listan över alla fågelarter, ingår i ansökan (i systematisk ordning):

1. Lagopus lagopus - Dalripa
2. Lagopus muta - Fjällripa
3. Tetrao urogallus - Tjäder
4. Lyrurus tetrix - Orre
5. Lyrurus mlokosiewiczi - Kaukasisk orre
6. Tetrastes bonasia - Järpe
7. Tetraogallus caucasicus - Kaukasisk snöhöna
8. Alectoris chukar - Berghöna
9. Alectoris graeca - Stenhöna
10. Alectoris rufa - Rödhöna
11. Perdix perdix - Rapphöna
12. Coturnix coturnix - Vaktel
13. Phasianus colchicus - Fasan
14. Cygnus olor - Knölsvan
15. Cygnus bewickii - Mindre sångsvan
16. Cygnus cygnus - Sångsvan
17. Anser fabalis - Sädgås
18. Anser brachyrhynchus - Spetsbergsgås
19. Anser albifrons - Bläsgås
20. Anser erythropus - Fjällgås
21. Anser anser - Grågås
22. Anser indicus - Stripgås
23. Anser caerulescens - Snögås
24. Branta bernicla - Prutgås
25. Branta leucopsis - Vitkindad gås
26. Branta canadensis - Kanadagås
27. Branta ruficollis - Rödhalsad gås
28. Alopochen aegyptiaca - Nilgås
29. Tadorna ferruginea - Rostand
30. Tadorna tadorna - Gravand
31. Aix galericulata - Mandarinand
32. Mareca penelope - Bläsand
33. Mareca americana - Amerikansk bläsand
34. Mareca strepera - Snatterand
35. Anas crecca - Kricka
36. Anas platyrhynchos - Gräsand
37. Anas acuta - Stjärtand
38. Spatula querquedula - Årta
39. Spatula clypeata - Skedand
40. Marmaronetta angustirostris - Marmorand
41. Netta rufina - Rödhuvad dykand
42. Aythya ferina - Brunand
43. Aythya nyroca - Vitögd dykand
44. Aythya fuligula - Vigg
45. Aythya marila - Bergand
46. Aythya affinis - Mindre bergand
47. Somateria mollissima - Ejder
48. Somateria spectabilis - Praktejder
49. Polysticta stelleri - Alförrädare
50. Histrionicus histrionicus - Strömand
51. Clangula hyemalis - Alfågel
52. Melanitta nigra - Sjöorre
53. Melanitta fusca - Svärta
54. Bucephala clangula - Knipa
55. Bucephala islandica - Islandsknipa
56. Mergellus albellus - Salskrake
57. Mergus serrator - Småskrake
58. Mergus merganser - Storskrake
59. Oxyura leucocephala - Kopparand
60. Gavia stellata - Smålom
61. Gavia arctica - Storlom
62. Gavia immer - Svartnäbbad islom
63. Gavia adamsii - Vitnäbbad islom
64. Thalassarche chlororhynchos - Mindre albatross
65. Fulmarus glacialis - Stormfågel
66. Calonectris diomedea - Scopolilira
67. Calonectris borealis - Gulnäbbad lira
68. Puffinus puffinus - Mindre lira
69. Pterodroma feae - Kapverdepetrell
70. Pterodroma hasitata - Karibpetrell
71. Bulweria bulwerii - Spetsstjärtad petrell
72. Puffinus yelkouan - Medelhavslira
73. Puffinus griseus - Grålira
74. Puffinus mauretanicus - Balearisk lira
75. Puffinus baroli - Makaronesisk lira
76. Puffinus gravis - Större lira
77. Hydrobates pelagicus - Stormsvala
78. Oceanites oceanicus - Havslöpare
79. Pelagodroma marina - Fregattstormsvala
80. Oceanodroma leucorhoa - Klykstjärtad stormsvala
81. Pelecanus onocrotalus - Vit pelikan
82. Pelecanus crispus - Krushuvad pelikan
83. Morus bassanus - Havssula
84. Phalacrocorax carbo - Storskarv
85. Microcarbo pygmeus - Dvärgskarv
86. Phalacrocorax aristotelis - Toppskarv
87. Ciconia ciconia - Vit stork
88. Ciconia nigra - Svart stork
89. Plegadis falcinellus - Bronsibis
90. Platalea leucorodia - Skedstork
91. Ardea alba - Ägretthäger
92. Botaurus stellaris - Rördrom
93. Bubulcus ibis - Kohäger
94. Ardeola ralloides - Rallhäger
95. Nycticorax nycticorax - Natthäger
96. Egretta garzetta - Silkeshäger
97. Ixobrychus minutus - Dvärgrördrom
98. Ardea purpurea - Purpurhäger
99. Ardea cinerea - Gråhäger
100. Phoenicopterus roseus - Större flamingo
101. Tachybaptus ruficollis - Smådopping
102. Podiceps nigricollis - Svarthalsad dopping
103. Podiceps auritus - Svarthakedopping
104. Podiceps grisegena - Gråhakedopping
105. Podiceps cristatus - Skäggdopping
106. Pandion haliaetus - Fiskgjuse
107. Pernis apivorus - Bivråk
108. Elanus caeruleus - Svartvingad glada
109. Milvus milvus - Röd glada
110. Milvus migrans - Brun glada
111. Haliaeetus albicilla - Havsörn
112. Gypaetus barbatus - Lammgam
113. Neophron percnopterus - Smutsgam
114. Gyps fulvus - Gåsgam
115. Aegypius monachus - Grågam
116. Circaetus gallicus - Ormörn
117. Circus aeruginosus - Brun kärrhök
118. Circus cyaneus - Blå kärrhök
119. Circus macrourus - Stäpphök
120. Circus pygargus - Ängshök
121. Accipiter badius - Shikra
122. Accipiter brevipes - Balkanhök
123. Accipiter nisus - Sparvhök
124. Accipiter gentilis - Duvhök
125. Buteo buteo - Ormvråk
126. Buteo rufinus - Örnvråk
127. Buteo lagopus - Fjällvråk
128. Clanga pomarina - Mindre skrikörn
129. Clanga clanga - Större skrikörn
130. Aquila rapax - Savannörn
131. Aquila nipalensis - Stäppörn
132. Aquila heliaca - Kejsarörn
133. Aquila adalberti - Spansk kejsarörn
134. Aquila chrysaetos - Kungsörn
135. Aquila fasciata - Hökörn
136. Hieraaetus pennatus - Dvärgörn
137. Falco naumanni - Rödfalk
138. Falco tinnunculus - Tornfalk
139. Falco vespertinus - Aftonfalk
140. Falco amurensis - Amurfalk
141. Falco eleonorae - Eleonorafalk
142. Falco biarmicus - Slagfalk
143. Falco columbarius - Stenfalk
144. Falco cherrug - Tatarfalk
145. Falco rusticolus - Jaktfalk
146. Falco peregrinus - Pilgrimsfalk
147. Falco subbuteo - Lärkfalk
148. Psittacula krameri - Halsbandsparakit
149. Anthropoides virgo - Jungfrutrana
150. Leucogeranus leucogeranus - Snötrana
151. Grus grus - Trana
152. Rallus aquaticus - Vattenrall
153. Crex crex - Kornknarr
154. Porzana parva - Mindre sumphöna
155. Porzana pusilla - Dvärgsumphöna
156. Porzana porzana - Småfläckig sumphöna
157. Porphyrio porphyrio - Västlig purpurhöna
158. Gallinula chloropus - Rörhöna
159. Fulica atra - Sothöna
160. Fulica cristata - Kamsothöna
161. Otis tarda - Stortrapp
162. Chlamydotis undulata - Ökentrapp
163. Tetrax tetrax - Småtrapp
164. Haematopus ostralegus - Strandskata
165. Himantopus himantopus - Styltlöpare
166. Recurvirostra avosetta - Skärfläcka
167. Burhinus oedicnemus - Tjockfot
168. Cursorius cursor - Ökenlöpare
169. Glareola pratincola - Rödvingad vadarsvala
170. Glareola nordmanni - Svartvingad vadarsvala
171. Vanellus vanellus - Tofsvipa
172. Vanellus spinosus - Sporrvipa
173. Vanellus indicus - Rödflikvipa
174. Vanellus gregarius - Stäppvipa
175. Vanellus leucurus - Sumpvipa
176. Pluvialis dominica - Amerikansk tundrapipare
177. Pluvialis apricaria - Ljungpipare
178. Pluvialis squatarola - Kustpipare
179. Charadrius hiaticula - Större strandpipare
180. Charadrius dubius - Mindre strandpipare
181. Charadrius alexandrinus - Svartbent strandpipare
182. Charadrius leschenaultii - Ökenpipare
183. Charadrius asiaticus - Kaspisk pipare
184. Charadrius morinellus - Fjällpipare
185. Arenaria interpres - Roskarl
186. Scolopax rusticola - Morkulla
187. Lymnocryptes minimus - Dvärgbeckasins
188. Gallinago stenura - Sibirisk beckasin
189. Gallinago media - Dubbelbeckasin
190. Gallinago gallinago - Enkelbeckasin
191. Limosa limosa - Rödspov
192. Limosa lapponica - Myrspov
193. Numenius phaeopus - Småspov
194. Numenius tenuirostris - Smalnäbbad spov
195. Numenius arquata - Storspov
196. Xenus cinereus - Tereksnäppa
197. Actitis hypoleucos - Drillsnäppa
198. Tringa ochropus - Skogssnäppa
199. Tringa erythropus - Svartsnäppa
200. Tringa nebularia - Gluttsnäppa
201. Tringa flavipes - Mindre gulbena
202. Tringa stagnatilis - Dammsnäppa
203. Tringa glareola - Grönbena
204. Tringa totanus - Rödbena
205. Calidris canutus - Kustsnäppa
206. Calidris minuta - Småsnäppa
207. Calidris temminckii - Mosnäppa
208. Calidris melanotos - Tuvsnäppa
209. Calidris ferruginea - Spovsnäppa
210. Calidris alpina - Kärrsnäppa
211. Calidris maritima - Skärsnäppa
212. Calidris alba - Sandlöpare
213. Limicola falcinellus - Myrsnäppa
214. Tryngites subruficollis - Prärielöpare
215. Philomachus pugnax - Brushane
216. Phalaropus lobatus - Smalnäbbad simsnäppa
217. Phalaropus fulicarius - Brednäbbad simsnäppa
218. Larus canus - Fiskmås
219. Larus marinus - Havstrut
220. Larus hyperboreus - Vittrut
221. Larus glaucoides - Vitvingad trut
222. Larus argentatus - Gråtrut
223. Larus fuscus - Silltrut
224. Larus heuglini - Tundratrut
225. Larus michahellis - Medelhavstrut
226. Larus cachinnans - Kaspisk trut
227. Larus armenicus - Armenisk trut
228. Larus ichtyaetus - Svarthuvad trut
229. Chroicocephalus ridibundus - Skrattmås
230. Chroicocephalus genei - Långnäbbad mås
231. Ichthyaetus melanocephalus - Svarthuvad mås
232. Ichthyaetus audouinii - Rödnäbbad trut
233. Hydrocoloeus minutus - Dvärgmås
234. Pagophila eburnea - Ismås
235. Xema sabini - Tärnmås
236. Rissa tridactyla - Tretåig mås
237. Chlidonias niger - Svarttärna
238. Chlidonias leucopterus - Vitvingad tärna
239. Chlidonias hybrida - Skäggtärna
240. Gelochelidon nilotica - Sandtärna
241. Hydroprogne caspia - Skräntärna
242. Sterna paradisaea - Silvertärna
243. Sterna dougallii - Rosentärna
244. Sterna hirundo - Fisktärna
245. Sternula albifrons - Småtärna
246. Thalasseus sandvicensis - Kentsk tärna
247. Stercorarius skua - Storlabb
248. Stercorarius pomarinus - Bredstjärtad labb
249. Stercorarius parasiticus - Kustlabb
250. Stercorarius longicaudus - Fjällabb
251. Alle alle - Alkekung
252. Uria aalge - Sillgrissla
253. Uria lomvia - Spetsbergsgrissla
254. Alca torda - Tordmule
255. Cepphus grylle - Tobisgrissla
256. Fratercula arctica - Lunnefågel
257. Syrrhaptes paradoxus - Stäppflyghöna
258. Pterocles alchata - Vitbukig flyghöna
259. Pterocles orientalis - Svartbukig flyghöna
260. Columba livia - Klippduva
261. Columba oenas - Skogsduva
262. Columba palumbus - Ringduva
263. Streptopelia turtur - Turturduva
264. Streptopelia orientalis - Större turturduva
265. Streptopelia decaocto - Turkduva
266. Cuculus canorus - Gök
267. Cuculus optatus - Tajgagök
268. Clamator glandarius - Skatgök
269. Tyto alba - Tornuggla
270. Otus scops - Dvärguv
271. Bubo bubo - Berguv
272. Bubo scandiacus - Fjälluggla
273. Strix aluco - Kattuggla
274. Strix uralensis - Slaguggla
275. Strix nebulosa - Lappuggla
276. Surnia ulula - Hökuggla
277. Glaucidium passerinum - Sparvuggla
278. Athene noctua - Minervauggla
279. Aegolius funereus - Pärluggla
280. Asio otus - Hornuggla
281. Asio flammeus - Jorduggla
282. Caprimulgus europaeus - Nattskärra
283. Caprimulgus ruficollis - Rödhalsad nattskärra
284. Tachymarptis melba - Alpseglare
285. Apus apus - Tornseglare
286. Apus pallidus - Blek tornseglare
287. Apus affinis - Stubbstjärtseglare
288. Apus caffer - Vitgumpseglare
289. Ceryle rudis - Gråfiskare
290. Alcedo atthis - Kungsfiskare
291. Coracias garrulus - Blåkråka
292. Merops persicus - Grön biätare
293. Merops apiaster - Biätare
294. Upupa epops - Härfågel
295. Jynx torquilla - Göktyta
296. Dendrocopos minor - Mindre hackspett
297. Dendrocopus medius - Mellanspett
298. Dendrocopos leucotos - Vitryggig hackspett
299. Dendrocopos major - Större hackspett
300. Dendrocopos syriacus - Balkanspett
301. Picoides tridactylus - Tretåig hackspett
302. Dryocopus martius - Spillkråka
303. Picus viridis - Gröngöling
304. Picus sharpei - Iberisk gröngöling
305. Picus canus - Gråspett
306. Alauda leucoptera - Vitvingad lärka
307. Lullula arborea - Trädlärka
308. Calandrella brachydactyla - Korttålärka
309. Alauda arvensis - Sånglärka
310. Eremophila alpestris - Berglärka
311. Chersophilus duponti - Dupontlärka
312. Alaudala rufescens - Dvärglärka
313. Melanocorypha calandra - Kalanderlärka
314. Galerida cristata - Tofslärka
315. Galerida theklae - Lagerlärka
316. Melanocorypha yeltoniensis - Svartlärka
317. Riparia riparia - Backsvala
318. Delichon urbicum - Hussvala
319. Hirundo rustica - Ladusvala
320. Cecropis daurica - Rostgumpsvala
321. Ptyonoprogne rupestris - Klippsvala
322. Anthus spinoletta - Vattenpiplärka
323. Anthus cervinus - Rödstrupig piplärka
324. Anthus trivialis - Trädpiplärka
325. Anthus pratensis - Ängspiplärka
326. Anthus campestris - Fältpiplärka
327. Anthus berthelotii - Kanariepiplärka
328. Anthus hodgsoni - Sibirisk piplärka
329. Anthus gustavi - Tundrapiplärka
330. Anthus petrosus - Skärpiplärka
331. Anthus richardi - Större piplärka
332. Motacilla alba - Sädesärla
333. Motacilla cinerea - Forsärla
334. Motacilla citreola - Citronärla
335. Motacilla flava - Gulärla
336. Motacilla feldegg - Svarthuvad gulärla
337. Regulus regulus - Kungsfågel
338. Regulus ignicapilla - Brandkronad kungsfågel
339. Bombycilla garrulus - Sidensvans
340. Cinclus cinclus - Strömstare
341. Troglodytes troglodytes - Gärdsmyg
342. Prunella collaris - Alpjärnsparv
343. Prunella atrogularis - Svartstrupig järnsparv
344. Prunella modularis - Järnsparv
345. Zoothera dauma - Tigertrast
346. Catharus ustulatus - Beigekindad skogstrast
347. Turdus atrogularis - Svarthalsad trast
348. Turdus torquatus - Ringtrast
349. Turdus merula - Koltrast
350. Turdus naumanni - Rödtrast
351. Turdus pilaris - Björktrast
352. Turdus iliacus - Rödvingetrast
353. Turdus philomelos - Taltrast
354. Turdus viscivorus - Dubbeltrast
355. Saxicola rubetra - Buskskvätta
356. Saxicola rubicola - Svarthakad buskskvätta
357. Saxicola maurus - Vitgumpad buskskvätta
358. Oenanthe oenanthe - Stenskvätta
359. Oenanthe leucura - Svart stenskvätta
360. Oenanthe pleschanka - Nunnestenskvätta
361. Oenanthe hispanica - Västlig medelhavsstenskvätta
362. Oenanthe deserti - Ökenstenskvätta
363. Oenanthe isabellina - Isabellastenskvätta
364. Oenanthe leucopyga - Vitkronad stenskvätta
365. Cercotrichas galactotes - Trädnäktergal
366. Phoenicurus ochruros - Svart rödstjärt
367. Phoenicurus phoenicurus - Rödstjärt
368. Phoenicurus moussieri - Diademrödstjärt
369. Phoenicurus erythrogastrus - Bergrödstjärt
370. Erithacus rubecula - Rödhake
371. Luscinia luscinia - Näktergal
372. Luscinia megarhynchos - Sydnäktergal
373. Luscinia calliope - Rubinnäktergal
374. Luscinia svecica - Blåhake
375. Tarsiger cyanurus - Tajgablåstjärt
376. Cettia cetti - Cettisångare
377. Locustella lanceolata - Träsksångare
378. Locustella naevia - Gräshoppsångare
379. Locustella fluviatilis - Flodsångare
380. Locustella luscinioides - Vassångare
381. Acrocephalus melanopogon - Kaveldunsångare
382. Acrocephalus paludicola - Vattensångare
383. Acrocephalus schoenobaenus - Sävsångare
384. Acrocephalus agricola - Fältsångare
385. Acrocephalus scirpaceus - Rörsångare
386. Acrocephalus dumetorum - Busksångare
387. Acrocephalus palustris - Kärrsångare
388. Acrocephalus arundinaceus - Trastsångare
389. Iduna rama - Saxaulsångare
390. Iduna caligata - Stäppsångare
391. Iduna pallida - Eksångare
392. Iduna opaca - Macchiasångare
393. Hippolais icterina - Härmsångare
394. Hippolais olivetorum - Olivsångare
395. Hippolais polyglotta - Polyglottsångare
396. Phylloscopus trochilus - Lövsångare
397. Phylloscopus collybita - Gransångare
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - Berggransångare Kashmir
399. Phylloscopus ibericus - Iberisk gransångare
400. Phylloscopus bonelli - Bergsångare
401. Phylloscopus orientalis - Balkansångare
402. Phylloscopus sibilatrix - Grönsångare
403. Phylloscopus inornatus - Tajgasångare
404. Phylloscopus borealis - Nordsångare
405. Phylloscopus trochiloides - Lundsångare
406. Phylloscopus nitidus - Kaukasisk lundsångare
407. Cisticola juncidis - Grässångare
408. Sylvia atricapilla - Svarthätta
409. Sylvia borin - Trädgårdssångare
410. Sylvia nisoria - Höksångare
411. Sylvia hortensis - Herdesångare
412. Sylvia ruppeli - Svarthakad sångare
413. Sylvia melanocephala - Sammetshätta
414. Sylvia melanothorax - Cypernsångare
415. Sylvia nana - Ökensångare
416. Sylvia communis - Törnsångare
417. Sylvia curruca - Ärtsångare
418. Sylvia mystacea - Östlig sammetshätta
419. Sylvia conspicillata - Glasögonsångare
420. Sylvia undata - Provencesångare
421. Sylvia cantillans - Rödstrupig sångare
422. Monticola saxatilis - Stentrast
423. Monticola solitarius - Blåtrast
424. Muscicapa striata - Grå flugsnappare
425. Ficedula hypoleuca - Svartvit flugsnappare
426. Ficedula albicollis - Halsbandsflugsnappare
427. Ficedula semitorquata - Balkanflugsnappare
428. Ficedula parva - Mindre flugsnappare
429. Panurus biarmicus - Skäggmes
430. Aegithalos caudatus - Stjärtmes
431. Poecile palustris - Entita
432. Poecile lugubris - Balkanmes
433. Poecile montanus - Talltita
434. Poecile cinctus - Lappmes
435. Parus major - Talgoxe
436. Periparus ater - Svartmes
437. Lophophanes cristatus - Tofsmes
438. Cyanistes caeruleus - Blåmes
439. Cyanistes cyanus - Azurmes
440. Remiz pendulinus - Pungmes
441. Sitta europaea - Nötväcka
442. Sitta krueperi - Krüpers nötväcka
443. Sitta neumayer - Klippnötväcka
444. Tichodroma muraria - Murkrypare
445. Certhia familiaris - Trädkrypare
446. Certhia brachydactyla - Trädgårdsträdkrypare
447. Oriolus oriolus - Sommargylling
448. Lanius collurio - Törnskata
449. Lanius excubitor - Varfågel
450. Lanius minor - Svartpannad törnskata
451. Lanius senator - Rödhuvad törnskata
452. Lanius nubicus - Masktörnskata
453. Perisoreus infaustus - Lavskrika
454. Garrulus glandarius - Nötskrika
455. Cyanopica cyana - Iberisk blåskata
456. Pica pica - Skata
457. Nucifraga caryocatactes - Nötkråka
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - Alpkråka
459. Pyrrhocorax graculus - Alpkaja
460. Coloeus monedula - Kaja
461. Corvus frugilegus - Råka
462. Corvus corone - Svartkråka
463. Corvus cornix - Kråka
464. Corvus corax - Korp
465. Acridotheres tristis - Brunmajna
466. Pastor roseus - Rosenstare
467. Sturnus vulgaris - Stare
468. Sturnus unicolor - Svartstare
469. Passer domesticus - Gråsparv
470. Passer italiae - Italiensk sparv
471. Passer hispaniolensis - Spansk sparv
472. Passer montanus - Pilfink
473. Petronia petronia - Stensparv
474. Montifringilla nivalis - Snöfink
475. Fringilla coelebs - Bofink
476. Fringilla montifringilla - Bergfink
477. Pinicola enucleator - Tallbit
478. Carpodacus erythrinus - Rosenfink
479. Carpodacus rubicilla - Större rosenfink
480. Loxia pytyopsittacus - Större korsnäbb
481. Loxia curvirostra - Mindre korsnäbb
482. Loxia leucoptera - Bändelkorsnäbb
483. Chloris chloris - Grönfink
484. Acanthis flammea - Gråsiska
485. Acanthis cabaret - Brunsiska
486. Acanthis hornemanni - Snösiska
487. Spinus spinus - Grönsiska
488. Carduelis carduelis - Steglits
489. Carduelis citrinella - Citronsiska
490. Carduelis corsicana - Korsikansk siska
491. Linaria flavirostris - Vinterhämpling
492. Linaria cannabina - Hämpling
493. Serinus pusillus - Rödpannad gulhämpling
494. Serinus canaria - Kanariesiska
495. Serinus serinus - Gulhämpling
496. Pyrrhula pyrrhula - Domherre
497. Coccothraustes coccothraustes - Stenknäck
498. Rhodopechys sanguineus - Bergsökenfink
499. Bucanetes githagineus - Ökentrumpetare
500. Emberiza citrinella - Gulsparv
501. Emberiza leucocephalos - Tallsparv
502. Emberiza caesia - Rostsparv
503. Emberiza cirlus - Häcksparv
504. Emberiza cia - Klippsparv
505. Emberiza buchanani - Bergortolan
506. Emberiza hortulana - Ortolansparv
507. Emberiza pusilla - Dvärgsparv
508. Emberiza rustica - Videsparv
509. Emberiza aureola - Gyllensparv
510. Emberiza melanocephala - Svarthuvad sparv
511. Emberiza bruniceps - Stäppsparv
512. Emberiza schoeniclus - Sävsparv
513. Emberiza calandra - Kornsparv
514. Calcarius lapponicus - Lappsparv
515. Plectrophenax nivalis - Snösparv

Ladda ner från Google Play och AppStore

Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från Google Play / Play Market                Mobilapplikation Europeiska fågelröster PRO: sånger, skrik, samtal Ladda ner från AppStore / iTunes

TOP

  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020