Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APLIKÁCIE V SLOVENČINE


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Vtáky Európy PRO
Príručka identifikácie, fotografie, hlasy

Vzdelávacie aplikácie a terénni sprievodcovia: Stiahnuť z Google Play / Play Market       Vzdelávacie aplikácie a terénni sprievodcovia: Stiahnuť z Apple App Store / iTunes

Mobilná Aplikácia
Pre smartfóny s Androidom a iOS

V 20 EURÓPSKYCH JAZYKOCH

Autor: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - Mobilná Aplikácia

Stiahnuť z Google Play a AppStore

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z Google Play / Play Market                Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z AppStore / iTunes

Profesionálny identifikátor vtákov: pre ornitológov a pozorovateľov vtáctva!

Profesionálna identifikačná príručka pre 515 druhov vtákov žijúcich v Európe - od Atlantického oceánu po Ural a od Severného ľadového oceánu po Stredozemné more. Zoznam druhov, ktoré môžete nájsť nižšie.

ÚZEMIE POUŽÍVANIA
Aplikácia pokrýva väčšinu územia Európy a môže byť úspešne použitá vo väčšine častí strednej, východnej a južnej Európy vrátane Poľska, Srbska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Bulharska, Turecka a ďalších priľahlých území.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - hlavná obrazovka so všetkými druhmi vtákov

V 20 EURÓPSKYCH JAZYKOCH
Aplikácia pozostáva z 20 európskych jazykov vrátane poľštiny, rumunčiny, slovenčiny, srbčiny, ukrajinčiny, turečtiny a ďalších jazykov. Používateľ si môže vybrať ktorýkoľvek z týchto jazykov.

IDENTIFIKÁTOR VTÁKOV
Aplikácia má zabudovaný polytomický Identifikátor vtákov (Identifikačný Filter), ktorý pomáha určiť neznámeho vtáka 24 rôznymi funkciami. Môžete si vybrať región Európy, veľkosť vtáka, sfarbenie peria, pruhy, tvar a farbu zobáka a nôh, charakteristické črty vzhľadu, správania, biotopov, umiestnenie sediaceho vtáka, piesne a hovorov, každodennú činnosť, veľkosť hniezda, tvar, stavebný materiál a umiestnenie, veľkosť a farba vajec. Identifikátor Vám pomôže zúžiť rozsah druhov pre neznámeho vtáka.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - obrazovka identifikačného filtra

FOTOGRAFIE A POPISY
Pre každý druh je uvedených niekoľko fotografií vtáka v prírode (samec, samica alebo nezrelý, vták v lete), distribučné mapy a vajcia, ako aj textový popis vzhľadu, správania, znakov reprodukcie a kŕmenia, distribúcie a migrácie.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - obrazovka s popisom druhov vtákov

VTÁKY VOLÁ
Pre každý z 515 druhov vtákov poskytuje aplikácia jednu kombinovanú nahrávku vrátane mužských piesní a niekoľkých najtypickejších hovorov – alarm, agresia, interakcia,kontakt a letové hovory atď. Každá z nahrávok sa môže prehrávať štyrmi rôznymi spôsobmi: 1) raz, 2) v slučke bez intervalu, 3) v slučke s intervalom 10 sekúnd, 4) v slučke s intervalom 20 sekúnd.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - systematické, regionálne a ekologické skupiny

KVÍZ
Aplikácia má vstavaný kvíz, ktorý vás môže trénovať, aby ste rozpoznali vtáky podľa ich hlasov a vzhľadu. Kvíz môžete hrať opakovane-otázky týkajúce sa rozpoznávania druhov sa striedajú v náhodnom poradí a nikdy sa neopakujú! Obtiažnosť testu je možné upraviť-zmeniť počet otázok, zmeniť počet odpovedí na výber, zapnúť a vypnúť obrázky vtákov.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - Kvízová obrazovka

HLASY VTÁKOV SA MÔŽU HRAŤ V PRÍRODE!
V prítomnosti internetu sa hlasy vtákov môžu hrať priamo v prírode. Po zaplatení za nákupy v aplikácii je možné všetky funkcie používať offline, a to aj v oblastiach bez internetu - na ornitologických výletoch, prechádzkach po krajine, na expedíciách, poľovníctve alebo rybolove.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - systematické, regionálne a ekologické skupiny

NÁKUPY V APLIKÁCII
Hlavné funkcie aplikácie sú bezplatné - pre každý druh vtáka si môžete prezrieť jeho obrázok a textový popis a pridať druhy k Obľúbeným (tieto funkcie sú k dispozícii offline), ako aj prehrať záznam jeho hlasu (Ak máte pripojenie na Internet a nie viac ako 1 krát za minútu). Platené funkcie umožňujú neobmedzené používanie Identifikačného Filtra a Kvízu, otvorený prístup k ďalším farebným obrázkom a tiež umožňujú prehrávať všetky nahrávky vtáčích hlasov offline. Môžete si zakúpiť prístup ku všetkým druhom vtákov (skupina "Všetky vtáky"), ako aj k akejkoľvek geografickej alebo systematickej skupine vtákov.

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - obrazovka nákupu v aplikácii

FUNGUJE BEZ INTERNETU
Aplikácia môže byť použitá na ornitologické výlety, lesné prechádzky, túry, Vidiecke domy, expedície, poľovníctvo alebo rybolov.

MOŽNO PRENIESŤ NA PAMÄŤOVÚ KARTU (po inštalácii aplikácie).

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy - Informačná obrazovka

APLIKÁCIA JE URČENÁ PRE:

* pozorovatelia vtáctva a profesionálni ornitológovia;
* vysokoškolskí študenti a fakulty na seminároch na mieste;
* učitelia stredných škôl a doplnkové (mimoškolské) vzdelávanie;
* lesní robotníci a poľovníci;
* zamestnanci prírodných rezervácií, národných parkov a iných chránených území;
* milovníci speváckych vtákov;
* turistov, kemperov a sprievodcov prírodou;
* rodičia s deťmi a letní obyvatelia;
* všetci ostatní milovníci prírody.

Toto je nevyhnutný referenčný a vzdelávací zdroj pre amatérskych ornitológov (pozorovateľov vtákov), školákov, študentov, učiteľov, rodičov a všetkých milovníkov prírody!

Stiahnuť z Google Play a AppStore

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z Google Play / Play Market                Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z AppStore / iTunes

TOP

Zoznam všetkých druhov vtákov zahrnutých do žiadosti (v systematickom poradí):

1. Lagopus lagopus - Snehuľa kapcavá
2. Lagopus muta - Snehuľa horská
3. Tetrao urogallus - Hlucháň hôrny
4. Lyrurus tetrix - Tetrov hoľniak
5. Lyrurus mlokosiewiczi - Tetrov dlhochvostý
6. Tetrastes bonasia - Jariabok hôrny
7. Tetraogallus caucasicus - Ular maľovaný
8. Alectoris chukar - Kuropta čukar
9. Alectoris graeca - Kuropta horská
10. Alectoris rufa - Kuropta červená
11. Perdix perdix - Jarabica poľná
12. Coturnix coturnix - Prepelica poľná
13. Phasianus colchicus - Bažant obyčajný
14. Cygnus olor - Labuť veľká
15. Cygnus bewickii - Labuť malá
16. Cygnus cygnus - Labuť spevavá
17. Anser fabalis - Hus siatinná
18. Anser brachyrhynchus - Hus krátkozobá
19. Anser albifrons - Hus bieločelá
20. Anser erythropus - Hus malá
21. Anser anser - Hus divá
22. Anser indicus - Hus vrchovská
23. Anser caerulescens - Hus snežná
24. Branta bernicla - Bernikla tmavá
25. Branta leucopsis - Bernikla bielolíca
26. Branta canadensis - Bernikla veľká
27. Branta ruficollis - Bernikla červenokrká
28. Alopochen aegyptiaca - Húska štíhla
29. Tadorna ferruginea - Kazarka hrdzavá
30. Tadorna tadorna - Kazarka pestrá
31. Aix galericulata - Kačička mandarínska
32. Mareca penelope - Kačica hvizdárka
33. Mareca americana - Kačica bieločelá
34. Mareca strepera - Kačica chripľavka
35. Anas crecca - Kačica chrapka
36. Anas platyrhynchos - Kačica divá
37. Anas acuta - Kačica ostrochvostá
38. Spatula querquedula - Kačica chrapačka
39. Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka
40. Marmaronetta angustirostris - Kačica úzkozobáková
41. Netta rufina - Hrdzavka potápavá
42. Aythya ferina - Chochlačka sivá
43. Aythya nyroca - Chochlačka bielooká
44. Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá
45. Aythya marila - Chochlačka morská
46. Aythya affinis - Chochlačka vlnkovaná
47. Somateria mollissima - Kajka morská
48. Somateria spectabilis - Kajka hrbozobá
49. Polysticta stelleri - Kajka malá
50. Histrionicus histrionicus - Kamenárka strakatá
51. Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá
52. Melanitta nigra - Turpan čierny
53. Melanitta fusca - Turpan tmavý
54. Bucephala clangula - Hlaholka severská
55. Bucephala islandica - Hlaholka zlatooká
56. Mergellus albellus - Potápač malý
57. Mergus serrator - Potápač prostredný
58. Mergus merganser - Potápač veľký
59. Oxyura leucocephala - Potápnica bielohlavá
60. Gavia stellata - Potáplica malá
61. Gavia arctica - Potáplica stredná
62. Gavia immer - Potáplica veľká
63. Gavia adamsii - Potáplica bielozobá
64. Thalassarche chlororhynchos - Albatros pestrozobý
65. Fulmarus glacialis - Buřňák lední
66. Calonectris diomedea - Vâchrovnâk plavý
67. Calonectris borealis - Víchrovník žltozobý
68. Puffinus puffinus - Víchrovník čiernozobý
69. Pterodroma feae - Tajfúnnik kapverdský
70. Pterodroma hasitata - Tajfúnnik čiapočkatý
71. Bulweria bulwerii - Tajfúnnik čierny
72. Puffinus yelkouan - Víchrovník hnedastý
73. Puffinus griseus - Víchrovník sivý
74. Puffinus mauretanicus - Víchrovník baleársky
75. Puffinus baroli - Víchrovník makaronézsky
76. Puffinus gravis - Víchrovník čiapočkatý
77. Hydrobates pelagicus - Víchrovníček morský
78. Oceanites oceanicus - Búrkozvest pestronohý
79. Pelagodroma marina - Búrkozvest morský
80. Oceanodroma leucorhoa - Víchrovníček severský
81. Pelecanus onocrotalus - Pelikán ružový
82. Pelecanus crispus - Pelikán kučeravý
83. Morus bassanus - Sula biela
84. Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký
85. Microcarbo pygmeus - Kormorán malý
86. Phalacrocorax aristotelis - Kormorán chochlatý
87. Ciconia ciconia - Bocian biely
88. Ciconia nigra - Bocian čierny
89. Plegadis falcinellus - Ibisovec hnedý
90. Platalea leucorodia - Lyžičiar biely
91. Ardea alba - Beluša veľká
92. Botaurus stellaris - Bučiak veľký
93. Bubulcus ibis - Hltavka chochlatá
94. Ardeola ralloides - Čaplička vlasatá
95. Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný
96. Egretta garzetta - Beluša malá
97. Ixobrychus minutus - Bučiačik močiarny
98. Ardea purpurea - Volavka purpurová
99. Ardea cinerea - Volavka popolavá
100. Phoenicopterus roseus - Plameniak ružový
101. Tachybaptus ruficollis - Potápka malá
102. Podiceps nigricollis - Potápka čiernokrká
103. Podiceps auritus - Potápka ušatá
104. Podiceps grisegena - Potápka červenokrká
105. Podiceps cristatus - Potápka chochlatá
106. Pandion haliaetus - Kršiak rybár
107. Pernis apivorus - Včelár lesný
108. Elanus caeruleus - Luniak sivý
109. Milvus milvus - Haja červená
110. Milvus migrans - Haja tmavá
111. Haliaeetus albicilla - Orliak morský
112. Gypaetus barbatus - Bradáň žltohlavý
113. Neophron percnopterus - Zdochlinár biely
114. Gyps fulvus - Sup bielohlavý
115. Aegypius monachus - Sup tmavohnedý
116. Circaetus gallicus - Hadiar krátkoprstý
117. Circus aeruginosus - Kaňa močiarna
118. Circus cyaneus - Kaňa sivá
119. Circus macrourus - Kaňa stepná
120. Circus pygargus - Kaňa popolavá
121. Accipiter badius - Jastrab šikra
122. Accipiter brevipes - Jastrab krátkoprstý
123. Accipiter nisus - Jastrab krahulec
124. Accipiter gentilis - Jastrab veľký
125. Buteo buteo - Myšiak hôrny
126. Buteo rufinus - Myšiak hrdzavý
127. Buteo lagopus - Myšiak severský
128. Clanga pomarina - Orol krikľavý
129. Clanga clanga - Orol hrubozobý
130. Aquila rapax - Orol bronzový
131. Aquila nipalensis - Orol stepný
132. Aquila heliaca - Orol kráľovský
133. Aquila adalberti - Orol iberský
134. Aquila chrysaetos - Orol skalný
135. Aquila fasciata - Orel jestřábí
136. Hieraaetus pennatus - Orol malý
137. Falco naumanni - Sokol bielopazúravý
138. Falco tinnunculus - Sokol myšiar
139. Falco vespertinus - Sokol kobcovitý
140. Falco amurensis - Sokol amurský
141. Falco eleonorae - Sokol ostrovný
142. Falco biarmicus - Sokol laner
143. Falco columbarius - Sokol kobec
144. Falco cherrug - Sokol rároh
145. Falco rusticolus - Sokol poľovnícky
146. Falco peregrinus - Sokol sťahovavý
147. Falco subbuteo - Sokol lastovičiar
148. Psittacula krameri - Alexander malý
149. Anthropoides virgo - Žeriav stepný
150. Leucogeranus leucogeranus - Žeriav biely
151. Grus grus - Žeriav popolavý
152. Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný
153. Crex crex - Chrapkáč poľný
154. Porzana parva - Chriašť malý
155. Porzana pusilla - Chriašť najmenší
156. Porzana porzana - Chriašť bodkovaný
157. Porphyrio porphyrio - Sultánka modrá
158. Gallinula chloropus - Sliepočka vodná
159. Fulica atra - Lyska čierna
160. Fulica cristata - Lyska hrebenatá
161. Otis tarda - Drop veľký
162. Chlamydotis undulata - Drop orientálny
163. Tetrax tetrax - Drop malý
164. Haematopus ostralegus - Lastúrničiar strakatý
165. Himantopus himantopus - Šišila bocianovitá
166. Recurvirostra avosetta - Šabliarka modronohá
167. Burhinus oedicnemus - Ležiak úhorový
168. Cursorius cursor - Behavec plavý
169. Glareola pratincola - Prieložník stepný
170. Glareola nordmanni - Prieložník čiernokrídly
171. Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý
172. Vanellus spinosus - Cíbik tŕňokrídly
173. Vanellus indicus - Cíbik laločnatý
174. Vanellus gregarius - Cíbik stepný
175. Vanellus leucurus - Cíbik bielochvostý
176. Pluvialis dominica - Kulík hnedokrídly
177. Pluvialis apricaria - Kulík zlatý
178. Pluvialis squatarola - Kulík bledý
179. Charadrius hiaticula - Kulík piesočný
180. Charadrius dubius - Kulík riečny
181. Charadrius alexandrinus - Kulík morský
182. Charadrius leschenaultii - Kulík veľkozobý
183. Charadrius asiaticus - Kulík palinový
184. Charadrius morinellus - Kulík vrchovský
185. Arenaria interpres - Kamenár strakatý
186. Scolopax rusticola - Sluka hôrna
187. Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá
188. Gallinago stenura - Močiarnica širokochvostá
189. Gallinago media - Močiarnica tichá
190. Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá
191. Limosa limosa - Brehár čiernochvostý
192. Limosa lapponica - Brehár hrdzavý
193. Numenius phaeopus - Hvizdák malý
194. Numenius tenuirostris - Hvizdák tenkozobý
195. Numenius arquata - Hvizdák veľký
196. Xenus cinereus - Brodník sivý
197. Actitis hypoleucos - Kalužiačik malý
198. Tringa ochropus - Kalužiak perlavý
199. Tringa erythropus - Kalužiak tmavý
200. Tringa nebularia - Kalužiak sivý
201. Tringa flavipes - Kalužiak žltonohý
202. Tringa stagnatilis - Kalužiak štíhly
203. Tringa glareola - Kalužiak močiarny
204. Tringa totanus - Kalužiak červenonohý
205. Calidris canutus - Pobrežník hrdzavý
206. Calidris minuta - Pobrežník malý
207. Calidris temminckii - Pobrežník sivý
208. Calidris melanotos - Pobrežník škvrnitý
209. Calidris ferruginea - Pobrežník krivozobý
210. Calidris alpina - Pobrežník čiernozobý
211. Calidris maritima - Pobrežník morský
212. Calidris alba - Pobrežník belavý
213. Limicola falcinellus - Brehárik ploskozobý
214. Tryngites subruficollis - Pobrežník trávový
215. Philomachus pugnax - Bojovník bahenný
216. Phalaropus lobatus - Lyskonoh úzkozobý
217. Phalaropus fulicarius - Lyskonoh ploskozobý
218. Larus canus - Čajka sivá
219. Larus marinus - Čajka morská
220. Larus hyperboreus - Čajka bledá
221. Larus glaucoides - Čajka bielokrídla
222. Larus argentatus - Čajka striebristá
223. Larus fuscus - Čajka tmavá
224. Larus heuglini - Čajka tundrová
225. Larus michahellis - Čajka žltonohá
226. Larus cachinnans - Čajka bielohlavá
227. Larus armenicus - Čajka arménska
228. Larus ichtyaetus - Čajka orlia
229. Chroicocephalus ridibundus - Čajka smejivá
230. Chroicocephalus genei - Čajka tenkozobá
231. Ichthyaetus melanocephalus - Čajka čiernohlavá
232. Ichthyaetus audouinii - Čajka ostrovná
233. Hydrocoloeus minutus - Čajka malá
234. Pagophila eburnea - Čajka biela
235. Xema sabini - Čajka vidlochvostá
236. Rissa tridactyla - Čajka trojprstá
237. Chlidonias niger - Čorík čierny
238. Chlidonias leucopterus - Čorík bielokrídly
239. Chlidonias hybrida - Čorík bahenný
240. Gelochelidon nilotica - Rybárka krátkozobá
241. Hydroprogne caspia - Čegrava veľkozobá
242. Sterna paradisaea - Rybár dlhochvostý
243. Sterna dougallii - Rybár štâhlozobý
244. Sterna hirundo - Rybár riečny
245. Sternula albifrons - Rybár malý
246. Thalasseus sandvicensis - Rybár sivý
247. Stercorarius skua - Pomorník veľký
248. Stercorarius pomarinus - Pomorník stredný
249. Stercorarius parasiticus - Pomorník príživný
250. Stercorarius longicaudus - Pomorník malý
251. Alle alle - Alka drobná
252. Uria aalge - Alkoun úzkozobý
253. Uria lomvia - Alka hrubozobá
254. Alca torda - Alka vrúbkozobá
255. Cepphus grylle - Alka zrkadlová
256. Fratercula arctica - Mníšik bielobradatý
257. Syrrhaptes paradoxus - Labkáň stepný
258. Pterocles alchata - Stepiar bielobruchý
259. Pterocles orientalis - Stepiar čiernobruchý
260. Columba livia - Holub divý
261. Columba oenas - Holub plúžik
262. Columba palumbus - Holub hrivnák
263. Streptopelia turtur - Hrdlička poľná
264. Streptopelia orientalis - Hrdlička stepná
265. Streptopelia decaocto - Hrdlička záhradná
266. Cuculus canorus - Kukučka obyčajná
267. Cuculus optatus - Kukučka východná
268. Clamator glandarius - Kukavica chochlatá
269. Tyto alba - Plamienka driemavá
270. Otus scops - Výrik lesný
271. Bubo bubo - Výr skalný
272. Bubo scandiacus - Belaňa tundrová
273. Strix aluco - Sova obyčajná
274. Strix uralensis - Sova dlhochvostá
275. Strix nebulosa - Sova tmavá
276. Surnia ulula - Krahuľa hôrna
277. Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí
278. Athene noctua - Kuvik obyčajný
279. Aegolius funereus - Pôtik kapcavý
280. Asio otus - Myšiarka ušatá
281. Asio flammeus - Myšiarka močiarna
282. Caprimulgus europaeus - Lelek lesný
283. Caprimulgus ruficollis - Lelek červenokrký
284. Tachymarptis melba - Dážďovník skalný
285. Apus apus - Dážďovník obyčajný
286. Apus pallidus - Dážďovník plavý
287. Apus affinis - Dážďovník malý
288. Apus caffer - Dážďovník lastovičí
289. Ceryle rudis - Rybárec strakatý
290. Alcedo atthis - Rybárik riečny
291. Coracias garrulus - Krakľa belasá
292. Merops persicus - Včelárik modrolíci
293. Merops apiaster - Včelárik zlatý
294. Upupa epops - Dudok chochlatý
295. Jynx torquilla - Krutohlav hnedý
296. Dendrocopos minor - Ďateľ malý
297. Dendrocopus medius - Ďateľ prostredný
298. Dendrocopos leucotos - Ďateľ bielochrbtý
299. Dendrocopos major - Ďateľ veľký
300. Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý
301. Picoides tridactylus - Ďubník trojprstý
302. Dryocopus martius - Tesár čierny
303. Picus viridis - Žlna zelená
304. Picus sharpei - Žlna pyrenejská
305. Picus canus - Žlna sivá
306. Alauda leucoptera - Škovránok bielokrídly
307. Lullula arborea - Škovránik stromový
308. Calandrella brachydactyla - Škovránka krátkoprstá
309. Alauda arvensis - Škovránok poľný
310. Eremophila alpestris - Uškárik vrchovský
311. Chersophilus duponti - Škovránok plachý
312. Alaudala rufescens - Škovránok malý
313. Melanocorypha calandra - Škovran stepný
314. Galerida cristata - Pipíška chochlatá
315. Galerida theklae - Pipíška vavrínová
316. Melanocorypha yeltoniensis - Škovran čierny
317. Riparia riparia - Brehuľa hnedá
318. Delichon urbicum - Belorítka obyčajná
319. Hirundo rustica - Lastovička obyčajná
320. Cecropis daurica - Lastovička červenochrbtá
321. Ptyonoprogne rupestris - Břehule skalní
322. Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská
323. Anthus cervinus - Ľabtuška červenohrdlá
324. Anthus trivialis - Ľabtuška hôrna
325. Anthus pratensis - Ľabtuška lúčna
326. Anthus campestris - Ľabtuška poľná
327. Anthus berthelotii - Ľabtuška ostrovná
328. Anthus hodgsoni - Ľabtuška škvrnitá
329. Anthus gustavi - Ľabtuška bielopása
330. Anthus petrosus - Ľabtuška skalná
331. Anthus richardi - Ľabtuška veľká
332. Motacilla alba - Trasochvost biely
333. Motacilla cinerea - Trasochvost horský
334. Motacilla citreola - Trasochvost žltohlavý
335. Motacilla flava - Trasochvost žltý
336. Motacilla feldegg - Trasochvost čiernohlavý
337. Regulus regulus - Králik zlatohlavý
338. Regulus ignicapilla - Králik ohnivohlavý
339. Bombycilla garrulus - Chochláč severský
340. Cinclus cinclus - Vodnár potočný
341. Troglodytes troglodytes - Oriešok obyčajný
342. Prunella collaris - Vrchárka červenkavá
343. Prunella atrogularis - Vrchárka čiernohrdlá
344. Prunella modularis - Vrchárka modrá
345. Zoothera dauma - Drozd jarabý
346. Catharus ustulatus - Drozd olivový
347. Turdus atrogularis - Drozd čiernohrdlý
348. Turdus torquatus - Drozd kolohrivec
349. Turdus merula - Drozd čierny
350. Turdus naumanni - Drozd hrdzavý
351. Turdus pilaris - Drozd čvíkota
352. Turdus iliacus - Drozd červenkavý
353. Turdus philomelos - Drozd plavý
354. Turdus viscivorus - Drozd trskota
355. Saxicola rubetra - Pŕhľaviar červenkastý
356. Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý
357. Saxicola maurus - Pŕhľaviar kapucňový
358. Oenanthe oenanthe - Skaliarik sivý
359. Oenanthe leucura - Skaliarik čierny
360. Oenanthe pleschanka - Skaliarik plešanka
361. Oenanthe hispanica - Skaliarik okrový
362. Oenanthe deserti - Skaliarik púšťový
363. Oenanthe isabellina - Skaliarik plavý
364. Oenanthe leucopyga - Skaliarik čiapočkatý
365. Cercotrichas galactotes - Spevák ryšavý
366. Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový
367. Phoenicurus phoenicurus - Žltochvost hôrny
368. Phoenicurus moussieri - Žltochvost bieločelý
369. Phoenicurus erythrogastrus - Žltochvost bielohlavý
370. Erithacus rubecula - Červienka obyčajná
371. Luscinia luscinia - Slávik veľký
372. Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný
373. Luscinia calliope - Slávik červenohrdlý
374. Luscinia svecica - Slávik modrák
375. Tarsiger cyanurus - Modravec červenoboký
376. Cettia cetti - Cetia západná
377. Locustella lanceolata - Svrčiak škvrnitý
378. Locustella naevia - Svrčiak zelenkavý
379. Locustella fluviatilis - Svrčiak riečny
380. Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý
381. Acrocephalus melanopogon - Trsteniarik tamariškový
382. Acrocephalus paludicola - Trsteniarik vodný
383. Acrocephalus schoenobaenus - Trsteniarik malý
384. Acrocephalus agricola - Trsteniarik roľný
385. Acrocephalus scirpaceus - Trsteniarik bahenný
386. Acrocephalus dumetorum - Trsteniarik krovinový
387. Acrocephalus palustris - Trsteniarik obyčajný
388. Acrocephalus arundinaceus - Trsteniarik veľký
389. Iduna rama - Sedmohlások svetlobruchý
390. Iduna caligata - Sedmohlások malý
391. Iduna pallida - Sedmohlások bledý
392. Iduna opaca - Sedmohlások širokozobý
393. Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný
394. Hippolais olivetorum - Sedmohlások olivový
395. Hippolais polyglotta - Sedmohlások štebotavý
396. Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý
397. Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - Kolibkárik vrchovský
399. Phylloscopus ibericus - Kolibiarik iberský
400. Phylloscopus bonelli - Kolibiarik horský
401. Phylloscopus orientalis - Kolibkárik balkánsky
402. Phylloscopus sibilatrix - Kolibiarik sykavý
403. Phylloscopus inornatus - Kolibiarik žltkastotemenný
404. Phylloscopus borealis - Kolibkárika severského
405. Phylloscopus trochiloides - Kolibiarik sivozelený
406. Phylloscopus nitidus - Kolibkárik zelenkavý
407. Cisticola juncidis - Cistovník ryšavý
408. Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá
409. Sylvia borin - Penica slávikovitá
410. Sylvia nisoria - Penica jarabá
411. Sylvia hortensis - Penica záhradná
412. Sylvia ruppeli - Penica čiernohrdlá
413. Sylvia melanocephala - Penica sivá
414. Sylvia melanothorax - Penica škvrnitá
415. Sylvia nana - Penica malá
416. Sylvia communis - Penica obyčajná
417. Sylvia curruca - Penica popolavá
418. Sylvia mystacea - Penica tamarišková
419. Sylvia conspicillata - Penica okuliarnatá
420. Sylvia undata - Penica hnedá
421. Sylvia cantillans - Penica fúzatá
422. Monticola saxatilis - Skaliar pestrý
423. Monticola solitarius - Skaliar modrý
424. Muscicapa striata - Muchár sivý
425. Ficedula hypoleuca - Muchárik čiernohlavý
426. Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký
427. Ficedula semitorquata - Muchárik golierikatý
428. Ficedula parva - Muchárik malý
429. Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová
430. Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá
431. Poecile palustris - Sýkorka hôrna
432. Poecile lugubris - Sýkorka smútočná
433. Poecile montanus - Sýkorka čiernohlavá
434. Poecile cinctus - Sýkorka hnedohlavá
435. Parus major - Sýkorka veľká
436. Periparus ater - Sýkorka uhliarka
437. Lophophanes cristatus - Sýkorka chochlatá
438. Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá
439. Cyanistes cyanus - Sýkorka lazúrová
440. Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná
441. Sitta europaea - Brhlík obyčajný
442. Sitta krueperi - Brhlík červenoprsý
443. Sitta neumayer - Brhlík skalný
444. Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly
445. Certhia familiaris - Kôrovník dlhoprstý
446. Certhia brachydactyla - Kôrovník krátkoprstý
447. Oriolus oriolus - Vlha obyčajná
448. Lanius collurio - Strakoš obyčajný
449. Lanius excubitor - Strakoš veľký
450. Lanius minor - Strakoš kolesár
451. Lanius senator - Strakoš červenohlavý
452. Lanius nubicus - Strakoš bieločelý
453. Perisoreus infaustus - Škriekavec zlovestný
454. Garrulus glandarius - Sojka obyčajná
455. Cyanopica cyana - Modraňa strakovitá
456. Pica pica - Straka obyčajná
457. Nucifraga caryocatactes - Orešnica perlavá
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - Čavka červenozobá
459. Pyrrhocorax graculus - Čavka žltozobá
460. Coloeus monedula - Kavka tmavá
461. Corvus frugilegus - Havran čierny
462. Corvus corone - Vrana čierna
463. Corvus cornix - Vrana popolavá
464. Corvus corax - Krkavec čierny
465. Acridotheres tristis - Ékorec tmavočervený
466. Pastor roseus - Pastier ružový
467. Sturnus vulgaris - Škorec obyčajný
468. Sturnus unicolor - Škorec jednofarebný
469. Passer domesticus - Vrabec domový
470. Passer italiae - Vrabec taliansky
471. Passer hispaniolensis - Vrabec obojkový
472. Passer montanus - Vrabec poľný
473. Petronia petronia - Vrabec skalný
474. Montifringilla nivalis - Snehárka vrchovská
475. Fringilla coelebs - Pinka obyčajná
476. Fringilla montifringilla - Pinka severská
477. Pinicola enucleator - Smrečiar krivonosí
478. Carpodacus erythrinus - Červenák karmínový
479. Carpodacus rubicilla - Červenák veľký
480. Loxia pytyopsittacus - Krivonos sosnový
481. Loxia curvirostra - Krivonos smrekový
482. Loxia leucoptera - Krivonos bielokrídly
483. Chloris chloris - Zelienka obyčajná
484. Acanthis flammea - Stehlík čečetka
485. Acanthis cabaret - Stehlík hnedkavý
486. Acanthis hornemanni - Stehlík polárny
487. Spinus spinus - Stehlík čížik
488. Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný
489. Carduelis citrinella - Stehlík citrónový
490. Carduelis corsicana - Stehlík korzický
491. Linaria flavirostris - Stehlík horský
492. Linaria cannabina - Stehlík konôpka
493. Serinus pusillus - Kanárik červenočelý
494. Serinus canaria - Kanárik divý
495. Serinus serinus - Kanárik poľný
496. Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný
497. Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný
498. Rhodopechys sanguineus - Hýľovec hnedý
499. Bucanetes githagineus - Hýľovec púšťový
500. Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná
501. Emberiza leucocephalos - Strnádka bielohlavá
502. Emberiza caesia - Strnádka sivokrká
503. Emberiza cirlus - Strnádka svrčavá
504. Emberiza cia - Strnádka cia
505. Emberiza buchanani - Strnádka skalná
506. Emberiza hortulana - Strnádka záhradná
507. Emberiza pusilla - Strnádka malá
508. Emberiza rustica - Strnádka roľná
509. Emberiza aureola - Strnádka obojková
510. Emberiza melanocephala - Strnádka čiernohlavá
511. Emberiza bruniceps - Strnádka ryšavohlavá
512. Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová
513. Emberiza calandra - Strnádka lúčna
514. Calcarius lapponicus - Ostrohárka severská
515. Plectrophenax nivalis - Snehuľka severská

Stiahnuť z Google Play a AppStore

Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z Google Play / Play Market                Mobilná Aplikácia Vtáky Európy PRO: príručka identifikácie, fotografie, hlasy Stiahnuť z AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020