Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

  Facebook

  YouTube EcosystemaRu

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes
-360 Youtube

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Wabik na ptaki Europy
Pieśni, śpiewy, głosy ptaków

Aplikacje edukacyjne i Przewodniki terenowe: Pobierz z Google Play / Play Market       Aplikacje edukacyjne i Przewodniki terenowe: Pobierz z Apple App Store / iTunes

Aplikacja Mobilna
Dla smartfonów z systemem Android i iOS

W 20 JĘZYKACH EUROPEJSKICH

Autor: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - Aplikacja Mobilna

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z AppStore / iTunes

Przyciągaj ptaki własnymi głosami! Dla obserwatorów ptaków i ornitologów!

Głosy 209 europejskich ptaków – pieśni męskie, wołania męskie i żeńskie, wołania alarmowe i agresywne, wołania żebrzące i młodociane oraz wiele innych rodzajów dźwięków. Lista gatunków znajduje się poniżej poniżej.

OBSZAR UŻYTKOWANIA
Aplikacja obejmuje większość terytorium Europy i może być z powodzeniem stosowana w większej części Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, w tym w Polsce, Serbii, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Ukrainie, Bułgarii, Turcji i innych przyległych terytoriach.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - główny ekran ze wszystkimi gatunkami ptaków

W 20 JĘZYKACH EUROPEJSKICH
Aplikacja składa się na 20 języków europejskich, w tym polski, rumuński, słowacki, serbski, ukraiński, turecki i inne języki. Użytkownik może wybrać dowolny z tych języków.

PONAD 1400 NAGRAŃ PTASICH GŁOSÓW
Dla każdego gatunku wybrano kilka najbardziej typowych dźwięków - męskie pieśni, wołania samców i samic, wołania par, wołania alarmowe, wołania agresji, sygnały komunikacyjne, wołania grup i stad, wołania młodych i błagania młodych i samic.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - opcje odtwarzania

ZDJĘCIA I OPISY
Dla każdego gatunku podano kilka zdjęć ptaka w naturze (samca, samicę lub niedojrzałego, ptaka w locie), mapy rozkładu i jaja, a także tekstowy opis wyglądu, zachowania, cech rozmnażania i karmienia, dystrybucji i migracji.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - ekran opisu gatunków ptaków

CZTERY OPCJE ODTWARZANIA NAGRAŃ
Każdy zapis dźwiękowy można odtwarzać na cztery sposoby: 1) raz, 2) W pętli bez interwału, 3) W PĘTLI z interwałem 10 sekund i 4) Wszystkie nagrania gatunków w pętli z interwałem 10 sekund.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - grupy systematyczne, regionalne i ekologiczne

QUIZ
Aplikacja ma wbudowany Quiz, który może nauczyć cię rozpoznawać ptaki po ich głosach i wyglądzie. Możesz grać w quiz wielokrotnie-pytania dotyczące rozpoznawania gatunków zmieniają się w losowej kolejności i nigdy się nie powtarzają! Poziom trudności quizu można dostosować-zmienić liczbę pytań, zmienić liczbę odpowiedzi do wyboru, włączyć i wyłączyć obrazy ptaków.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - Ekran quizu

GŁOSY PTAKÓW MOŻNA ODTWARZAĆ W PRZYRODZIE!
W obecności internetu głosy ptaków można odtwarzać bezpośrednio w przyrodzie. Po opłaceniu zakupów w aplikacji wszystkie funkcje mogą być używane offline, w tym w obszarach bez Internetu - na wycieczkach ornitologicznych, spacerach po kraju, na wyprawach, polowaniach lub wędkarstwie.

CHROŃ PTAKI PRZED STRESEM!
Nie używaj aplikacji do odtwarzania głosów przez długi czas, może to im przeszkadzać, zwłaszcza w okresie zagnieżdżania. Odtwarzaj nagrania, aby przyciągnąć ptaki nie dłużej niż 1-3 minuty! Jeśli ptaki wykazują agresję, przestań odtwarzać nagrania.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - grupy systematyczne, regionalne i ekologiczne

WSZYSTKIE PTAKI SĄ PODZIELONE NA 14 GRUP
Grzebiące (12 gatunków), łabędzie i gęsi (15), kaczki rzeczne (12), kaczki morskie i nurkowe (17), wodery (19), ptaki drapieżne (17), Żurawiowe (13), mewy i rybitwy (14), sowy (13), ptaki miejskie (14), ptaki ogrodowe (17), ptaki leśne (19), ptaki łąkowe (12) i zimujące ptaki (15).

ZAKUPY W APLIKACJI
Główne funkcje aplikacji są bezpłatne - dla każdego gatunku ptaka można przeglądać jego opis obrazu i tekstu oraz dodawać gatunki do Ulubionych, a także odtwarzać bezpłatne nagranie jego głosu (nagranie o nazwie "Próbka"). Płatne funkcje zapewniają dostęp do dodatkowych kolorowych obrazów, a także rozszerzonych nagrań głosowych - dla każdego gatunku ptaków istnieje 6 różnych rodzajów dźwięków, a także możliwość odtwarzania każdego z nagrań na 4 różne sposoby. Możesz kupić wszystkie gatunki ptaków (grupa "Wszystkie gatunki"), a także dowolną systematyczną lub ekologiczną grupę ptaków.

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - Ekran zakupu w aplikacji

DZIAŁA BEZ INTERNETU
Aplikacja może być używana do wycieczek ornitologicznych, spacerów leśnych, wędrówek, domków wiejskich, wypraw, polowań lub wędkowania.

MOŻNA GO PRZENIEŚĆ NA KARTĘ PAMIĘCI (po zainstalowaniu aplikacji).

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków - Ekran informacyjny

APLIKACJA PRZEZNACZONA JEST DLA:

* obserwatorzy ptaków i profesjonalni ornitolodzy;
* studenci i wykładowcy na seminariach na miejscu;
* nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia dodatkowego (pozaszkolnego);
* leśnicy i myśliwi;
* pracownicy rezerwatów przyrody, parków narodowych i innych obszarów chronionych;
* miłośnicy ptaki śpiewające;
* turyści, obozowicze i przewodnicy Przyrodniczy;
* rodzice z dziećmi i mieszkańcy lata;
* wszyscy inni miłośnicy przyrody.

Jest to niezbędny materiał referencyjny i edukacyjny dla amatorów ornitologów (obserwatorów ptaków), uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich miłośników przyrody!

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z AppStore / iTunes

TOP

Wykaz wszystkich gatunków ptaków ujętych we wniosku (w kolejności systematycznej):

1. Lagopus lagopus - Pardwa mszarna
2. Lagopus muta - Pardwa górska
3. Tetrao urogallus - Głuszec zwyczajny
4. Lyrurus tetrix - Cietrzew zwyczajny
5. Tetrastes bonasia - Jarząbek zwyczajny
6. Tetraogallus caucasicus - Ułar kaukaski
7. Alectoris chukar - Góropatwa azjatycka
8. Alectoris graeca - Gropatwa skalna
9. Alectoris rufa - Góropatwa czerwona
10. Perdix perdix - Kuropatwa zwyczajna
11. Coturnix coturnix - Przepiórka zwyczajna
12. Phasianus colchicus - Bażant zwyczajny
13. Cygnus olor - Łabędź niemy
14. Cygnus bewickii - Łabędź czarnodzioby
15. Cygnus cygnus - Łabędź krzykliwy
16. Anser fabalis - Gęś zbożowa
17. Anser brachyrhynchus - Gęś krótkodzioba
18. Anser albifrons - Gęś białoczelna
19. Anser anser - Gęgawa
20. Anser caerulescens - Śnieżyca duża
21. Anser rossii - Śnieżyca mała
22. Anser canagicus - Śnieżyca cesarska
23. Branta bernicla - Bernikla obrożna
24. Branta leucopsis - Bernikla białolica
25. Branta hutchinsii - Bernikla północna
26. Branta canadensis - Bernikla kanadyjska
27. Alopochen aegyptiaca - Kazarka egipska
28. Tadorna ferruginea - Kazarka rdzawa
29. Tadorna tadorna - Ohar
30. Mareca penelope - Świstun zwyczajny
31. Mareca americana - Świstun amerykański
32. Mareca falcata - Czuprynka
33. Mareca strepera - Krakwa
34. Anas crecca - Cyraneczka zwyczajna
35. Anas platyrhynchos - Krzyżówka
36. Anas zonorhyncha - Kaczka pstrodzioba
37. Anas acuta - Rożeniec zwyczajny
38. Spatula querquedula - Cyranka zwyczajna
39. Spatula clypeata - Płaskonos zwyczajny
40. Netta rufina - Hełmiatka zwyczajna
41. Aythya ferina - Głowienka zwyczajna
42. Aythya fuligula - Czernica
43. Aythya marila - Ogorzałka zwyczajna
44. Aythya affinis - Ogorzałka mała
45. Somateria mollissima - Edredon zwyczajny
46. Somateria spectabilis - Edredon turkan
47. Polysticta stelleri - Birginiak
48. Histrionicus histrionicus - Kamieniuszka
49. Clangula hyemalis - Lodówka
50. Melanitta nigra - Markaczka zwyczajna
51. Melanitta fusca - Uhla zwyczajna
52. Melanitta deglandi - Uhla garbonosa
53. Bucephala clangula - Gągoł
54. Bucephala islandica - Sierpiec
55. Mergus serrator - Szlachar
56. Mergus merganser - Nurogęś
57. Haematopus ostralegus - Ostrygojad zwyczajny
58. Vanellus vanellus - Czajka zwyczajna
59. Pluvialis apricaria - Siewka złota
60. Pluvialis squatarola - Siewnica
61. Charadrius hiaticula - Sieweczka obrożna
62. Arenaria interpres - Kamusznik zwyczajny
63. Scolopax rusticola - Słonka zwyczajna
64. Gallinago media - Bekas dubelt
65. Gallinago gallinago - Bekas kszyk
66. Limosa limosa - Rycyk
67. Numenius phaeopus - Kulik mniejszy
68. Xenus cinereus - Terekia
69. Actitis hypoleucos - Brodziec piskliwy
70. Tringa ochropus - Samotnik
71. Tringa flavipes - Brodziec żółtonogi
72. Tringa glareola - Łęczak
73. Calidris alpina - Biegus zmienny
74. Philomachus pugnax - Batalion
75. Phalaropus lobatus - Płatkonóg szydłodzioby
76. Pandion haliaetus - Rybołów
77. Pernis apivorus - Trzmielojad zwyczajny
78. Milvus milvus - Kania ruda
79. Milvus migrans - Kania czarna
80. Haliaeetus albicilla - Bielik
81. Circus aeruginosus - Błotniak stawowy
82. Circus pygargus - Błotniak łąkowy
83. Accipiter nisus - Krogulec zwyczajny
84. Accipiter gentilis - Jastrząb zwyczajny
85. Buteo buteo - Myszołów zwyczajny
86. Buteo lagopus - Myszołów włochaty
87. Clanga clanga - Orlik grubodzioby
88. Aquila chrysaetos - Orzeł przedni
89. Falco tinnunculus - Pustułka zwyczajna
90. Falco columbarius - Drzemlik
91. Falco peregrinus - Sokół wędrowny
92. Falco subbuteo - Kobuz
93. Anthropoides virgo - Żuraw stepowy
94. Leucogeranus leucogeranus - Żuraw biały
95. Grus canadensis - Żuraw kanadyjski
96. Grus grus - Żuraw zwyczajny
97. Rallus aquaticus - Wodnik zwyczajny
98. Crex crex - Derkacz
99. Porzana parva - Zielonka
100. Porzana pusilla - Karliczka zwyczajna
101. Porzana porzana - Kropiatka
102. Porphyrio porphyrio - Modrzyk zwyczajny
103. Gallinula chloropus - Kokoszka zwyczajna
104. Fulica atra - Łyska zwyczajna
105. Tetrax tetrax - Strepet
106. Larus canus - Mewa siwa
107. Larus marinus - Mewa siodłata
108. Larus argentatus - Mewa srebrzysta
109. Larus cachinnans - Mewa białogłowa
110. Chroicocephalus ridibundus - Mewa śmieszka
111. Chroicocephalus genei - Mewa cienkodzioba
112. Ichthyaetus melanocephalus - Mewa czarnogłowa
113. Hydrocoloeus minutus - Mewa mała
114. Chlidonias niger - Rybitwa czarna
115. Chlidonias leucopterus - Rybitwa białoskrzydła
116. Hydroprogne caspia - Rybitwa wielkodzioba
117. Sterna paradisaea - Rybitwa popielata
118. Sterna hirundo - Rybitwa rzeczna
119. Sternula albifrons - Rybitwa białoczelna
120. Tyto alba - Płomykówka zwyczajna
121. Otus scops - Syczek zwyczajny
122. Bubo bubo - Puchacz zwyczajny
123. Bubo scandiacus - Puchacz śnieżny
124. Strix aluco - Puszczyk zwyczajny
125. Strix uralensis - Puszczyk uralski
126. Strix nebulosa - Puszczyk mszarny
127. Surnia ulula - Sowa jarzębata
128. Glaucidium passerinum - Sóweczka zwyczajna
129. Athene noctua - Pójdźka zwyczajna
130. Aegolius funereus - Włochatka zwyczajna
131. Asio otus - Uszatka zwyczajna
132. Asio flammeus - Uszatka błotna
133. Columba livia - Gołąb skalny
134. Streptopelia orientalis - Turkawka wschodnia
135. Streptopelia decaocto - Sierpówka
136. Delichon urbicum - Oknówka zwyczajna
137. Hirundo rustica - Dymówka
138. Motacilla alba - Pliszka siwa
139. Pica pica - Sroka zwyczajna
140. Coloeus monedula - Kawka zwyczajna
141. Corvus corone - Czarnowron
142. Corvus cornix - Wrona siwa
143. Acridotheres tristis - Majna brunatna
144. Sturnus vulgaris - Szpak zwyczajny
145. Passer domesticus - Wróbel zwyczajny
146. Coccothraustes coccothraustes - Grubodziób zwyczajny
147. Phoenicurus phoenicurus - Pleszka zwyczajna
148. Luscinia luscinia - Słowik szary
149. Luscinia svecica - Podróżniczek
150. Sylvia atricapilla - Kapturka
151. Sylvia borin - Gajówka
152. Sylvia nisoria - Jarzębatka
153. Sylvia communis - Cierniówka
154. Sylvia curruca - Piegża
155. Ficedula hypoleuca - Muchołówka żałobna
156. Ficedula albicollis - Muchołówka białoszyja
157. Carpodacus erythrinus - Dziwonia zwyczajna
158. Chloris chloris - Dzwoniec zwyczajny
159. Spinus spinus - Czyż zwyczajny
160. Carduelis carduelis - Szczygieł
161. Linaria cannabina - Makolągwa zwyczajna
162. Emberiza citrinella - Trznadel zwyczajny
163. Emberiza hortulana - Ortolan
164. Columba oenas - Siniak
165. Columba palumbus - Grzywacz
166. Streptopelia turtur - Turkawka zwyczajna
167. Jynx torquilla - Krętogłów zwyczajny
168. Troglodytes troglodytes - Strzyżyk zwyczajny
169. Prunella modularis - Płochacz pokrzywnica
170. Turdus merula - Kos
171. Turdus pilaris - Kwiczoł
172. Turdus iliacus - Droździk
173. Turdus philomelos - Drozd śpiewak
174. Turdus viscivorus - Paszkot
175. Erithacus rubecula - Rudzik
176. Phylloscopus trochilus - Piecuszek
177. Phylloscopus collybita - Pierwiosnek
178. Phylloscopus sibilatrix - Świstunka leśna
179. Phylloscopus trochiloides - Wójcik
180. Ficedula parva - Muchołówka mała
181. Oriolus oriolus - Wilga zwyczajna
182. Fringilla coelebs - Zięba zwyczajna
183. Upupa epops - Dudek
184. Anthus trivialis - Świergotek drzewny
185. Anthus pratensis - Świergotek łąkowy
186. Alauda arvensis - Skowronek zwyczajny
187. Motacilla flava - Pliszka żółta
188. Saxicola rubetra - Pokląskwa
189. Oenanthe oenanthe - Białorzytka zwyczajna
190. Locustella naevia - Świerszczak zwyczajny
191. Locustella fluviatilis - Strumieniówka
192. Acrocephalus schoenobaenus - Rokitniczka
193. Acrocephalus palustris - Łozówka
194. Emberiza schoeniclus - Potrzos zwyczajny
195. Dendrocopos major - Dzięcioł duży
196. Regulus regulus - Mysikrólik zwyczajny
197. Bombycilla garrulus - Jemiołuszka zwyczajna
198. Aegithalos caudatus - Raniuszek zwyczajny
199. Poecile montanus - Czarnogłówka
200. Parus major - Bogatka zwyczajna
201. Periparus ater - Sosnówka
202. Cyanistes caeruleus - Modraszka zwyczajna
203. Sitta europaea - Kowalik zwyczajny
204. Certhia familiaris - Pełzacz leśny
205. Garrulus glandarius - Sójka zwyczajna
206. Corvus corax - Kruk zwyczajny
207. Loxia pytyopsittacus - Krzyżodziób sosnowy
208. Loxia curvirostra - Krzyżodziób świerkowy
209. Pyrrhula pyrrhula - Gil zwyczajny

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Wabik na ptaki Europy: pieśni, śpiewy, głosy ptaków Pobierz z AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020