Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)

HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Głosy ptaków Europy PRO
Pieśni, rozmowy i głosy

Aplikacje edukacyjne i Przewodniki terenowe: Pobierz z Google Play / Play Market       Aplikacje edukacyjne i Przewodniki terenowe: Pobierz z Apple App Store / iTunes

Aplikacja Mobilna
Dla smartfonów z systemem Android i iOS

W 20 JĘZYKACH EUROPEJSKICH

Autor: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - Aplikacja Mobilna

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z AppStore / iTunes

Profesjonalna encyklopedia ptasich głosów: dla ornitologów i miłośników ptaków!

Profesjonalna kolekcja dźwięków dla 515 gatunków ptaków zamieszkujących Europę - od Oceanu Atlantyckiego po Ural i od Oceanu Arktycznego po Morze Śródziemne. Lista gatunków znajduje się poniżej poniżej.

OBSZAR UŻYTKOWANIA
Aplikacja obejmuje większość terytorium Europy i może być z powodzeniem stosowana w większej części Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, w tym w Polsce, Serbii, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Ukrainie, Bułgarii, Turcji i innych przyległych terytoriach.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - główny ekran ze wszystkimi gatunkami ptaków

W 20 JĘZYKACH EUROPEJSKICH
Aplikacja składa się na 20 języków europejskich, w tym polski, rumuński, słowacki, serbski, ukraiński, turecki i inne języki. Użytkownik może wybrać dowolny z tych języków.

IDENTYFIKATOR GŁOSU
Aplikacja posiada wbudowany polytomic Przewodnik Identyfikacji (Filtr Identyfikacji), który pomaga określić nieznanego ptaka na podstawie jego wyglądu i głosu. Możesz wybrać region geograficzny, wielkość ptaka, lokalizację śpiewającego ptaka, rodzaj sygnału dźwiękowego i porę dnia. Identyfikator pomoże Ci zawęzić zakres gatunków nieznanego ptaka.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - Ekran filtra identyfikacyjnego

ZDJĘCIA I OPISY
Dla każdego gatunku podano kilka zdjęć ptaka w naturze (samca, samicę lub niedojrzałego, ptaka w locie), mapy rozkładu i jaja, a także tekstowy opis wyglądu, zachowania, cech rozmnażania i karmienia, dystrybucji i migracji.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - ekran opisu gatunków ptaków

GŁOSY PTAKÓW
Dla każdego z 515 gatunków ptaków aplikacja zapewnia jedno połączone nagranie, w tym męskie piosenki i kilka najbardziej typowych połączeń – alarm, agresja, interakcja, połączenia kontaktowe i lotnicze itp. Każde z nagrań można odtwarzać na cztery różne sposoby: 1) raz, 2) W pętli bez interwału, 3) W pętli z interwałem 10 sek., 4) W pętli z interwałem 20 sek.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - grupy systematyczne, regionalne i ekologiczne

QUIZ
Aplikacja ma wbudowany Quiz, który może nauczyć cię rozpoznawać ptaki po ich głosach i wyglądzie. Możesz grać w quiz wielokrotnie-pytania dotyczące rozpoznawania gatunków zmieniają się w losowej kolejności i nigdy się nie powtarzają! Poziom trudności quizu można dostosować-zmienić liczbę pytań, zmienić liczbę odpowiedzi do wyboru, włączyć i wyłączyć obrazy ptaków.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - Ekran quizu

GŁOSY PTAKÓW MOŻNA ODTWARZAĆ W PRZYRODZIE!
W obecności internetu głosy ptaków można odtwarzać bezpośrednio w przyrodzie. Po opłaceniu zakupów w aplikacji wszystkie funkcje mogą być używane offline, w tym w obszarach bez Internetu - na wycieczkach ornitologicznych, spacerach po kraju, na wyprawach, polowaniach lub wędkarstwie.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - grupy systematyczne, regionalne i ekologiczne

ZAKUPY W APLIKACJI
Główne funkcje aplikacji są bezpłatne - dla każdego gatunku ptaka można przeglądać jego opis obrazu i tekstu oraz dodawać gatunki do Ulubionych (funkcje te są dostępne w trybie offline), a także odtwarzać nagranie jego głosu (jeśli masz połączenie z Internetem i nie więcej niż 1 raz na minutę). Płatne funkcje pozwalają na nieograniczone korzystanie z Filtra Identyfikacyjnego i Quizu, otwarty dostęp do dodatkowych kolorowych obrazów, a także umożliwiają odtwarzanie wszystkich nagrań ptasich głosów offline. Możesz kupić dostęp do wszystkich gatunków ptaków (grupa "Wszystkie gatunki"), a także do dowolnej geograficznej lub systematycznej grupy ptaków.

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - Ekran zakupu w aplikacji

DZIAŁA BEZ INTERNETU
Aplikacja może być używana do wycieczek ornitologicznych, spacerów leśnych, wędrówek, domków wiejskich, wypraw, polowań lub wędkowania.

MOŻNA GO PRZENIEŚĆ NA KARTĘ PAMIĘCI (po zainstalowaniu aplikacji).

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy - Ekran informacyjny

APLIKACJA PRZEZNACZONA JEST DLA:

* obserwatorzy ptaków i profesjonalni ornitolodzy;
* studenci i wykładowcy na seminariach na miejscu;
* nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia dodatkowego (pozaszkolnego);
* leśnicy i myśliwi;
* pracownicy rezerwatów przyrody, parków narodowych i innych obszarów chronionych;
* miłośnicy ptaki śpiewające;
* turyści, obozowicze i przewodnicy Przyrodniczy;
* rodzice z dziećmi i mieszkańcy lata;
* wszyscy inni miłośnicy przyrody.

Jest to niezbędny materiał referencyjny i edukacyjny dla amatorów ornitologów (obserwatorów ptaków), uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich miłośników przyrody!

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z AppStore / iTunes

TOP

Wykaz wszystkich gatunków ptaków ujętych we wniosku (w kolejności systematycznej):

1. Lagopus lagopus - Pardwa mszarna
2. Lagopus muta - Pardwa górska
3. Tetrao urogallus - Głuszec zwyczajny
4. Lyrurus tetrix - Cietrzew zwyczajny
5. Lyrurus mlokosiewiczi - Cietrzew kaukaski
6. Tetrastes bonasia - Jarząbek zwyczajny
7. Tetraogallus caucasicus - Ułar kaukaski
8. Alectoris chukar - Góropatwa azjatycka
9. Alectoris graeca - Gropatwa skalna
10. Alectoris rufa - Góropatwa czerwona
11. Perdix perdix - Kuropatwa zwyczajna
12. Coturnix coturnix - Przepiórka zwyczajna
13. Phasianus colchicus - Bażant zwyczajny
14. Cygnus olor - Łabędź niemy
15. Cygnus bewickii - Łabędź czarnodzioby
16. Cygnus cygnus - Łabędź krzykliwy
17. Anser fabalis - Gęś zbożowa
18. Anser brachyrhynchus - Gęś krótkodzioba
19. Anser albifrons - Gęś białoczelna
20. Anser erythropus - Gęś mała
21. Anser anser - Gęgawa
22. Anser indicus - Gęś tybetańska
23. Anser caerulescens - Śnieżyca duża
24. Branta bernicla - Bernikla obrożna
25. Branta leucopsis - Bernikla białolica
26. Branta canadensis - Bernikla kanadyjska
27. Branta ruficollis - Bernikla rdzawoszyja
28. Alopochen aegyptiaca - Kazarka egipska
29. Tadorna ferruginea - Kazarka rdzawa
30. Tadorna tadorna - Ohar
31. Aix galericulata - Mandarynka
32. Mareca penelope - Świstun zwyczajny
33. Mareca americana - Świstun amerykański
34. Mareca strepera - Krakwa
35. Anas crecca - Cyraneczka zwyczajna
36. Anas platyrhynchos - Krzyżówka
37. Anas acuta - Rożeniec zwyczajny
38. Spatula querquedula - Cyranka zwyczajna
39. Spatula clypeata - Płaskonos zwyczajny
40. Marmaronetta angustirostris - Marmurka
41. Netta rufina - Hełmiatka zwyczajna
42. Aythya ferina - Głowienka zwyczajna
43. Aythya nyroca - Podgorzałka zwyczajna
44. Aythya fuligula - Czernica
45. Aythya marila - Ogorzałka zwyczajna
46. Aythya affinis - Ogorzałka mała
47. Somateria mollissima - Edredon zwyczajny
48. Somateria spectabilis - Edredon turkan
49. Polysticta stelleri - Birginiak
50. Histrionicus histrionicus - Kamieniuszka
51. Clangula hyemalis - Lodówka
52. Melanitta nigra - Markaczka zwyczajna
53. Melanitta fusca - Uhla zwyczajna
54. Bucephala clangula - Gągoł
55. Bucephala islandica - Sierpiec
56. Mergellus albellus - Bielaczek
57. Mergus serrator - Szlachar
58. Mergus merganser - Nurogęś
59. Oxyura leucocephala - Sterniczka zwyczajna
60. Gavia stellata - Nur rdzawoszyi
61. Gavia arctica - Nur czarnoszyi
62. Gavia immer - Nur lodowiec
63. Gavia adamsii - Nur białodzioby
64. Thalassarche chlororhynchos - Albatros żółtodzioby
65. Fulmarus glacialis - Fulmar zwyczajny
66. Calonectris diomedea - Burzyk żółtodzioby
67. Calonectris borealis - Burzyk duży
68. Puffinus puffinus - Burzyk północny
69. Pterodroma feae - Petrel wyspowy
70. Pterodroma hasitata - Petrel antylski
71. Bulweria bulwerii - Tajfunnik cienkodzioby
72. Puffinus yelkouan - Burzyk śródziemnomorski
73. Puffinus griseus - Burzyk szary
74. Puffinus mauretanicus - Burzyk balearski
75. Puffinus baroli - Burzyk malutki
76. Puffinus gravis - Burzyk wielki
77. Hydrobates pelagicus - Nawałnik burzowy
78. Oceanites oceanicus - Oceannik żółtopłetwy
79. Pelagodroma marina - Oceannik białobrewy
80. Oceanodroma leucorhoa - Nawałnik duży
81. Pelecanus onocrotalus - Pelikan różowy
82. Pelecanus crispus - Pelikan kędzierzawy
83. Morus bassanus - Głuptak zwyczajny
84. Phalacrocorax carbo - Kormoran zwyczajny
85. Microcarbo pygmeus - Kormoran mały
86. Phalacrocorax aristotelis - Kormoran czubaty
87. Ciconia ciconia - Bocian biały
88. Ciconia nigra - Bocian czarny
89. Plegadis falcinellus - Ibis kasztanowaty
90. Platalea leucorodia - Warzęcha zwyczajna
91. Ardea alba - Czapla biała
92. Botaurus stellaris - Bąk zwyczajny
93. Bubulcus ibis - Czapla złotawa
94. Ardeola ralloides - Czapla modronosa
95. Nycticorax nycticorax - Ślepowron zwyczajny
96. Egretta garzetta - Czapla nadobna
97. Ixobrychus minutus - Bączek zwyczajny
98. Ardea purpurea - Czapla purpurowa
99. Ardea cinerea - Czapla siwa
100. Phoenicopterus roseus - Flaming różowy
101. Tachybaptus ruficollis - Perkozek zwyczajny
102. Podiceps nigricollis - Perkoz zausznik
103. Podiceps auritus - Perkoz rogaty
104. Podiceps grisegena - Perkoz rdzawoszyi
105. Podiceps cristatus - Perkoz dwuczuby
106. Pandion haliaetus - Rybołów
107. Pernis apivorus - Trzmielojad zwyczajny
108. Elanus caeruleus - Kaniuk zwyczajny
109. Milvus milvus - Kania ruda
110. Milvus migrans - Kania czarna
111. Haliaeetus albicilla - Bielik
112. Gypaetus barbatus - Orłosęp
113. Neophron percnopterus - Ścierwnik
114. Gyps fulvus - Sęp płowy
115. Aegypius monachus - Sęp kasztanowaty
116. Circaetus gallicus - Gadożer zwyczajny
117. Circus aeruginosus - Błotniak stawowy
118. Circus cyaneus - Błotniak zbożowy
119. Circus macrourus - Błotniak stepowy
120. Circus pygargus - Błotniak łąkowy
121. Accipiter badius - Krogulec mały
122. Accipiter brevipes - Krogulec krótkonogi
123. Accipiter nisus - Krogulec zwyczajny
124. Accipiter gentilis - Jastrząb zwyczajny
125. Buteo buteo - Myszołów zwyczajny
126. Buteo rufinus - Kurhannik
127. Buteo lagopus - Myszołów włochaty
128. Clanga pomarina - Orlik krzykliwy
129. Clanga clanga - Orlik grubodzioby
130. Aquila rapax - Orzeł sawannowy
131. Aquila nipalensis - Orzeł stepowy
132. Aquila heliaca - Orzeł cesarski
133. Aquila adalberti - Orzeł iberyjski
134. Aquila chrysaetos - Orzeł przedni
135. Aquila fasciata - Orzeł południowy
136. Hieraaetus pennatus - Orzełek włochaty
137. Falco naumanni - Pustułeczka
138. Falco tinnunculus - Pustułka zwyczajna
139. Falco vespertinus - Kobczyk zwyczajny
140. Falco amurensis - Kobczyk amurski
141. Falco eleonorae - Sokół skalny
142. Falco biarmicus - Raróg górski
143. Falco columbarius - Drzemlik
144. Falco cherrug - Raróg zwyczajny
145. Falco rusticolus - Białozór
146. Falco peregrinus - Sokół wędrowny
147. Falco subbuteo - Kobuz
148. Psittacula krameri - Aleksandretta obrożna
149. Anthropoides virgo - Żuraw stepowy
150. Leucogeranus leucogeranus - Żuraw biały
151. Grus grus - Żuraw zwyczajny
152. Rallus aquaticus - Wodnik zwyczajny
153. Crex crex - Derkacz
154. Porzana parva - Zielonka
155. Porzana pusilla - Karliczka zwyczajna
156. Porzana porzana - Kropiatka
157. Porphyrio porphyrio - Modrzyk zwyczajny
158. Gallinula chloropus - Kokoszka zwyczajna
159. Fulica atra - Łyska zwyczajna
160. Fulica cristata - Łyska czubata
161. Otis tarda - Drop zwyczajny
162. Chlamydotis undulata - Hubara saharyjska
163. Tetrax tetrax - Strepet
164. Haematopus ostralegus - Ostrygojad zwyczajny
165. Himantopus himantopus - Szczudłak zwyczajny
166. Recurvirostra avosetta - Szablodziób zwyczajny
167. Burhinus oedicnemus - Kulon zwyczajny
168. Cursorius cursor - Rączak zwyczajny
169. Glareola pratincola - Żwirowiec łąkowy
170. Glareola nordmanni - Żwirowiec stepowy
171. Vanellus vanellus - Czajka zwyczajna
172. Vanellus spinosus - Czajka szponiasta
173. Vanellus indicus - Czajka indyjska
174. Vanellus gregarius - Czajka towarzyska
175. Vanellus leucurus - Czajka stepowa
176. Pluvialis dominica - Siewka złotawa
177. Pluvialis apricaria - Siewka złota
178. Pluvialis squatarola - Siewnica
179. Charadrius hiaticula - Sieweczka obrożna
180. Charadrius dubius - Sieweczka rzeczna
181. Charadrius alexandrinus - Sieweczka morska
182. Charadrius leschenaultii - Sieweczka pustynna
183. Charadrius asiaticus - Sieweczka długonoga
184. Charadrius morinellus - Mornel
185. Arenaria interpres - Kamusznik zwyczajny
186. Scolopax rusticola - Słonka zwyczajna
187. Lymnocryptes minimus - Bekasik
188. Gallinago stenura - Bekas syberyjski
189. Gallinago media - Bekas dubelt
190. Gallinago gallinago - Bekas kszyk
191. Limosa limosa - Rycyk
192. Limosa lapponica - Szlamnik zwyczajny
193. Numenius phaeopus - Kulik mniejszy
194. Numenius tenuirostris - Kulik cienkodzioby
195. Numenius arquata - Kulik wielki
196. Xenus cinereus - Terekia
197. Actitis hypoleucos - Brodziec piskliwy
198. Tringa ochropus - Samotnik
199. Tringa erythropus - Brodziec śniady
200. Tringa nebularia - Kwokacz
201. Tringa flavipes - Brodziec żółtonogi
202. Tringa stagnatilis - Brodziec pławny
203. Tringa glareola - Łęczak
204. Tringa totanus - Krwawodziób
205. Calidris canutus - Biegus rdzawy
206. Calidris minuta - Biegus malutki
207. Calidris temminckii - Biegus mały
208. Calidris melanotos - Biegus arktyczny
209. Calidris ferruginea - Biegus krzywodzioby
210. Calidris alpina - Biegus zmienny
211. Calidris maritima - Biegus morski
212. Calidris alba - Piaskowiec
213. Limicola falcinellus - Biegus płaskodzioby
214. Tryngites subruficollis - Biegus płowy
215. Philomachus pugnax - Batalion
216. Phalaropus lobatus - Płatkonóg szydłodzioby
217. Phalaropus fulicarius - Płatkonóg płaskodzioby
218. Larus canus - Mewa siwa
219. Larus marinus - Mewa siodłata
220. Larus hyperboreus - Mewa blada
221. Larus glaucoides - Mewa polarna
222. Larus argentatus - Mewa srebrzysta
223. Larus fuscus - Mewa żółtonoga
224. Larus heuglini - Mewa żółtonoga
225. Larus michahellis - Mewa romańska
226. Larus cachinnans - Mewa białogłowa
227. Larus armenicus - Mewa armeńska
228. Larus ichtyaetus - Mewa orlica
229. Chroicocephalus ridibundus - Mewa śmieszka
230. Chroicocephalus genei - Mewa cienkodzioba
231. Ichthyaetus melanocephalus - Mewa czarnogłowa
232. Ichthyaetus audouinii - Mewa śródziemnomorska
233. Hydrocoloeus minutus - Mewa mała
234. Pagophila eburnea - Mewa modrodzioba
235. Xema sabini - Mewa obrożna
236. Rissa tridactyla - Mewa trójpalczasta
237. Chlidonias niger - Rybitwa czarna
238. Chlidonias leucopterus - Rybitwa białoskrzydła
239. Chlidonias hybrida - Rybitwa białowąsa
240. Gelochelidon nilotica - Rybitwa krótkodzioba
241. Hydroprogne caspia - Rybitwa wielkodzioba
242. Sterna paradisaea - Rybitwa popielata
243. Sterna dougallii - Rybitwa różowa
244. Sterna hirundo - Rybitwa rzeczna
245. Sternula albifrons - Rybitwa białoczelna
246. Thalasseus sandvicensis - Rybitwa czubata
247. Stercorarius skua - Wydrzyk wielki
248. Stercorarius pomarinus - Wydrzyk tęposterny
249. Stercorarius parasiticus - Wydrzyk ostrosterny
250. Stercorarius longicaudus - Wydrzyk długosterny
251. Alle alle - Alczyk
252. Uria aalge - Nurzyk zwyczajny
253. Uria lomvia - Nurzyk polarny
254. Alca torda - Alka zwyczajna
255. Cepphus grylle - Nurnik zwyczajny
256. Fratercula arctica - Maskonur zwyczajny
257. Syrrhaptes paradoxus - Pustynnik zwyczajny
258. Pterocles alchata - Stepówka białobrzucha
259. Pterocles orientalis - Stepówka czarnobrzucha
260. Columba livia - Gołąb skalny
261. Columba oenas - Siniak
262. Columba palumbus - Grzywacz
263. Streptopelia turtur - Turkawka zwyczajna
264. Streptopelia orientalis - Turkawka wschodnia
265. Streptopelia decaocto - Sierpówka
266. Cuculus canorus - Kukułka zwyczajna
267. Cuculus optatus - Kukułka syberyjska
268. Clamator glandarius - Kukułka czubata
269. Tyto alba - Płomykówka zwyczajna
270. Otus scops - Syczek zwyczajny
271. Bubo bubo - Puchacz zwyczajny
272. Bubo scandiacus - Puchacz śnieżny
273. Strix aluco - Puszczyk zwyczajny
274. Strix uralensis - Puszczyk uralski
275. Strix nebulosa - Puszczyk mszarny
276. Surnia ulula - Sowa jarzębata
277. Glaucidium passerinum - Sóweczka zwyczajna
278. Athene noctua - Pójdźka zwyczajna
279. Aegolius funereus - Włochatka zwyczajna
280. Asio otus - Uszatka zwyczajna
281. Asio flammeus - Uszatka błotna
282. Caprimulgus europaeus - Lelek zwyczajny
283. Caprimulgus ruficollis - Lelek rdzawoszyi
284. Tachymarptis melba - Jerzyk alpejski
285. Apus apus - Jerzyk zwyczajny
286. Apus pallidus - Jerzyk blady
287. Apus affinis - Jerzyk mały
288. Apus caffer - Jerzyk widłosterny
289. Ceryle rudis - Rybaczek srokaty
290. Alcedo atthis - Zimorodek zwyczajny
291. Coracias garrulus - Kraska zwyczajna
292. Merops persicus - Żołna modrolica
293. Merops apiaster - Żołna zwyczajna
294. Upupa epops - Dudek
295. Jynx torquilla - Krętogłów zwyczajny
296. Dendrocopos minor - Dzięciołek
297. Dendrocopus medius - Dzięcioł średni
298. Dendrocopos leucotos - Dzięcioł białogrzbiety
299. Dendrocopos major - Dzięcioł duży
300. Dendrocopos syriacus - Dzięcioł białoszyi
301. Picoides tridactylus - Dzięcioł trójpalczasty
302. Dryocopus martius - Dzięcioł czarny
303. Picus viridis - Dzięcioł zielony
304. Picus sharpei - Dzięcioł iberyjski
305. Picus canus - Dzięcioł zielonosiwy
306. Alauda leucoptera - Skowronek białoskrzydły
307. Lullula arborea - Lerka
308. Calandrella brachydactyla - Skowrończyk krótkopalcowy
309. Alauda arvensis - Skowronek zwyczajny
310. Eremophila alpestris - Górniczek zwyczajny
311. Chersophilus duponti - Skowrończyk sierpodzioby
312. Alaudala rufescens - Skowrończyk mały
313. Melanocorypha calandra - Kalandra szara
314. Galerida cristata - Dzierlatka zwyczajna
315. Galerida theklae - Dzierlatka iberyjska
316. Melanocorypha yeltoniensis - Kalandra czarna
317. Riparia riparia - Brzegówka zwyczajna
318. Delichon urbicum - Oknówka zwyczajna
319. Hirundo rustica - Dymówka
320. Cecropis daurica - Jaskółka rudawa
321. Ptyonoprogne rupestris - Jaskółka skalna
322. Anthus spinoletta - Siwerniak
323. Anthus cervinus - Świergotek rdzawogardły
324. Anthus trivialis - Świergotek drzewny
325. Anthus pratensis - Świergotek łąkowy
326. Anthus campestris - Świergotek polny
327. Anthus berthelotii - Świergotek kanaryjski
328. Anthus hodgsoni - Świergotek tajgowy
329. Anthus gustavi - Świergotek tundrowy
330. Anthus petrosus - Świergotek nadmorski
331. Anthus richardi - Świergotek szponiasty
332. Motacilla alba - Pliszka siwa
333. Motacilla cinerea - Pliszka górska
334. Motacilla citreola - Pliszka cytrynowa
335. Motacilla flava - Pliszka żółta
336. Motacilla feldegg - Pliszka czarnogłowa
337. Regulus regulus - Mysikrólik zwyczajny
338. Regulus ignicapilla - Zniczek zwyczajny
339. Bombycilla garrulus - Jemiołuszka zwyczajna
340. Cinclus cinclus - Pluszcz zwyczajny
341. Troglodytes troglodytes - Strzyżyk zwyczajny
342. Prunella collaris - Płochacz halny
343. Prunella atrogularis - Płochacz czarnogardły
344. Prunella modularis - Płochacz pokrzywnica
345. Zoothera dauma - Drozdoń pstry
346. Catharus ustulatus - Drozdek okularowy
347. Turdus atrogularis - Drozd czarnogardły
348. Turdus torquatus - Drozd obrożny
349. Turdus merula - Kos
350. Turdus naumanni - Drozd rdzawy
351. Turdus pilaris - Kwiczoł
352. Turdus iliacus - Droździk
353. Turdus philomelos - Drozd śpiewak
354. Turdus viscivorus - Paszkot
355. Saxicola rubetra - Pokląskwa
356. Saxicola rubicola - Kląskawka zwyczajna
357. Saxicola maurus - Kląskawka syberyjska
358. Oenanthe oenanthe - Białorzytka zwyczajna
359. Oenanthe leucura - Białorzytka żałobna
360. Oenanthe pleschanka - Białorzytka pstra
361. Oenanthe hispanica - Białorzytka rdzawa
362. Oenanthe deserti - Białorzytka pustynna
363. Oenanthe isabellina - Białorzytka płowa
364. Oenanthe leucopyga - Białorzytka saharyjska
365. Cercotrichas galactotes - Drozdówka rdzawa
366. Phoenicurus ochruros - Kopciuszek zwyczajny
367. Phoenicurus phoenicurus - Pleszka zwyczajna
368. Phoenicurus moussieri - Pleszka algierska
369. Phoenicurus erythrogastrus - Pleszka kaukaska
370. Erithacus rubecula - Rudzik
371. Luscinia luscinia - Słowik szary
372. Luscinia megarhynchos - Słowik rdzawy
373. Luscinia calliope - Słowiczek rubinowy
374. Luscinia svecica - Podróżniczek
375. Tarsiger cyanurus - Modraczek zwyczajny
376. Cettia cetti - Wierzbówka zwyczajna
377. Locustella lanceolata - Świerszczak nakrapiany
378. Locustella naevia - Świerszczak zwyczajny
379. Locustella fluviatilis - Strumieniówka
380. Locustella luscinioides - Brzęczka
381. Acrocephalus melanopogon - Tamaryszka
382. Acrocephalus paludicola - Wodniczka
383. Acrocephalus schoenobaenus - Rokitniczka
384. Acrocephalus agricola - Trzcinniczek kaspijski
385. Acrocephalus scirpaceus - Trzcinniczek zwyczajny
386. Acrocephalus dumetorum - Zaroślówka
387. Acrocephalus palustris - Łozówka
388. Acrocephalus arundinaceus - Trzciniak zwyczajny
389. Iduna rama - Zaganiacz afgański
390. Iduna caligata - Zaganiacz mały
391. Iduna pallida - Zaganiacz blady
392. Iduna opaca - Zaganiacz płowy
393. Hippolais icterina - Zaganiacz zwyczajny
394. Hippolais olivetorum - Zaganiacz oliwny
395. Hippolais polyglotta - Zaganiacz szczebiotliwy
396. Phylloscopus trochilus - Piecuszek
397. Phylloscopus collybita - Pierwiosnek
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - Świstunka szarawa
399. Phylloscopus ibericus - Świstunka iberyjska
400. Phylloscopus bonelli - Świstunka górska
401. Phylloscopus orientalis - Świstunka złotorzytna
402. Phylloscopus sibilatrix - Świstunka leśna
403. Phylloscopus inornatus - Świstunka żółtawa
404. Phylloscopus borealis - Świstunka północna
405. Phylloscopus trochiloides - Wójcik
406. Phylloscopus nitidus - Świstunka kaukaska
407. Cisticola juncidis - Chwastówka zwyczajna
408. Sylvia atricapilla - Kapturka
409. Sylvia borin - Gajówka
410. Sylvia nisoria - Jarzębatka
411. Sylvia hortensis - Lutniczka zachodnia
412. Sylvia ruppeli - Pokrzewka czarnogardła
413. Sylvia melanocephala - Pokrzewka aksamitna
414. Sylvia melanothorax - Pokrzewka cypryjska
415. Sylvia nana - Pokrzewka pustynna
416. Sylvia communis - Cierniówka
417. Sylvia curruca - Piegża
418. Sylvia mystacea - Pokrzewka kaspijska
419. Sylvia conspicillata - Pokrzewka okularowa
420. Sylvia undata - Pokrzewka kasztanowata
421. Sylvia cantillans - Pokrzewka wąsata
422. Monticola saxatilis - Nagórnik zwyczajny
423. Monticola solitarius - Modrak
424. Muscicapa striata - Muchołówka szara
425. Ficedula hypoleuca - Muchołówka żałobna
426. Ficedula albicollis - Muchołówka białoszyja
427. Ficedula semitorquata - Muchołówka półobrożna
428. Ficedula parva - Muchołówka mała
429. Panurus biarmicus - Wąsatka
430. Aegithalos caudatus - Raniuszek zwyczajny
431. Poecile palustris - Sikora uboga
432. Poecile lugubris - Sikora żałobna
433. Poecile montanus - Czarnogłówka
434. Poecile cinctus - Sikora północna
435. Parus major - Bogatka zwyczajna
436. Periparus ater - Sosnówka
437. Lophophanes cristatus - Czubatka europejska
438. Cyanistes caeruleus - Modraszka zwyczajna
439. Cyanistes cyanus - Sikora lazurowa
440. Remiz pendulinus - Remiz zwyczajny
441. Sitta europaea - Kowalik zwyczajny
442. Sitta krueperi - Kowalik turecki
443. Sitta neumayer - Kowalik skalny
444. Tichodroma muraria - Pomurnik
445. Certhia familiaris - Pełzacz leśny
446. Certhia brachydactyla - Pełzacz ogrodowy
447. Oriolus oriolus - Wilga zwyczajna
448. Lanius collurio - Gąsiorek
449. Lanius excubitor - Srokosz
450. Lanius minor - Dzierzba czarnoczelna
451. Lanius senator - Dzierzba rudogłowa
452. Lanius nubicus - Dzierzba białoczelna
453. Perisoreus infaustus - Sójka syberyjska
454. Garrulus glandarius - Sójka zwyczajna
455. Cyanopica cyana - Sójka błękitna
456. Pica pica - Sroka zwyczajna
457. Nucifraga caryocatactes - Orzechówka zwyczajna
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - Wrończyk
459. Pyrrhocorax graculus - Wieszczek
460. Coloeus monedula - Kawka zwyczajna
461. Corvus frugilegus - Gawron
462. Corvus corone - Czarnowron
463. Corvus cornix - Wrona siwa
464. Corvus corax - Kruk zwyczajny
465. Acridotheres tristis - Majna brunatna
466. Pastor roseus - Pasterz
467. Sturnus vulgaris - Szpak zwyczajny
468. Sturnus unicolor - Szpak jednobarwny
469. Passer domesticus - Wróbel zwyczajny
470. Passer italiae - Wróbel apeniński
471. Passer hispaniolensis - Wróbel śródziemnomorski
472. Passer montanus - Mazurek
473. Petronia petronia - Wróbel skalny
474. Montifringilla nivalis - Śnieżka zwyczajna
475. Fringilla coelebs - Zięba zwyczajna
476. Fringilla montifringilla - Jer
477. Pinicola enucleator - Łuskowiec
478. Carpodacus erythrinus - Dziwonia zwyczajna
479. Carpodacus rubicilla - Dziwonia duża
480. Loxia pytyopsittacus - Krzyżodziób sosnowy
481. Loxia curvirostra - Krzyżodziób świerkowy
482. Loxia leucoptera - Krzyżodziób modrzewiowy
483. Chloris chloris - Dzwoniec zwyczajny
484. Acanthis flammea - Czeczotka zwyczajna
485. Acanthis cabaret - Czeczotka brązowa
486. Acanthis hornemanni - Czeczotka tundrowa
487. Spinus spinus - Czyż zwyczajny
488. Carduelis carduelis - Szczygieł
489. Carduelis citrinella - Osetnik zwyczajny
490. Carduelis corsicana - Osetnik korsykański
491. Linaria flavirostris - Rzepołuch
492. Linaria cannabina - Makolągwa zwyczajna
493. Serinus pusillus - Kulczyk królewski
494. Serinus canaria - Kanarek
495. Serinus serinus - Kulczyk zwyczajny
496. Pyrrhula pyrrhula - Gil zwyczajny
497. Coccothraustes coccothraustes - Grubodziób zwyczajny
498. Rhodopechys sanguineus - Gilak ciemnogłowy
499. Bucanetes githagineus - Gilak pustynny
500. Emberiza citrinella - Trznadel zwyczajny
501. Emberiza leucocephalos - Trznadel białogłowy
502. Emberiza caesia - Trznadel modrogłowy
503. Emberiza cirlus - Cierlik
504. Emberiza cia - Głuszek
505. Emberiza buchanani - Trznadel skalny
506. Emberiza hortulana - Ortolan
507. Emberiza pusilla - Trznadelek
508. Emberiza rustica - Trznadel czubaty
509. Emberiza aureola - Trznadel złotawy
510. Emberiza melanocephala - Trznadel czarnogłowy
511. Emberiza bruniceps - Trznadel rudogłowy
512. Emberiza schoeniclus - Potrzos zwyczajny
513. Emberiza calandra - Potrzeszcz
514. Calcarius lapponicus - Poświerka zwyczajna
515. Plectrophenax nivalis - Śnieguła zwyczajna

Pobierz z Google Play i AppStore

Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z Google Play / Play Market                Aplikacja Mobilna Głosy ptaków Europy PRO: pieśni, rozmowy i głosy Pobierz z AppStore / iTunes

TOP

  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020