Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> TOEPASSINGEN IN NEDERLANDS


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

  Facebook

  YouTube EcosystemaRu

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes
-360 Youtube

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Vogels van Europa PRO
Veldgids, foto's en oproepen

Educatieve toepassingen en veldgidsen: Downloaden van Google Play / Play Market       Educatieve toepassingen en veldgidsen: Downloaden van Apple App Store / iTunes

Mobiele Applicatie
Voor Android en iOS smartphones

IN 20 EUROPESE TALEN

Auteur: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - Mobiele Applicatie

Downloaden van Google Play en AppStore

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van Google Play / Play Market                Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van AppStore / iTunes

Professionele atlas van de vogels van Europa: voor vogelaars en ornithologen!

Professionele identificatiegids voor 515 vogelsoorten die in Europa voorkomen - van de Atlantische Oceaan tot de Oeral en van de Noordelijke IJszee tot de Middellandse Zee. De lijst van soorten die u kunt vinden hieronder.

GEBIED VAN GEBRUIK
De applicatie bestrijkt het grootste deel van het grondgebied van Europa en kan met succes worden gebruikt in het grootste deel van Noord-en Midden-Europa, waaronder Scandinavië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en andere aangrenzende gebieden.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - hoofdscherm met alle vogelsoorten

IN 20 EUROPESE TALEN
De app is samengesteld op 20 Europese talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. De gebruiker kan elk van deze talen kiezen.

IDENTIFICATIE VAN VOGELS
De applicatie heeft een ingebouwde polytomic Gids Voor Identificatie (Identificatie-Filter), die helpt om de onbekende vogel te bepalen door 24 verschillende functies. U kunt de regio van Europa, de grootte van de vogel, verenkleed kleur, strepen, snavel en voeten vorm en kleur, onderscheidende kenmerken van uiterlijk, gedrag, habitats, locatie van een zittende vogel, lied en oproepen, dagelijkse activiteit, nestgrootte, vorm, bouwmateriaal en locatie, eieren grootte en kleur te selecteren. De Identifier zal u helpen om het bereik van de soorten voor onbekende vogel te beperken.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - Identificatie filter scherm

FOTO'S EN BESCHRIJVINGEN
Voor elke soort worden een aantal foto's van de vogel in de natuur (mannetje, vrouwtje of onvolwassen, vogel tijdens de vlucht), verspreidingskaarten en eieren gegeven, evenals een tekstbeschrijving van het uiterlijk, het gedrag, de kenmerken van voortplanting en voeding, verspreiding en migraties.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - vogelsoorten beschrijving scherm

VOGELS ROEPEN
Voor elk van de 515 vogelsoorten biedt de app één gecombineerde opname, inclusief mannelijke liedjes en verschillende meest typische oproepen-alarm, agressie, interactie, contact en vluchtoproepen, enz. Elk van de opnames kan op vier verschillende manieren worden afgespeeld: 1) eenmaal, 2) in een lus zonder interval, 3) in een lus met een interval van 10 Seconden, 4) in een lus met een interval van 20 seconden.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - systematische, regionale en ecologische groepen scherm

QUIZ
De app heeft een ingebouwde Quiz, die je kan trainen om vogels te herkennen aan hun stemmen en uiterlijk. U kunt de quiz herhaaldelijk spelen – de vragen voor het herkennen van soorten wisselen elkaar af in willekeurige volgorde en worden nooit herhaald! De moeilijkheidsgraad van de Quiz kan worden aangepast – verander het aantal vragen, verander het aantal antwoorden om uit te kiezen, in-en uitschakelen van vogelbeelden.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - Quiz-scherm

DE STEMMEN VAN VOGELS KUNNEN IN DE NATUUR GESPEELD WORDEN!
In de aanwezigheid van het Internet kunnen de stemmen van vogels direct in de natuur worden gespeeld. Na het betalen voor in-app aankopen, kunnen alle functies offline worden gebruikt, ook in de gebieden zonder Internet - op ornithologische excursies, wandelingen in het land, op expedities, jagen of vissen.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - systematische, regionale en ecologische groepen scherm

IN-APP AANKOPEN
De belangrijkste functies van de applicatie zijn gratis - voor elke vogelsoort, kunt u de afbeelding en de tekst beschrijving te bekijken en soorten toe te voegen aan Favorieten (deze functies zijn offline beschikbaar), evenals een opname van de stem af te spelen (als u een internetverbinding en niet meer dan 1 keer per minuut). Betaalde functies maken onbeperkt gebruik van het Identificatie-Filter en Quiz, open toegang tot extra kleurenafbeeldingen, en maken het ook mogelijk om alle opnames van vogelstemmen offline af te spelen. U kunt toegang kopen tot alle vogelsoorten (de groep "Alle vogelsoorten"), evenals tot elke geografische of systematische groep vogels.

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - In-App aankoopscherm

WERKT ZONDER INTERNET
De toepassing kan worden gebruikt voor ornithologische excursies, boswandelingen, wandelingen, Landhuizen, expedities, jagen of vissen.

DE APPLICATIE KAN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR DE GEHEUGENKAART (na het installeren van de applicatie).

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen - Informatie scherm

DE APPLICATIE IS ONTWORPEN VOOR:

* vogelaars en professionele ornithologen;
* universiteitsstudenten en docenten op seminars ter plaatse;
* leraren van middelbare scholen en aanvullend (buitenschoolse) onderwijs;
* bosbouwarbeiders en jagers;
* medewerkers van natuurreservaten, nationale parken en andere beschermde natuurgebieden;
* zangvogels liefhebbers;
* toeristen, kampeerders en natuurgidsen;
* ouders met hun kinderen en zomerbewoners;
* alle andere natuurliefhebbers.

Dit is een onmisbaar referentie en educatief hulpmiddel voor amateur-ornithologen (vogelaars), schoolkinderen, leerlingen, leraren, ouders en alle natuurliefhebbers!

Downloaden van Google Play en AppStore

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van Google Play / Play Market                Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van AppStore / iTunes

TOP

De lijst van alle in de aanvraag opgenomen vogelsoorten (in systematische volgorde):

1. Lagopus lagopus - Moerassneeuwhoen
2. Lagopus muta - Alpensneeuwhoen
3. Tetrao urogallus - Auerhoen
4. Lyrurus tetrix - Korhoen
5. Lyrurus mlokosiewiczi - Kaukasisch korhoen
6. Tetrastes bonasia - Hazelhoen
7. Tetraogallus caucasicus - Kaukasisch berghoen
8. Alectoris chukar - Aziatische steenpatrijs
9. Alectoris graeca - Steenpatrijs
10. Alectoris rufa - Rode patrijs
11. Perdix perdix - Patrijs
12. Coturnix coturnix - Kwartel
13. Phasianus colchicus - Fazant
14. Cygnus olor - Knobbelzwaan
15. Cygnus bewickii - Kleine zwaan
16. Cygnus cygnus - Wilde zwaan
17. Anser fabalis - Rietgans
18. Anser brachyrhynchus - Kleine rietgans
19. Anser albifrons - Kolgans
20. Anser erythropus - Dwerggans
21. Anser anser - Grauwe gans
22. Anser indicus - Indische gans
23. Anser caerulescens - Sneeuwgans
24. Branta bernicla - Rotgans
25. Branta leucopsis - Brandgans
26. Branta canadensis - Grote Canadese gans
27. Branta ruficollis - Roodhalsgans
28. Alopochen aegyptiaca - Nijlgans
29. Tadorna ferruginea - Casarca
30. Tadorna tadorna - Bergeend
31. Aix galericulata - Mandarijneend
32. Mareca penelope - Smient
33. Mareca americana - Amerikaanse smient
34. Mareca strepera - Krakeend
35. Anas crecca - Wintertaling
36. Anas platyrhynchos - Wilde eend
37. Anas acuta - Pijlstaart
38. Spatula querquedula - Zomertaling
39. Spatula clypeata - Slobeend
40. Marmaronetta angustirostris - Marmereend
41. Netta rufina - Krooneend
42. Aythya ferina - Tafeleend
43. Aythya nyroca - Witoogeend
44. Aythya fuligula - Kuifeend
45. Aythya marila - Topper
46. Aythya affinis - Kleine topper
47. Somateria mollissima - Eider of eidereend
48. Somateria spectabilis - Koningseider
49. Polysticta stelleri - Stellers eider
50. Histrionicus histrionicus - Harlekijneend
51. Clangula hyemalis - IJseend
52. Melanitta nigra - Zwarte zee-eend
53. Melanitta fusca - Grote zee-eend
54. Bucephala clangula - Brilduiker
55. Bucephala islandica - IJslandse brilduiker
56. Mergellus albellus - Nonnetje
57. Mergus serrator - Middelste zaagbek
58. Mergus merganser - Grote zaagbek
59. Oxyura leucocephala - Witkopeend
60. Gavia stellata - Roodkeelduiker
61. Gavia arctica - Parelduiker
62. Gavia immer - IJsduiker
63. Gavia adamsii - Geelsnavelduiker
64. Thalassarche chlororhynchos - Atlantische geelneusalbatros
65. Fulmarus glacialis - Noordse stormvogel
66. Calonectris diomedea - Scopoli's pijlstormvogel
67. Calonectris borealis - Kuhls pijlstormvogel
68. Puffinus puffinus - Noordse pijlstormvogel
69. Pterodroma feae - Gon-Gon
70. Pterodroma hasitata - Zwartkapstormvogel
71. Bulweria bulwerii - Bulwers stormvogel
72. Puffinus yelkouan - Yelkouanpijlstormvogel
73. Puffinus griseus - Grauwe pijlstormvogel
74. Puffinus mauretanicus - Vale pijlstormvogel
75. Puffinus baroli - Kleine pijlstormvogel
76. Puffinus gravis - Grote pijlstormvogel
77. Hydrobates pelagicus - Stormvogeltje
78. Oceanites oceanicus - Wilsons stormvogeltje
79. Pelagodroma marina - Bont stormvogeltje
80. Oceanodroma leucorhoa - Vaal stormvogeltje
81. Pelecanus onocrotalus - Roze pelikaan
82. Pelecanus crispus - Kroeskoppelikaan
83. Morus bassanus - Jan-van-gent
84. Phalacrocorax carbo - Aalscholver
85. Microcarbo pygmeus - Dwergaalscholver
86. Phalacrocorax aristotelis - Kuifaalscholver
87. Ciconia ciconia - Ooievaar
88. Ciconia nigra - Zwarte ooievaar
89. Plegadis falcinellus - Zwarte ibis
90. Platalea leucorodia - Lepelaar
91. Ardea alba - Grote zilverreiger
92. Botaurus stellaris - Roerdomp
93. Bubulcus ibis - Koereiger
94. Ardeola ralloides - Ralreiger
95. Nycticorax nycticorax - Kwak
96. Egretta garzetta - Kleine zilverreiger
97. Ixobrychus minutus - Woudaap
98. Ardea purpurea - Purperreiger
99. Ardea cinerea - Blauwe reiger
100. Phoenicopterus roseus - Gewone flamingo
101. Tachybaptus ruficollis - Dodaars
102. Podiceps nigricollis - Geoorde fuut
103. Podiceps auritus - Kuifduiker
104. Podiceps grisegena - Roodhalsfuut
105. Podiceps cristatus - Fuut
106. Pandion haliaetus - Visarend
107. Pernis apivorus - Wespendief
108. Elanus caeruleus - Grijze wouw
109. Milvus milvus - Rode wouw
110. Milvus migrans - Zwarte wouw
111. Haliaeetus albicilla - Zeearend
112. Gypaetus barbatus - Lammergier
113. Neophron percnopterus - Aasgier
114. Gyps fulvus - Vale gier
115. Aegypius monachus - Monniksgier
116. Circaetus gallicus - Slangenarend
117. Circus aeruginosus - Bruine kiekendief
118. Circus cyaneus - Blauwe kiekendief
119. Circus macrourus - Steppekiekendief
120. Circus pygargus - Grauwe kiekendief
121. Accipiter badius - Shikra
122. Accipiter brevipes - Balkansperwer
123. Accipiter nisus - Sperwer
124. Accipiter gentilis - Havik
125. Buteo buteo - Buizerd
126. Buteo rufinus - Arendbuizerd
127. Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd
128. Clanga pomarina - Schreeuwarend
129. Clanga clanga - Bastaardarend
130. Aquila rapax - Savannearend
131. Aquila nipalensis - Steppearend
132. Aquila heliaca - Keizerarend
133. Aquila adalberti - Spaanse keizerarend
134. Aquila chrysaetos - Steenarend
135. Aquila fasciata - Havikarend
136. Hieraaetus pennatus - Dwergarend
137. Falco naumanni - Kleine torenvalk
138. Falco tinnunculus - Torenvalk
139. Falco vespertinus - Roodpootvalk
140. Falco amurensis - Amoerroodpootvalk
141. Falco eleonorae - Eleonora's valk
142. Falco biarmicus - Lannervalk
143. Falco columbarius - Smelleken
144. Falco cherrug - Sakervalk
145. Falco rusticolus - Giervalk
146. Falco peregrinus - Slechtvalk
147. Falco subbuteo - Boomvalk
148. Psittacula krameri - Halsbandparkiet
149. Anthropoides virgo - Jufferkraanvogel
150. Leucogeranus leucogeranus - Siberische witte kraanvogel
151. Grus grus - Kraanvogel
152. Rallus aquaticus - Waterral
153. Crex crex - Kwartelkoning
154. Porzana parva - Klein waterhoen
155. Porzana pusilla - Kleinst waterhoen
156. Porzana porzana - Porseleinhoen
157. Porphyrio porphyrio - Grijskoppurperkoet
158. Gallinula chloropus - Waterhoen
159. Fulica atra - Meerkoet
160. Fulica cristata - Knobbelmeerkoet
161. Otis tarda - Grote trap
162. Chlamydotis undulata - Kraagtrap
163. Tetrax tetrax - Kleine trap
164. Haematopus ostralegus - Scholekster
165. Himantopus himantopus - Steltkluut
166. Recurvirostra avosetta - Kluut
167. Burhinus oedicnemus - Griel
168. Cursorius cursor - Renvogel
169. Glareola pratincola - Vorkstaartplevier
170. Glareola nordmanni - Steppevorkstaartplevier
171. Vanellus vanellus - Kievit
172. Vanellus spinosus - Sporenkievit
173. Vanellus indicus - Indische kievit
174. Vanellus gregarius - Steppekievit
175. Vanellus leucurus - Witstaartkievit
176. Pluvialis dominica - Amerikaanse goudplevier
177. Pluvialis apricaria - Goudplevier
178. Pluvialis squatarola - Zilverplevier
179. Charadrius hiaticula - Bontbekplevier
180. Charadrius dubius - Kleine plevier
181. Charadrius alexandrinus - Strandplevier
182. Charadrius leschenaultii - Woestijnplevier
183. Charadrius asiaticus - Kaspische plevier
184. Charadrius morinellus - Morinelplevier
185. Arenaria interpres - Steenloper
186. Scolopax rusticola - Houtsnip
187. Lymnocryptes minimus - Bokje
188. Gallinago stenura - Stekelstaartsnip
189. Gallinago media - Poelsnip
190. Gallinago gallinago - Watersnip
191. Limosa limosa - Grutto
192. Limosa lapponica - Rosse grutto
193. Numenius phaeopus - Regenwulp
194. Numenius tenuirostris - Dunbekwulp
195. Numenius arquata - Wulp
196. Xenus cinereus - Terekruiter
197. Actitis hypoleucos - Oeverloper
198. Tringa ochropus - Witgat
199. Tringa erythropus - Zwarte ruiter
200. Tringa nebularia - Groenpootruiter
201. Tringa flavipes - Kleine geelpootruiter
202. Tringa stagnatilis - Poelruiter
203. Tringa glareola - Bosruiter
204. Tringa totanus - Tureluur
205. Calidris canutus - Kanoet
206. Calidris minuta - Kleine strandloper
207. Calidris temminckii - Temmincks strandloper
208. Calidris melanotos - Gestreepte strandloper
209. Calidris ferruginea - Krombekstrandloper
210. Calidris alpina - Bonte strandloper
211. Calidris maritima - Paarse strandloper
212. Calidris alba - Drieteenstrandloper
213. Limicola falcinellus - Breedbekstrandloper
214. Tryngites subruficollis - Blonde ruiter
215. Philomachus pugnax - Kemphaan
216. Phalaropus lobatus - Grauwe franjepoot
217. Phalaropus fulicarius - Rosse franjepoot
218. Larus canus - Stormmeeuw
219. Larus marinus - Grote mantelmeeuw
220. Larus hyperboreus - Grote burgemeester
221. Larus glaucoides - Kleine burgemeester
222. Larus argentatus - Zilvermeeuw
223. Larus fuscus - Kleine mantelmeeuw
224. Larus heuglini - Larus heuglini
225. Larus michahellis - Geelpootmeeuw
226. Larus cachinnans - Pontische meeuw
227. Larus armenicus - Armeense meeuw
228. Larus ichtyaetus - Reuzenzwartkopmeeuw
229. Chroicocephalus ridibundus - Kokmeeuw
230. Chroicocephalus genei - Dunbekmeeuw
231. Ichthyaetus melanocephalus - Zwartkopmeeuw
232. Ichthyaetus audouinii - Audouins meeuw
233. Hydrocoloeus minutus - Dwergmeeuw
234. Pagophila eburnea - Ivoormeeuw
235. Xema sabini - Vorkstaartmeeuw
236. Rissa tridactyla - Drieteenmeeuw
237. Chlidonias niger - Zwarte stern
238. Chlidonias leucopterus - Witvleugelstern
239. Chlidonias hybrida - Witwangstern
240. Gelochelidon nilotica - Lachstern
241. Hydroprogne caspia - Reuzenstern
242. Sterna paradisaea - Noordse stern
243. Sterna dougallii - Dougalls stern
244. Sterna hirundo - Visdief
245. Sternula albifrons - Dwergstern
246. Thalasseus sandvicensis - Grote stern
247. Stercorarius skua - Grote jager
248. Stercorarius pomarinus - Middelste jager
249. Stercorarius parasiticus - Kleine jager
250. Stercorarius longicaudus - Kleinste jager
251. Alle alle - Kleine alk
252. Uria aalge - Zeekoet
253. Uria lomvia - Kortbekzeekoet
254. Alca torda - Alk
255. Cepphus grylle - Zwarte zeekoet
256. Fratercula arctica - Papegaaiduiker
257. Syrrhaptes paradoxus - Steppehoen
258. Pterocles alchata - Witbuikzandhoen
259. Pterocles orientalis - Zwartbuikzandhoen
260. Columba livia - Rotsduif
261. Columba oenas - Holenduif
262. Columba palumbus - Houtduif
263. Streptopelia turtur - Zomertortel
264. Streptopelia orientalis - Oosterse tortel
265. Streptopelia decaocto - Turkse tortel
266. Cuculus canorus - Koekoek
267. Cuculus optatus - Boskoekoek
268. Clamator glandarius - Kuifkoekoek
269. Tyto alba - Kerkuil
270. Otus scops - Dwergooruil
271. Bubo bubo - Oehoe
272. Bubo scandiacus - Sneeuwuil
273. Strix aluco - Bosuil
274. Strix uralensis - Oeraluil
275. Strix nebulosa - Laplanduil
276. Surnia ulula - Sperweruil
277. Glaucidium passerinum - Dwerguil
278. Athene noctua - Steenuil
279. Aegolius funereus - Ruigpootuil
280. Asio otus - Ransuil
281. Asio flammeus - Velduil
282. Caprimulgus europaeus - Nachtzwaluw
283. Caprimulgus ruficollis - Moorse nachtzwaluw
284. Tachymarptis melba - Alpengierzwaluw
285. Apus apus - Gierzwaluw
286. Apus pallidus - Vale gierzwaluw
287. Apus affinis - Huisgierzwaluw
288. Apus caffer - Pijlstaartgierzwaluw
289. Ceryle rudis - Bonte ijsvogel
290. Alcedo atthis - IJsvogel
291. Coracias garrulus - Scharrelaar
292. Merops persicus - Groene bijeneter
293. Merops apiaster - Bijeneter
294. Upupa epops - Hop
295. Jynx torquilla - Draaihals
296. Dendrocopos minor - Kleine bonte specht
297. Dendrocopus medius - Middelste bonte specht
298. Dendrocopos leucotos - Witrugspecht
299. Dendrocopos major - Grote bonte specht
300. Dendrocopos syriacus - Syrische bonte specht
301. Picoides tridactylus - Drieteenspecht
302. Dryocopus martius - Zwarte specht
303. Picus viridis - Groene specht
304. Picus sharpei - Iberische groene specht
305. Picus canus - Grijskopspecht
306. Alauda leucoptera - Witvleugelleeuwerik
307. Lullula arborea - Boomleeuwerik
308. Calandrella brachydactyla - Kortteenleeuwerik
309. Alauda arvensis - Veldleeuwerik
310. Eremophila alpestris - Strandleeuwerik
311. Chersophilus duponti - Duponts leeuwerik
312. Alaudala rufescens - Kleine kortteenleeuwerik
313. Melanocorypha calandra - Kalanderleeuwerik
314. Galerida cristata - Kuifleeuwerik
315. Galerida theklae - Thekla’s leeuwerik
316. Melanocorypha yeltoniensis - Zwarte leeuwerik
317. Riparia riparia - Oeverzwaluw
318. Delichon urbicum - Huiszwaluw
319. Hirundo rustica - Boerenzwaluw
320. Cecropis daurica - Roodstuitzwaluw
321. Ptyonoprogne rupestris - Rotszwaluw
322. Anthus spinoletta - Waterpieper
323. Anthus cervinus - Roodkeelpieper
324. Anthus trivialis - Boompieper
325. Anthus pratensis - Graspieper
326. Anthus campestris - Duinpieper
327. Anthus berthelotii - Berthelots pieper
328. Anthus hodgsoni - Siberische boompieper
329. Anthus gustavi - Petsjorapieper
330. Anthus petrosus - Oeverpieper
331. Anthus richardi - Grote pieper
332. Motacilla alba - Witte kwikstaart
333. Motacilla cinerea - Grote gele kwikstaart
334. Motacilla citreola - Citroenkwikstaart
335. Motacilla flava - Gele kwikstaart
336. Motacilla feldegg - Kaspische
337. Regulus regulus - Goudhaan
338. Regulus ignicapilla - Vuurgoudhaan
339. Bombycilla garrulus - Pestvogel
340. Cinclus cinclus - Waterspreeuw
341. Troglodytes troglodytes - Winterkoning
342. Prunella collaris - Alpenheggenmus
343. Prunella atrogularis - Zwartkeelheggenmus
344. Prunella modularis - Heggenmus
345. Zoothera dauma - Oostelijke goudlijster
346. Catharus ustulatus - Dwerglijster
347. Turdus atrogularis - Zwartkeellijster
348. Turdus torquatus - Beflijster
349. Turdus merula - Merel
350. Turdus naumanni - Naumanns lijster
351. Turdus pilaris - Kramsvogel
352. Turdus iliacus - Koperwiek
353. Turdus philomelos - Zanglijster
354. Turdus viscivorus - Grote lijster
355. Saxicola rubetra - Paapje
356. Saxicola rubicola - Roodborsttapuit
357. Saxicola maurus - Aziatische roodborsttapuit
358. Oenanthe oenanthe - Tapuit
359. Oenanthe leucura - Zwarte tapuit
360. Oenanthe pleschanka - Bonte tapuit
361. Oenanthe hispanica - Westelijke blonde tapuit
362. Oenanthe deserti - Woestijntapuit
363. Oenanthe isabellina - Izabeltapuit
364. Oenanthe leucopyga - Witkruintapuit
365. Cercotrichas galactotes - Rosse waaierstaart
366. Phoenicurus ochruros - Zwarte roodstaart
367. Phoenicurus phoenicurus - Gekraagde roodstaart
368. Phoenicurus moussieri - Diadeemroodstaart
369. Phoenicurus erythrogastrus - Witkruinroodstaart
370. Erithacus rubecula - Roodborst
371. Luscinia luscinia - Noordse nachtegaal
372. Luscinia megarhynchos - Nachtegaal
373. Luscinia calliope - Roodkeelnachtegaal
374. Luscinia svecica - Blauwborst
375. Tarsiger cyanurus - Blauwstaart
376. Cettia cetti - Cetti's zanger
377. Locustella lanceolata - Kleine sprinkhaanzanger
378. Locustella naevia - Sprinkhaanzanger
379. Locustella fluviatilis - Krekelzanger
380. Locustella luscinioides - Snor
381. Acrocephalus melanopogon - Zwartkoprietzanger
382. Acrocephalus paludicola - Waterrietzanger
383. Acrocephalus schoenobaenus - Rietzanger
384. Acrocephalus agricola - Veldrietzanger
385. Acrocephalus scirpaceus - Kleine karekiet
386. Acrocephalus dumetorum - Struikrietzanger
387. Acrocephalus palustris - Bosrietzanger
388. Acrocephalus arundinaceus - Grote karekiet
389. Iduna rama - Sykes' spotvogel
390. Iduna caligata - Kleine spotvogel
391. Iduna pallida - Oostelijke vale spotvogel
392. Iduna opaca - Westelijke vale spotvogel
393. Hippolais icterina - Spotvogel
394. Hippolais olivetorum - Griekse spotvogel
395. Hippolais polyglotta - Orpheusspotvogel
396. Phylloscopus trochilus - Fitis
397. Phylloscopus collybita - Tjiftjaf
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - Bjerggransanger
399. Phylloscopus ibericus - Iberische tjiftjaf
400. Phylloscopus bonelli - Bergfluiter
401. Phylloscopus orientalis - Balkanbergfluiter
402. Phylloscopus sibilatrix - Fluiter
403. Phylloscopus inornatus - Bladkoning
404. Phylloscopus borealis - Noordse boszanger
405. Phylloscopus trochiloides - Grauwe fitis
406. Phylloscopus nitidus - Groene fitis
407. Cisticola juncidis - Graszanger
408. Sylvia atricapilla - Zwartkop
409. Sylvia borin - Tuinfluiter
410. Sylvia nisoria - Sperwergrasmus
411. Sylvia hortensis - Westelijke orpheusgrasmus
412. Sylvia ruppeli - Rüppells grasmus
413. Sylvia melanocephala - Kleine zwartkop
414. Sylvia melanothorax - Cyprusgrasmus
415. Sylvia nana - Woestijngrasmus
416. Sylvia communis - Grasmus
417. Sylvia curruca - Braamsluiper
418. Sylvia mystacea - Menetries' zwartkop
419. Sylvia conspicillata - Brilgrasmus
420. Sylvia undata - Provençaalse grasmus
421. Sylvia cantillans - Balkanbaardgrasmus
422. Monticola saxatilis - Rode rotslijster
423. Monticola solitarius - Blauwe rotslijster
424. Muscicapa striata - Grauwe vliegenvanger
425. Ficedula hypoleuca - Bonte vliegenvanger
426. Ficedula albicollis - Withalsvliegenvanger
427. Ficedula semitorquata - Balkanvliegenvanger
428. Ficedula parva - Kleine vliegenvanger
429. Panurus biarmicus - Baardman
430. Aegithalos caudatus - Staartmees
431. Poecile palustris - Glanskop
432. Poecile lugubris - Rouwmees
433. Poecile montanus - Matkop
434. Poecile cinctus - Bruinkopmees
435. Parus major - Koolmees
436. Periparus ater - Zwarte mees
437. Lophophanes cristatus - Kuifmees
438. Cyanistes caeruleus - Pimpelmees
439. Cyanistes cyanus - Azuurmees
440. Remiz pendulinus - Buidelmees
441. Sitta europaea - Boomklever
442. Sitta krueperi - Turkse boomklever
443. Sitta neumayer - Rotsklever
444. Tichodroma muraria - Rotskruiper
445. Certhia familiaris - Taigaboomkruiper
446. Certhia brachydactyla - Gewone boomkruiper
447. Oriolus oriolus - Wielewaal
448. Lanius collurio - Grauwe klauwier
449. Lanius excubitor - Klapekster
450. Lanius minor - Kleine klapekster
451. Lanius senator - Roodkopklauwier
452. Lanius nubicus - Maskerklauwier
453. Perisoreus infaustus - Taigagaai
454. Garrulus glandarius - Gaai
455. Cyanopica cyana - Blauwe ekster
456. Pica pica - Ekster
457. Nucifraga caryocatactes - Notenkraker
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - Alpenkraai
459. Pyrrhocorax graculus - Alpenkauw
460. Coloeus monedula - Kauw
461. Corvus frugilegus - Roek
462. Corvus corone - Zwarte kraai
463. Corvus cornix - Bonte kraai
464. Corvus corax - Raaf
465. Acridotheres tristis - Treurmaina
466. Pastor roseus - Roze spreeuw
467. Sturnus vulgaris - Spreeuw
468. Sturnus unicolor - Zwarte spreeuw
469. Passer domesticus - Huismus
470. Passer italiae - Italiaanse mus
471. Passer hispaniolensis - Spaanse mus
472. Passer montanus - Ringmus
473. Petronia petronia - Rotsmus
474. Montifringilla nivalis - Sneeuwvink
475. Fringilla coelebs - Vink
476. Fringilla montifringilla - Keep
477. Pinicola enucleator - Haakbek
478. Carpodacus erythrinus - Roodmus
479. Carpodacus rubicilla - Grote roodmus
480. Loxia pytyopsittacus - Grote kruisbek
481. Loxia curvirostra - Kruisbek
482. Loxia leucoptera - Witbandkruisbek
483. Chloris chloris - Groenling
484. Acanthis flammea - Grote barmsijs
485. Acanthis cabaret - Kleine barmsijs
486. Acanthis hornemanni - Witstuitbarmsijs
487. Spinus spinus - Sijs
488. Carduelis carduelis - Putter
489. Carduelis citrinella - Citroensijs
490. Carduelis corsicana - Corsicaanse citroensijs
491. Linaria flavirostris - Frater
492. Linaria cannabina - Kneua
493. Serinus pusillus - Roodvoorhoofdkanarie
494. Serinus canaria - Kanarie
495. Serinus serinus - Europese kanarie
496. Pyrrhula pyrrhula - Goudvink
497. Coccothraustes coccothraustes - Appelvink
498. Rhodopechys sanguineus - Rode bergvink
499. Bucanetes githagineus - Woestijnvink
500. Emberiza citrinella - Geelgorsla
501. Emberiza leucocephalos - Witkopgors
502. Emberiza caesia - Bruinkeelortolaan
503. Emberiza cirlus - Cirlgors
504. Emberiza cia - Grijze gors
505. Emberiza buchanani - Steenortolaan
506. Emberiza hortulana - Ortolaan
507. Emberiza pusilla - Dwerggors
508. Emberiza rustica - Bosgors
509. Emberiza aureola - Wilgengors
510. Emberiza melanocephala - Zwartkopgors
511. Emberiza bruniceps - Bruinkopgors
512. Emberiza schoeniclus - Rietgors
513. Emberiza calandra - Grauwe gors
514. Calcarius lapponicus - IJsgors
515. Plectrophenax nivalis - Sneeuwgors

Downloaden van Google Play en AppStore

Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van Google Play / Play Market                Mobiele Applicatie Vogels van Europa PRO: Veldgids, foto's en oproepen Downloaden van AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020