Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> SOVELLUKSET SUOMESSA


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

  Facebook

  YouTube EcosystemaRu

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes
-360 Youtube

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Houkutuslintu Euroopan linnuille
Lauluja, Puheluita, Ääniä

Koulutussovellukset ja kenttäoppaat: Lataa osoitteesta Google Play / Play Market       Koulutussovellukset ja kenttäoppaat: Lataa osoitteesta Apple App Store / iTunes

Mobiilisovellus
Android ja iOS älypuhelimille

20 EUROOPPALAISELLA KIELELLÄ

Tekijä: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - Mobiilisovellus

Lataa osoitteesta Google Play ja AppStore

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta Google Play / Play Market                Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta AppStore / iTunes

Houkuttele lintuja luonnossa omalla äänellään! Lintutieteilijöille, ornitologeille ja amatööreille!

209 eurooppalaisen linnun äänet – koiraiden laulut, koiraiden ja naaraiden huudot, hälytys-ja hyökkäyssoitot, kerjuu-ja poikasäänet ja monet muut ääntelyt. Luettelo lajeista löytyy alta.

KÄYTTÖALUE
Sovellus kattaa suurimman osan Euroopan alueesta ja sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi suurimmassa osassa Pohjois-ja Keski-Eurooppaa, mukaan lukien Skandinavian ja Baltian maat, Puola, Saksa, Ukraina ja muut Lähialueet.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - päänäyttö kaikkien lintulajien kanssa

20 EUROOPPALAISELLA KIELELLÄ
Sovellus koostuu 20 eurooppalaisesta kielestä, mukaan lukien suomi, norja, ruotsi, hollanti, englanti, saksa, ranska ja Espanja. Käyttäjä voi valita minkä tahansa näistä kielistä.

YLI 1 400 LINTUÄÄNITALLENNETTA
Kullekin lajille on valittu useita tyypillisimpiä ääniä - urosten lauluja, urosten ja naaraiden kutsuja, parien kutsuja, hälytyssoittoja, hyökkäyssoittoja, viestintäsignaaleja, ryhmien ja parvien kutsuja, poikasten kutsuja ja poikasten ja naaraiden kerjäyssoittoja.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - soiton valinnat

VALOKUVAT JA KUVAUKSET
Kullekin lajille annetaan useita kuvia luonnossa esiintyvästä linnusta (koiras, naaras tai keskenkasvuinen, lentävä lintu), levinneisyyskartat ja munat sekä tekstikuvaus lisääntymis-ja ruokintaominaisuuksista, levinneisyydestä ja vaelluksista.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - lintulajin kuvaus

NELJÄ TALLENNUKSEN TOISTOVAIHTOEHTOA
Jokainen äänitallenne voidaan toistaa neljällä tavalla: 1) kerran, 2) silmukassa ilman intervallia, 3) silmukassa 10 sekunnin välein ja 4) kaikki lajitallenteet silmukassa 10 sekunnin välein.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - systemaattinen, alue ja ekologisten ryhmien seulonta

TIETOKILPAILU
Sovelluksessa on sisäänrakennettu Tietovisa, jolla voi kouluttaa tunnistamaan lintuja niiden äänestä ja ulkonäöstä. Tietokilpailua voi pelata toistuvasti-lajien tunnistamiseen liittyvät kysymykset vuorottelevat satunnaisessa järjestyksessä eivätkä toistu koskaan! Tietokilpailun vaikeutta voi säätää-muuttaa kysymysten määrää, muuttaa valittavien vastausten määrää, kytkeä päälle ja pois lintukuvat.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - Tietokilpailuruutu

LINTUJEN ÄÄNIÄ VOI SOITTAA LUONNOSSA!
Internetin läsnä ollessa lintujen ääniä voi soittaa suoraan luonnossa. Kun olet maksanut sovelluksen sisäiset ostokset, kaikkia toimintoja voidaan käyttää offline - tilassa, myös alueilla, joilla ei ole Internetiä-lintutieteellisillä retkillä, kävelyillä maassa, retkillä, metsästyksellä tai kalastuksella.

SUOJAA LINTUJA STRESSILTÄ!
Älä käytä sovellusta toistamaan ääniä pitkään, tämä voi häiritä niitä, erityisesti pesimäaikana. Toista tallenteita houkutella lintuja enintään 1-3 minuuttia! Jos linnut osoittavat aggressiivisuutta, lopeta tallenteiden soittaminen.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - systemaattinen, alue ja ekologisten ryhmien seulonta

KAIKKI LINNUT JAETAAN 14 RYHMÄÄN
Kanalinnut (12 lajia), joutsenet ja hanhet (15), jokisorsat (12), meri-ja sukeltajasorsat (17), kosteikkojen linnut (19), petolinnut (17), kurkilinnut (13), lokit ja tiirat (14), pöllölinnut (13), urbaanit linnut (14), puutarhalinnut (17), metsälinnut (19), niittylinnut (12) ja talvehtivat linnut (15).

SOVELLUKSEN SISÄISET OSTOT
Sovelluksen päätehtävät ovat ilmaisia - kunkin lintulajin osalta voit tarkastella sen kuvaa ja tekstikuvausta ja lisätä lajeja Suosikkeihin sekä toistaa ilmaisen äänitteen sen äänestä (tallenne nimeltä "Näyte"). Maksulliset toiminnot tarjoavat pääsyn lisävärikuviin sekä laajennettuihin äänitallenteisiin - jokaiselle lintulajille on 6 erityyppistä ääntä sekä mahdollisuus toistaa jokainen äänite 4 eri tavalla. Voit ostaa kaikki lintulajit ("Kaikki lajia" ryhmä), sekä kaikki systemaattinen tai ekologinen ryhmä lintuja.

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - Sovelluksen Sisäinen Osto

TOIMII ILMAN INTERNETIÄ
Sovellusta voidaan käyttää lintutieteellisiin retkiin, metsäretkiin, vaelluksiin, maalaistaloihin, retkikuntiin, metsästykseen tai kalastukseen.

SOVELLUS VOIDAAN SIIRTÄÄ MUISTIKORTILLE (sovelluksen asentamisen jälkeen).

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä - Tietoseula

SOVELLUS ON SUUNNITELTU:

* ammattimaiset lintutieteilijät ja lintuharrastajat;
* yliopisto-opiskelijat ja tiedekunta paikan päällä järjestettävissä seminaareissa;
* keskiasteen ja (koulun ulkopuolisen) lisäopetuksen opettajat;
* metsätyöntekijät ja metsästäjät;
* luonnonsuojelualueiden, kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualueiden työntekijät;
* laululintujen ystävät;
* turistit, retkeilijät ja luonto-oppaat;
* vanhemmat lapsineen ja kesäasukkaat;
* kaikki muut luonnon ystäville.

Tämä on välttämätön viite ja opetusresurssi harrastelijoille ornitologeille (lintuharrastajille), koululaisille, opiskelijoille, opettajille, vanhemmille ja kaikille luonnon ystäville!

Lataa osoitteesta Google Play ja AppStore

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta Google Play / Play Market                Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta AppStore / iTunes

TOP

Hakemukseen sisältyvä luettelo kaikista lintulajeista (systemaattisessa järjestyksessä):

1. Lagopus lagopus - Riekko
2. Lagopus muta - Kiiruna
3. Tetrao urogallus - Metso
4. Lyrurus tetrix - Teeri
5. Tetrastes bonasia - Pyy
6. Tetraogallus caucasicus - Kaukasianlumikana
7. Alectoris chukar - Vuoripyy
8. Alectoris graeca - Kivikkopyy
9. Alectoris rufa - Punapyy
10. Perdix perdix - Peltopyy
11. Coturnix coturnix - Viiriäinen
12. Phasianus colchicus - Fasaani
13. Cygnus olor - Kyhmyjoutsen
14. Cygnus bewickii - Pikkujoutsen
15. Cygnus cygnus - Laulujoutsen
16. Anser fabalis - Metsähanhi
17. Anser brachyrhynchus - Lyhytnokkahanhi
18. Anser albifrons - Tundrahanhi
19. Anser anser - Merihanhi
20. Anser caerulescens - Lumihanhi
21. Anser rossii - Eskimohanhi
22. Anser canagicus - Beringinhanhi
23. Branta bernicla - Sepelhanhi
24. Branta leucopsis - Valkoposkihanhi
25. Branta hutchinsii - Pikkukanadanhanhi
26. Branta canadensis - Kanadanhanhi
27. Alopochen aegyptiaca - Afrikanhanhi
28. Tadorna ferruginea - Ruostesorsa
29. Tadorna tadorna - Ristisorsa
30. Mareca penelope - Haapana
31. Mareca americana - Amerikanhaapana
32. Mareca falcata - Sirppisorsa
33. Mareca strepera - Harmaasorsa
34. Anas crecca - Tavi
35. Anas platyrhynchos - Sinisorsa
36. Anas zonorhyncha - >Hymysorsa
37. Anas acuta - Jouhisorsa
38. Spatula querquedula - Heinätavi
39. Spatula clypeata - Lapasorsa
40. Netta rufina - Punapäänarsku
41. Aythya ferina - Punasotka
42. Aythya fuligula - Tukkasotka
43. Aythya marila - Lapasotka
44. Aythya affinis - Pikkulapasotka
45. Somateria mollissima - Haahka
46. Somateria spectabilis - Kyhmyhaahka
47. Polysticta stelleri - Allihaahka
48. Histrionicus histrionicus - Virta-alli
49. Clangula hyemalis - Alli
50. Melanitta nigra - Mustalintu
51. Melanitta fusca - Pilkkasiipi
52. Melanitta deglandi - Kyhmypilkkasiipi
53. Bucephala clangula - Telkkä
54. Bucephala islandica - Amerikantelkkä
55. Mergus serrator - Tukkakoskelo
56. Mergus merganser - Isokoskelo
57. Haematopus ostralegus - Meriharakka
58. Vanellus vanellus - Töyhtöhyyppä
59. Pluvialis apricaria - Kapustarinta
60. Pluvialis squatarola - Tundrakurmitsa
61. Charadrius hiaticula - Tylli
62. Arenaria interpres - Karikukko
63. Scolopax rusticola - Lehtokurppa
64. Gallinago media - Heinäkurppa
65. Gallinago gallinago - Taivaanvuohi
66. Limosa limosa - Mustapyrstökuiri
67. Numenius phaeopus - Pikkukuovi
68. Xenus cinereus - Rantakurvi
69. Actitis hypoleucos - Rantasipi
70. Tringa ochropus - Metsäviklo
71. Tringa flavipes - Keltajalkaviklo
72. Tringa glareola - Liro
73. Calidris alpina - Suosirri
74. Philomachus pugnax - Suokukko
75. Phalaropus lobatus - Vesipääsky
76. Pandion haliaetus - Sääksi
77. Pernis apivorus - Mehiläishaukka
78. Milvus milvus - Isohaarahaukka
79. Milvus migrans - Haarahaukka
80. Haliaeetus albicilla - Merikotka
81. Circus aeruginosus - Ruskosuohaukka
82. Circus pygargus - Niittysuohaukka
83. Accipiter nisus - Varpushaukka
84. Accipiter gentilis - Kanahaukka
85. Buteo buteo - Hiirihaukka
86. Buteo lagopus - Piekana
87. Clanga clanga - Kiljukotka
88. Aquila chrysaetos - Maakotka
89. Falco tinnunculus - Tuulihaukka
90. Falco columbarius - Ampuhaukka
91. Falco peregrinus - Muuttohaukka
92. Falco subbuteo - Nuolihaukka
93. Anthropoides virgo - Neitokurki
94. Leucogeranus leucogeranus - Lumikurki
95. Grus canadensis - Hietakurki
96. Grus grus - Kurki
97. Rallus aquaticus - Luhtakana
98. Crex crex - Ruisrääkkä
99. Porzana parva - Pikkuhuitti
100. Porzana pusilla - Kääpiöhuitti
101. Porzana porzana - Luhtahuitti
102. Porphyrio porphyrio - Sulttaanikana
103. Gallinula chloropus - Liejukana
104. Fulica atra - Nokikana
105. Tetrax tetrax - Pikkutrappi
106. Larus canus - Kalalokki
107. Larus marinus - Merilokki
108. Larus argentatus - Harmaalokki
109. Larus cachinnans - Aroharmaalokki
110. Chroicocephalus ridibundus - Naurulokki
111. Chroicocephalus genei - Kaitanokkalokki
112. Ichthyaetus melanocephalus - Mustanmerenlokki
113. Hydrocoloeus minutus - Pikkulokki
114. Chlidonias niger - Mustatiira
115. Chlidonias leucopterus - Valkosiipitiira
116. Hydroprogne caspia - Räyskä
117. Sterna paradisaea - Lapintiira
118. Sterna hirundo - Kalatiira
119. Sternula albifrons - Pikkutiira
120. Tyto alba - Tornipöllö
121. Otus scops - Kyläpöllönen
122. Bubo bubo - Huuhkaja
123. Bubo scandiacus - Tunturipöllö
124. Strix aluco - Lehtopöllö
125. Strix uralensis - Viirupöllö
126. Strix nebulosa - Lapinpöllö
127. Surnia ulula - Hiiripöllö
128. Glaucidium passerinum - Varpuspöllö
129. Athene noctua - Minervanpöllö
130. Aegolius funereus - Helmipöllö
131. Asio otus - Sarvipöllö
132. Asio flammeus - Suopöllö
133. Columba livia - Kalliokyyhky
134. Streptopelia orientalis - Idänturturikyyhky
135. Streptopelia decaocto - Turkinkyyhky
136. Delichon urbicum - Räystäspääsky
137. Hirundo rustica - Haarapääsky
138. Motacilla alba - Västäräkki
139. Pica pica - Harakka
140. Coloeus monedula - Naakka
141. Corvus corone - Nokivaris
142. Corvus cornix - Varis
143. Acridotheres tristis - Pihamaina
144. Sturnus vulgaris - Kottarainen
145. Passer domesticus - Varpunen
146. Coccothraustes coccothraustes - Nokkavarpunen
147. Phoenicurus phoenicurus - Leppälintu
148. Luscinia luscinia - Satakieli
149. Luscinia svecica - Sinirinta
150. Sylvia atricapilla - Mustapääkerttu
151. Sylvia borin - Lehtokerttu
152. Sylvia nisoria - Kirjokerttu
153. Sylvia communis - Pensaskerttu
154. Sylvia curruca - Hernekerttu
155. Ficedula hypoleuca - Kirjosieppo
156. Ficedula albicollis - Sepelsieppo
157. Carpodacus erythrinus - Punavarpunen
158. Chloris chloris - Viherpeippo
159. Spinus spinus - Vihervarpunen
160. Carduelis carduelis - Tikli
161. Linaria cannabina - Hemppo
162. Emberiza citrinella - Keltasirkku
163. Emberiza hortulana - Peltosirkku
164. Columba oenas - Uuttukyyhky
165. Columba palumbus - Sepelkyyhky
166. Streptopelia turtur - Turturikyyhky
167. Jynx torquilla - Käenpiika
168. Troglodytes troglodytes - Peukaloinen
169. Prunella modularis - Rautiainen
170. Turdus merula - Mustarastas
171. Turdus pilaris - Räkättirastas
172. Turdus iliacus - Punakylkirastas
173. Turdus philomelos - Laulurastas
174. Turdus viscivorus - Kulorastas
175. Erithacus rubecula - Punarinta
176. Phylloscopus trochilus - Pajulintu
177. Phylloscopus collybita - Tiltaltti
178. Phylloscopus sibilatrix - Sirittäjä
179. Phylloscopus trochiloides - Idänuunilintu
180. Ficedula parva - Pikkusieppo
181. Oriolus oriolus - Kuhankeittäjä
182. Fringilla coelebs - Peippo
183. Upupa epops - Harjalintu
184. Anthus trivialis - Metsäkirvinen
185. Anthus pratensis - Niittykirvinen
186. Alauda arvensis - Kiuru
187. Motacilla flava - Keltavästäräkki
188. Saxicola rubetra - Pensastasku
189. Oenanthe oenanthe - Kivitasku
190. Locustella naevia - Pensassirkkalintu
191. Locustella fluviatilis - Viitasirkkalintu
192. Acrocephalus schoenobaenus - Ruokokerttunen
193. Acrocephalus palustris - Luhtakerttunen
194. Emberiza schoeniclus - Pajusirkku
195. Dendrocopos major - Käpytikka
196. Regulus regulus - Hippiäinen
197. Bombycilla garrulus - Tilhi
198. Aegithalos caudatus - Pyrstötiainen
199. Poecile montanus - Hömötiainen
200. Parus major - Talitiainen
201. Periparus ater - Kuusitiainen
202. Cyanistes caeruleus - Sinitiainen
203. Sitta europaea - Pähkinänakkeli
204. Certhia familiaris - Puukiipijä
205. Garrulus glandarius - Närhi
206. Corvus corax - Korppi
207. Loxia pytyopsittacus - Isokäpylintu
208. Loxia curvirostra - Pikkukäpylintu
209. Pyrrhula pyrrhula - Punatulkku

Lataa osoitteesta Google Play ja AppStore

Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta Google Play / Play Market                Mobiilisovellus Houkutuslintu Euroopan linnuille: Lauluja, Puheluita, Ääniä Lataa osoitteesta AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020