Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APLIKACE V ČEŠTINĚ


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

  Facebook

  YouTube EcosystemaRu

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes
-360 Youtube

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Manok na ptáky Evropy
Písně, nutkání, hlasy ptáků

Vzdělávací aplikace a terénní příručky z Ecosystem Field Ecology Center: stáhnout z Google Play / Play Market       Vzdělávací aplikace a terénní příručky z Ecosystem Field Ecology Center: stáhnout z Apple App Store / iTunes

Mobilní aplikace
Pro smartphony Android a iOS

VE 20 EVROPSKÝCH JAZYCÍCH

Autor: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - Mobilní aplikace

Stáhnout z Google Play a AppStore

Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z Google Play / Play Market                Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z AppStore / iTunes

Přilákat ptáky svými vlastními hlasy! Pro pozorovatele ptáků a Ornitology!

Tato aplikace obsahuje zvukové nahrávky 209 druhů ptáků, nejběžnější na území severní Eurasie, včetně většiny části Evropy a západní Asie. Seznam druhů ptáků obsažených v aplikaci naleznete v části níže.

ÚZEMÍ POUŽITÍ
Aplikace pokrývá většinu území Evropy a může být úspěšně použita ve většině severní, střední a východní Evropy, včetně Skandinávie, Pobaltských států, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Balkánských zemí, Zakavkazska a dalších přilehlých území.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - hlavní obrazovka se všemi druhy ptáků

VE 20 EVROPSKÝCH JAZYCÍCH
Aplikace se skládá z 20 evropských jazyků, včetně češtiny, slovenčiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, helénštiny a španělštiny. Uživatel si může vybrat kterýkoli z těchto jazyků.

VÍCE NEŽ 1400 ZÁZNAMŮ PTAČÍCH HLASŮ
Pro každý druh je vybráno několik nejtypičtějších zvuků - mužské písně, volání mužů a žen, volání párů, poplachová volání, agresivní volání, komunikační signály, volání skupin a hejn, volání mladistvých a žebrání mladistvých a žen.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - možnosti přehrávání zvuků

FOTOGRAFIE A POPISY
Pro každý druh je uvedeno několik fotografií ptáka v přírodě (muž, žena nebo nezralý, pták v letu) a distribuční mapy, jakož i textový popis vzhledu, chování, rysů reprodukce a krmení, distribuce a migrace.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - obrázek, popis a záznam hlasu ptáka

ČTYŘI MOŽNOSTI PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU
Každý zvukový záznam lze přehrávat čtyřmi způsoby: 1) jednou, 2) ve smyčce bez intervalu, 3) ve smyčce s intervalem 10 sekund a 4) VŠECHnY druhy záznamů ve smyčce s intervalem 10 sekund.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - systematické a ekologické skupiny ptáků

KVÍZ
Aplikace má vestavěný kvíz, který vás může naučit rozpoznávat ptáky podle jejich hlasů a vzhledu. Kvíz můžete hrát opakovaně-otázky pro rozpoznávání druhů se střídají v náhodném pořadí a nikdy se neopakují! Obtížnost kvízu lze upravit-změnit počet otázek, změnit počet odpovědí, ze kterých si můžete vybrat, zapnout a vypnout obrázky ptáků.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - Kvíz

HLASY PTÁKŮ LZE HRÁT V PŘÍRODĚ!
Můžete jej použít k přilákání ptáků během exkurzí přímo ve volné přírodě, přilákat ptáka a pečlivě ho studovat, vyfotit nebo ukázat turistům nebo studentům!

FUNGUJE BEZ INTERNETU
Aplikace může být použita pro ornitologické výlety, lesní procházky, túry, Venkovské domy, expedice, lov nebo rybaření.

CHRAŇTE PTÁKY PŘED STRESEM!
Nepoužívejte aplikaci k přehrávání hlasů po dlouhou dobu, může je to rušit, zejména během období hnízdění. Přehrávejte nahrávky, abyste přilákali ptáky déle než 1-3 minuty! Pokud ptáci projeví agresi, přestaňte přehrávat nahrávky.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - systematické a ekologické skupiny ptáků

VŠICHNI PTÁCI JSOU ROZDĚLENI DO 14 SKUPIN
Hrabaví (12 druhů), labutě a husy (15), říční kachny (12), mořské a potápěčské kachny (17), mokřadní ptáci (19), draví ptáci (17), Krátkokřídlí (13), racci a rybáci (14), sovy (13), městští ptáci (14), zahradní ptáci (17), lesní ptáci (19), luční ptáci (12) a zimující ptáci (15).

NÁKUPY V APLIKACI
Hlavní funkce aplikace jsou zdarma - pro každý druh ptáka si můžete prohlédnout jeho obraz a textový popis a přidat druhy k Výbor, stejně jako přehrávat bezplatný záznam jeho hlasu (záznam s názvem "Vzorek"). Placené funkce poskytují přístup k dalším barevným obrázkům a rozšířeným hlasovým nahrávkám - pro každý druh ptáků existuje 6 různých typů zvuků, stejně jako schopnost přehrávat každou nahrávku 4 různými způsoby. Můžete si koupit všechny druhy ptáků (skupina "Všichni ptáci"), stejně jako všechny systematické nebo ekologické skupiny ptáků.

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - Nákupy v aplikaci

APLIKACI LZE PŘENÉST NA PAMĚŤOVOU KARTU (Po instalaci aplikace).

Mobilní aplikace Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - Informační obrazovka

APLIKACE JE URČENA PRO:

* pozorovatelé ptáků a profesionální ornitologové;
* studenti vysokých škol a fakulty na seminářích na místě;
* učitelé středních škol a doplňkové (mimoškolní) vzdělávání;
* lesníci a myslivci;
* pracovníci přírodních rezervací, národních parků a dalších chráněných území;
* milovníci zpěvných ptáků;
* turisté, táborníci a průvodci přírodou;
* rodiče se svými dětmi a letní obyvatelé;
* všichni ostatní milovníci přírody.

Toto je nepostradatelný referenční a vzdělávací zdroj pro amatérské ornitology (pozorovatele ptáků), školáky, studenty, učitele, rodiče a všechny milovníky přírody!

Stáhnout z Google Play a AppStore

Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z Google Play / Play Market                Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z AppStore / iTunes

TOP

Seznam všech druhů ptáků zahrnutých do aplikace (v systematickém pořadí):

1. Lagopus lagopus - Bělokur rousný
2. Lagopus muta - Bělokur horský
3. Tetrao urogallus - Tetřev hlušec
4. Lyrurus tetrix - Tetřívek obecný
5. Tetrastes bonasia - Jeřábek lesní
6. Tetraogallus caucasicus - Velekur kavkazský
7. Alectoris chukar - Orebice čukar
8. Alectoris graeca - Orebice horská
9. Alectoris rufa - Orebice rudá
10. Perdix perdix - Koroptev polní
11. Coturnix coturnix - Křepelka polní
12. Phasianus colchicus - Bažant obecný
13. Cygnus olor - Labuť velká
14. Cygnus bewickii - Labuť malá
15. Cygnus cygnus - Labuť zpěvná
16. Anser fabalis - Husa polní
17. Anser brachyrhynchus - Husa krátkozobá
18. Anser albifrons - Husa běločelá
19. Anser anser - Husa velká
20. Anser caerulescens - Husa sněžní
21. Anser rossii - Husa ruská
22. Anser canagicus - Husa císařská
23. Branta bernicla - Berneška tmavá
24. Branta leucopsis - Berneška bělolící
25. Branta hutchinsii - Berneška malá
26. Branta canadensis - Berneška velká
27. Alopochen aegyptiaca - Husice nilská
28. Tadorna ferruginea - Husice rezavá
29. Tadorna tadorna - Husice liščí
30. Mareca penelope - Hvízdák eurasijský
31. Mareca americana - Hvízdák americký
32. Mareca falcata - Čírka srpoperá
33. Mareca strepera - Kopřivka obecná
34. Anas crecca - Čírka obecná
35. Anas platyrhynchos - Kachna divoká
36. Anas zonorhyncha - Anas zonorhyncha
37. Anas acuta - Ostralka štíhlá
38. Spatula querquedula - Čírka modrá
39. Spatula clypeata - Lžičák pestrý
40. Netta rufina - Zrzohlávka rudozobá
41. Aythya ferina - Polák velký
42. Aythya fuligula - Polák chocholačka
43. Aythya marila - Polák kaholka
44. Aythya affinis - Polák vlnkovaný
45. Somateria mollissima - Kajka mořská
46. Somateria spectabilis - Kajka královská
47. Polysticta stelleri - Kajka Stellerova
48. Histrionicus histrionicus - Kačka strakatá
49. Clangula hyemalis - Hoholka lední
50. Melanitta nigra - Turpan černý
51. Melanitta fusca - Turpan hnědý
52. Melanitta deglandi - Melanitta deglandi
53. Bucephala clangula - Hohol severní
54. Bucephala islandica - Hohol islandský
55. Mergus serrator - Morčák prostřední
56. Mergus merganser - Morčák velký
57. Haematopus ostralegus - Ústřičník velký
58. Vanellus vanellus - Čejka chocholatá
59. Pluvialis apricaria - Kulík zlatý
60. Pluvialis squatarola - Kulík bledý
61. Charadrius hiaticula - Kulík písečný
62. Arenaria interpres - Kamenáček pestrý
63. Scolopax rusticola - Sluka lesní
64. Gallinago media - Bekasina větší
65. Gallinago gallinago - Bekasina otavní
66. Limosa limosa - Břehouš černoocasý
67. Numenius phaeopus - Koliha malá
68. Xenus cinereus - Vodouš malý
69. Actitis hypoleucos - Pisík obecný
70. Tringa ochropus - Vodouš kropenatý
71. Tringa flavipes - Vodouš žlutonohý
72. Tringa glareola - Vodouš bahenní
73. Calidris alpina - Jespák obecný
74. Philomachus pugnax - Jespák bojovný
75. Phalaropus lobatus - Lyskonoh úzkozobý
76. Pandion haliaetus - Orlovec říční
77. Pernis apivorus - Včelojed lesní
78. Milvus milvus - Luňák červený
79. Milvus migrans - Luňák hnědý
80. Haliaeetus albicilla - Orel mořský
81. Circus aeruginosus - Moták pochop
82. Circus pygargus - Moták lužní
83. Accipiter nisus - Krahujec obecný
84. Accipiter gentilis - Jestřáb lesní
85. Buteo buteo - Káně lesní
86. Buteo lagopus - Káně rousná
87. Clanga clanga - Orel volavý
88. Aquila chrysaetos - Orel skalní
89. Falco tinnunculus - Poštolka obecná
90. Falco columbarius - Dřemlík tundrový
91. Falco peregrinus - Sokol stěhovavý
92. Falco subbuteo - Ostříž lesní
93. Anthropoides virgo - Jeřáb panenský
94. Leucogeranus leucogeranus - Jeřáb bílý
95. Grus canadensis - Jeřáb kanadský
96. Grus grus - Jeřáb popelavý
97. Rallus aquaticus - Chřástal vodní
98. Crex crex - Chřástal polní
99. Porzana parva - Chřástal malý
100. Porzana pusilla - Chřástal nejmenší
101. Porzana porzana - Chřástal kropenatý
102. Porphyrio porphyrio - Slípka modrá
103. Gallinula chloropus - Slípka zelenonohá
104. Fulica atra - Lyska černá
105. Tetrax tetrax - Drop malý
106. Larus canus - Racek bouřní
107. Larus marinus - Racek mořský
108. Larus argentatus - Racek stříbřitý
109. Larus cachinnans - Racek bělohlavý
110. Chroicocephalus ridibundus - Racek chechtavý
111. Chroicocephalus genei - Racek tenkozobý
112. Ichthyaetus melanocephalus - Racek černohlavý
113. Hydrocoloeus minutus - Racek malý
114. Chlidonias niger - Rybák černý
115. Chlidonias leucopterus - Rybák bělokřídlý
116. Hydroprogne caspia - Rybák velkozobý
117. Sterna paradisaea - Rybák dlouhoocasý
118. Sterna hirundo - Rybák obecný
119. Sternula albifrons - Rybák malý
120. Tyto alba - Sova pálená
121. Otus scops - Výreček malý
122. Bubo bubo - Výr velký
123. Bubo scandiacus - Sovice sněžní
124. Strix aluco - Puštík obecný
125. Strix uralensis - Puštík bělavý
126. Strix nebulosa - Puštík vousatý
127. Surnia ulula - Sovice krahujová
128. Glaucidium passerinum - Kulíšek nejmenší
129. Athene noctua - Sýček obecný
130. Aegolius funereus - Sýc rousný
131. Asio otus - Kalous ušatý
132. Asio flammeus - Kalous pustovka
133. Columba livia - Holub skalní
134. Streptopelia orientalis - Hrdlička východní
135. Streptopelia decaocto - Hrdlička zahradní
136. Delichon urbicum - Jiřička obecná
137. Hirundo rustica - Vlaštovka obecná
138. Motacilla alba - Konipas bílý
139. Pica pica - Straka obecná
140. Coloeus monedula - Kavka obecná
141. Corvus corone - Vrána černá
142. Corvus cornix - Vrána šedá
143. Acridotheres tristis - Majna obecná
144. Sturnus vulgaris - Špaček obecný
145. Passer domesticus - Vrabec domácí
146. Coccothraustes coccothraustes - Dlask tlustozobý
147. Phoenicurus phoenicurus - Rehek zahradní
148. Luscinia luscinia - Slavík tmavý
149. Luscinia svecica - Slavík modráček
150. Sylvia atricapilla - Pěnice černohlavá
151. Sylvia borin - Pěnice slavíková
152. Sylvia nisoria - Pěnice vlašská
153. Sylvia communis - Pěnice hnědokřídlá
154. Sylvia curruca - Pěnice pokřovní
155. Ficedula hypoleuca - Lejsek černohlavý
156. Ficedula albicollis - Lejsek bělokrkýllis
157. Carpodacus erythrinus - Hýl rudý
158. Chloris chloris - Zvonek zelený
159. Spinus spinus - Čížek lesní
160. Carduelis carduelis - Stehlík obecný
161. Linaria cannabina - Konopka obecná
162. Emberiza citrinella - Strnad obecný
163. Emberiza hortulana - Strnad zahradní
164. Columba oenas - Holub doupňák
165. Columba palumbus - Holub hřivnáč
166. Streptopelia turtur - Hrdlička divoká
167. Jynx torquilla - Krutihlav obecný
168. Troglodytes troglodytes - Střízlík obecný
169. Prunella modularis - Pěvuška modrá
170. Turdus merula - Kos černý
171. Turdus pilaris - Drozd kvíčala
172. Turdus iliacus - Drozd cvrčala
173. Turdus philomelos - Drozd zpěvný
174. Turdus viscivorus - Drozd brávník
175. Erithacus rubecula - Červenka obecná
176. Phylloscopus trochilus - Budníček větší
177. Phylloscopus collybita - Budníček menší
178. Phylloscopus sibilatrix - Budníček lesní
179. Phylloscopus trochiloides - Budníček zelený
180. Ficedula parva - Lejsek malý
181. Oriolus oriolus - Žluva hajní
182. Fringilla coelebs - Pěnkava obecná
183. Upupa epops - Dudek chocholatý
184. Anthus trivialis - Linduška lesní
185. Anthus pratensis - Linduška luční
186. Alauda arvensis - Skřivan polní
187. Motacilla flava - Konipas luční
188. Saxicola rubetra - Bramborníček hnědý
189. Oenanthe oenanthe - Bělořit šedý
190. Locustella naevia - Cvrčilka zelená
191. Locustella fluviatilis - Cvrčilka říční
192. Acrocephalus schoenobaenus - Rákosník proužkovaný
193. Acrocephalus palustris - Rákosník zpěvný
194. Emberiza schoeniclus - Strnad rákosní
195. Dendrocopos major - Strakapoud velký
196. Regulus regulus - Králíček obecný
197. Bombycilla garrulus - Brkoslav severní
198. Aegithalos caudatus - Mlynařík dlouhoocasý
199. Poecile montanus - Sýkora lužní
200. Parus major - Sýkora koňadra
201. Periparus ater - Sýkora uhelníček
202. Cyanistes caeruleus - Sýkora modřinka
203. Sitta europaea - Brhlík lesní
204. Certhia familiaris - Šoupálek dlouhoprstý
205. Garrulus glandarius - Sojka obecná
206. Corvus corax - Krkavec velký
207. Loxia pytyopsittacus - Křivka velká
208. Loxia curvirostra - Křivka obecná
209. Pyrrhula pyrrhula - Hýl obecný

Stáhnout z Google Play a AppStore

Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z Google Play / Play Market                Manok na ptáky Evropy: písně, nutkání, hlasy ptáků - stáhnout z AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020