Association Ecosystem (Internet site www.systm.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> APLIKACE V ČEŠTINĚ


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

  Facebook

  YouTube EcosystemaRu

   RuStore
   RuMarket   NashStore
   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market
   AppStore / iTunes
-360 Youtube

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:.[ sp ] : ml : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


Hlasy ptáků Evropy PRO
Písně, volání, výkřiky

Vzdělávací aplikace a terénní příručky z Ecosystem Field Ecology Center: stáhnout z Google Play / Play Market       Vzdělávací aplikace a terénní příručky z Ecosystem Field Ecology Center: stáhnout z Apple App Store / iTunes

Mobilní aplikace
Pro smartphony Android a iOS

VE 20 EVROPSKÝCH JAZYCÍCH

Autor: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - Mobilní aplikace

Stáhnout z Google Play a AppStore

Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z Google Play / Play Market                Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z AppStore / iTunes

Profesionální encyklopedie ptačích hlasů: pro ornitology a milovníky ptáků!

Profesionální zvuková sbírka pro 515 druhů ptáků obývajících Evropu - od Atlantského oceánu po Ural a od Severního Ledového oceánu po Středozemní moře. Seznam druhů ptáků obsažených v aplikaci naleznete v části níže.

ÚZEMÍ POUŽITÍ
Aplikace pokrývá většinu území Evropy a může být úspěšně použita ve většině severní, střední a východní Evropy, včetně Skandinávie, Pobaltských států, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Balkánských zemí, Zakavkazska a dalších přilehlých území.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - hlavní obrazovka se všemi druhy ptáků

VE 20 EVROPSKÝCH JAZYCÍCH
Aplikace se skládá z 20 evropských jazyků, včetně češtiny, slovenčiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, helénštiny a španělštiny. Uživatel si může vybrat kterýkoli z těchto jazyků.

IDENTIFIKÁTOR HLASU
Aplikace má vestavěný identifikátor hlasu polytomického ptáka (Identifikační Filtr), který pomáhá určit neznámého ptáka podle jeho vzhledu a hlasu. Můžete si vybrat geografickou oblast, velikost ptáka, umístění zpívajícího ptáka, typ zvukového signálu a denní dobu. Identifikátor vám pomůže zúžit rozsah druhů pro neznámého ptáka.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - Obrazovka identifikačního filtru

FOTOGRAFIE A POPISY
Pro každý druh je uvedeno několik fotografií ptáka v přírodě (muž, žena nebo nezralý, pták v letu), distribuční mapy a vejce, jakož i textový popis vzhledu, chování, rysů reprodukce a krmení, distribuce a migrace.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - obrázek, popis a záznam hlasu ptáka

PTÁCI VOLAJÍ
Pro každý z 515 druhů ptáků poskytuje aplikace jednu kombinovanou nahrávku, včetně mužských písní a několika nejtypičtějších hovorů – alarm, agrese, interakce, kontaktní a letové hovory atd. Každá z nahrávek může být přehrávána čtyřmi různými způsoby: 1) jednou, 2) ve smyčce bez intervalu, 3) ve smyčce s intervalem 10 sekund, 4) ve smyčce s intervalem 20 sekund.

Mobilní aplikace Ptáci Evropy PRO: polní průvodce identifikací, fotografie, hlasy - systematické a ekologické skupiny ptáků

KVÍZ
Aplikace má vestavěný kvíz, který vás může naučit rozpoznávat ptáky podle jejich hlasů a vzhledu. Kvíz můžete hrát opakovaně-otázky pro rozpoznávání druhů se střídají v náhodném pořadí a nikdy se neopakují! Obtížnost kvízu lze upravit-změnit počet otázek, změnit počet odpovědí, ze kterých si můžete vybrat, zapnout a vypnout obrázky ptáků.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - Kvíz

HLASY PTÁKŮ LZE HRÁT V PŘÍRODĚ!
Za přítomnosti internetu lze hlasy ptáků hrát přímo v přírodě. Po zaplacení nákupů v aplikaci lze všechny funkce používat offline, a to i v oblastech bez internetu - na ornitologických exkurzích, procházkách po zemi, na expedicích, lovu nebo rybaření.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - systematické a ekologické skupiny ptáků

NÁKUPY V APLIKACI
Hlavní funkce aplikace jsou zdarma - pro každý druh ptáka si můžete prohlédnout jeho obrázek a textový popis a přidat druhy k Výbor (tyto funkce jsou k dispozici offline), stejně jako přehrát záznam jeho hlasu (pokud máte připojení k Internetu a ne více než 1 krát za minutu). Placené funkce umožňují neomezené použití Identifikačního Filtru a Kvízu, otevřený přístup k dalším barevným obrázkům a také umožňují přehrávat všechny nahrávky ptačích hlasů offline. Můžete si zakoupit přístup ke všem druhům ptáků (skupina "Všichni ptáci"), jakož i ke jakékoli geografické nebo systematické skupině ptáků.

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - Nákupy v aplikaci

APLIKACI LZE PŘENÉST NA PAMĚŤOVOU KARTU (Po instalaci aplikace).

Mobilní aplikace Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - Informační obrazovka

APLIKACE JE URČENA PRO:

* pozorovatelé ptáků a profesionální ornitologové;
* studenti vysokých škol a fakulty na seminářích na místě;
* učitelé středních škol a doplňkové (mimoškolní) vzdělávání;
* lesníci a myslivci;
* pracovníci přírodních rezervací, národních parků a dalších chráněných území;
* milovníci zpěvných ptáků;
* turisté, táborníci a průvodci přírodou;
* rodiče se svými dětmi a letní obyvatelé;
* všichni ostatní milovníci přírody.

Toto je nepostradatelný referenční a vzdělávací zdroj pro amatérské ornitology (pozorovatele ptáků), školáky, studenty, učitele, rodiče a všechny milovníky přírody!

Stáhnout z Google Play a AppStore

Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z Google Play / Play Market                Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z AppStore / iTunes

TOP

Seznam všech druhů ptáků zahrnutých do aplikace (v systematickém pořadí):

1. Lagopus lagopus - Bělokur rousný
2. Lagopus muta - Bělokur horský
3. Tetrao urogallus - Tetřev hlušec
4. Lyrurus tetrix - Tetřívek obecný
5. Lyrurus mlokosiewiczi - Tetřívek kavkazský
6. Tetrastes bonasia - Jeřábek lesní
7. Tetraogallus caucasicus - Velekur kavkazský
8. Alectoris chukar - Orebice čukar
9. Alectoris graeca - Orebice horská
10. Alectoris rufa - Orebice rudá
11. Perdix perdix - Koroptev polní
12. Coturnix coturnix - Křepelka polní
13. Phasianus colchicus - Bažant obecný
14. Cygnus olor - Labuť velká
15. Cygnus bewickii - Labuť malá
16. Cygnus cygnus - Labuť zpěvná
17. Anser fabalis - Husa polní
18. Anser brachyrhynchus - Husa krátkozobá
19. Anser albifrons - Husa běločelá
20. Anser erythropus - Husa malá
21. Anser anser - Husa velká
22. Anser indicus - Husa indická
23. Anser caerulescens - Husa sněžní
24. Branta bernicla - Berneška tmavá
25. Branta leucopsis - Berneška bělolící
26. Branta canadensis - Berneška velká
27. Branta ruficollis - Berneška rudokrká
28. Alopochen aegyptiaca - Husice nilská
29. Tadorna ferruginea - Husice rezavá
30. Tadorna tadorna - Husice liščí
31. Aix galericulata - Kachnička mandarinská
32. Mareca penelope - Hvízdák eurasijský
33. Mareca americana - Hvízdák americký
34. Mareca strepera - Kopřivka obecná
35. Anas crecca - Čírka obecná
36. Anas platyrhynchos - Kachna divoká
37. Anas acuta - Ostralka štíhlá
38. Spatula querquedula - Čírka modrá
39. Spatula clypeata - Lžičák pestrý
40. Marmaronetta angustirostris - Čírka úzkozobá
41. Netta rufina - Zrzohlávka rudozobá
42. Aythya ferina - Polák velký
43. Aythya nyroca - Polák malý
44. Aythya fuligula - Polák chocholačka
45. Aythya marila - Polák kaholka
46. Aythya affinis - Polák vlnkovaný
47. Somateria mollissima - Kajka mořská
48. Somateria spectabilis - Kajka královská
49. Polysticta stelleri - Kajka Stellerova
50. Histrionicus histrionicus - Kačka strakatá
51. Clangula hyemalis - Hoholka lední
52. Melanitta nigra - Turpan černý
53. Melanitta fusca - Turpan hnědý
54. Bucephala clangula - Hohol severní
55. Bucephala islandica - Hohol islandský
56. Mergellus albellus - Morčák malý
57. Mergus serrator - Morčák prostřední
58. Mergus merganser - Morčák velký
59. Oxyura leucocephala - Kachnice bělohlavá
60. Gavia stellata - Potáplice malá
61. Gavia arctica - Potáplice severní
62. Gavia immer - Potáplice lední
63. Gavia adamsii - Potáplice žlutozobá
64. Thalassarche chlororhynchos - Albatros pestrozobý
65. Fulmarus glacialis - Buřňák lední
66. Calonectris diomedea - Buřňák šedý
67. Calonectris borealis - Buřňák šedý severoatlantský
68. Puffinus puffinus - Buřňák severní
69. Pterodroma feae - Buřňák kapverdský
70. Pterodroma hasitata - Buřňák černotemenný
71. Bulweria bulwerii - Buřňák Bulwerův
72. Puffinus yelkouan - Buřňák středomořský
73. Puffinus griseus - Buřňák temný
74. Puffinus mauretanicus - Buřňák baleárský
75. Puffinus baroli - Buřňák kanárský
76. Puffinus gravis - Buřňák velký
77. Hydrobates pelagicus - Buřňáček malý
78. Oceanites oceanicus - Buřníček žlutonohý
79. Pelagodroma marina - Buřníček běločelý
80. Oceanodroma leucorhoa - Buřňáček dlouhokřídlý
81. Pelecanus onocrotalus - Pelikán bílý
82. Pelecanus crispus - Pelikán kadeřavý
83. Morus bassanus - Terej bílý
84. Phalacrocorax carbo - Kormorán velký
85. Microcarbo pygmeus - Kormorán malý
86. Phalacrocorax aristotelis - Kormorán chocholatý
87. Ciconia ciconia - Čáp bílý
88. Ciconia nigra - Čáp černý
89. Plegadis falcinellus - Ibis hnědý
90. Platalea leucorodia - Kolpík bílý
91. Ardea alba - Volavka bílá
92. Botaurus stellaris - Bukač velký
93. Bubulcus ibis - Volavka rusohlavá
94. Ardeola ralloides - Volavka vlasatá
95. Nycticorax nycticorax - Kvakoš noční
96. Egretta garzetta - Volavka stříbřitá
97. Ixobrychus minutus - Bukáček malý
98. Ardea purpurea - Volavka červená
99. Ardea cinerea - Volavka popelavá
100. Phoenicopterus roseus - Plameňák růžový
101. Tachybaptus ruficollis - Potápka malá
102. Podiceps nigricollis - Potápka černokrká
103. Podiceps auritus - Potápka žlutorohá
104. Podiceps grisegena - Potápka rudokrká
105. Podiceps cristatus - Potápka roháč
106. Pandion haliaetus - Orlovec říční
107. Pernis apivorus - Včelojed lesní
108. Elanus caeruleus - Luněc šedý
109. Milvus milvus - Luňák červený
110. Milvus migrans - Luňák hnědý
111. Haliaeetus albicilla - Orel mořský
112. Gypaetus barbatus - Orlosup bradatý
113. Neophron percnopterus - Sup mrchožravý
114. Gyps fulvus - Sup bělohlavý
115. Aegypius monachus - Sup hnědý
116. Circaetus gallicus - Orlík krátkoprstý
117. Circus aeruginosus - Moták pochop
118. Circus cyaneus - Moták pilich
119. Circus macrourus - Moták stepní
120. Circus pygargus - Moták lužní
121. Accipiter badius - Krahujec šikra
122. Accipiter brevipes - Krahujec krátkoprstý
123. Accipiter nisus - Krahujec obecný
124. Accipiter gentilis - Jestřáb lesní
125. Buteo buteo - Káně lesní
126. Buteo rufinus - Káně bělochvostá
127. Buteo lagopus - Káně rousná
128. Clanga pomarina - Orel křiklavý
129. Clanga clanga - Orel volavý
130. Aquila rapax - Orel okrový
131. Aquila nipalensis - Orel stepní
132. Aquila heliaca - Orel královský
133. Aquila adalberti - Orel iberský
134. Aquila chrysaetos - Orel skalní
135. Aquila fasciata - Orel jestřábí
136. Hieraaetus pennatus - Orel nejmenší
137. Falco naumanni - Poštolka jižní
138. Falco tinnunculus - Poštolka obecná
139. Falco vespertinus - Poštolka rudonohá
140. Falco amurensis - Poštolka amurská
141. Falco eleonorae - Ostříž jižní
142. Falco biarmicus - Raroh jižní
143. Falco columbarius - Dřemlík tundrový
144. Falco cherrug - Raroh velký
145. Falco rusticolus - Raroh lovecký
146. Falco peregrinus - Sokol stěhovavý
147. Falco subbuteo - Ostříž lesní
148. Psittacula krameri - Alexandr malý
149. Anthropoides virgo - Jeřáb panenský
150. Leucogeranus leucogeranus - Jeřáb bílý
151. Grus grus - Jeřáb popelavý
152. Rallus aquaticus - Chřástal vodní
153. Crex crex - Chřástal polní
154. Porzana parva - Chřástal malý
155. Porzana pusilla - Chřástal nejmenší
156. Porzana porzana - Chřástal kropenatý
157. Porphyrio porphyrio - Slípka modrá
158. Gallinula chloropus - Slípka zelenonohá
159. Fulica atra - Lyska černá
160. Fulica cristata - Lyska hřebenatá
161. Otis tarda - Drop velký
162. Chlamydotis undulata - Drop obojkový
163. Tetrax tetrax - Drop malý
164. Haematopus ostralegus - Ústřičník velký
165. Himantopus himantopus - Pisila čáponohá
166. Recurvirostra avosetta - Tenkozobec opačný
167. Burhinus oedicnemus - Dytík úhorní
168. Cursorius cursor - Běhulík plavý
169. Glareola pratincola - Ouhorlík stepní
170. Glareola nordmanni - Ouhorlík černokřídlý
171. Vanellus vanellus - Čejka chocholatá
172. Vanellus spinosus - Čejka trnitá
173. Vanellus indicus - Čejka černoprsá
174. Vanellus gregarius - Keptuška stepní
175. Vanellus leucurus - Keptuška běloocasá
176. Pluvialis dominica - Kulík hnědokřídlý
177. Pluvialis apricaria - Kulík zlatý
178. Pluvialis squatarola - Kulík bledý
179. Charadrius hiaticula - Kulík písečný
180. Charadrius dubius - Kulík říční
181. Charadrius alexandrinus - Kulík mořský
182. Charadrius leschenaultii - Kulík větší
183. Charadrius asiaticus - Kulík kaspický
184. Charadrius morinellus - Kulík hnědý
185. Arenaria interpres - Kamenáček pestrý
186. Scolopax rusticola - Sluka lesní
187. Lymnocryptes minimus - Slučka malá
188. Gallinago stenura - Bekasina sibiřská
189. Gallinago media - Bekasina větší
190. Gallinago gallinago - Bekasina otavní
191. Limosa limosa - Břehouš černoocasý
192. Limosa lapponica - Břehouš rudý
193. Numenius phaeopus - Koliha malá
194. Numenius tenuirostris - Koliha tenkozobá
195. Numenius arquata - Koliha velká
196. Xenus cinereus - Vodouš malý
197. Actitis hypoleucos - Pisík obecný
198. Tringa ochropus - Vodouš kropenatý
199. Tringa erythropus - Vodouš tmavý
200. Tringa nebularia - Vodouš šedý
201. Tringa flavipes - Vodouš žlutonohý
202. Tringa stagnatilis - Vodouš štíhlý
203. Tringa glareola - Vodouš bahenní
204. Tringa totanus - Vodouš rudonohý
205. Calidris canutus - Jespák rezavý
206. Calidris minuta - Jespák malý
207. Calidris temminckii - Jespák šedý
208. Calidris melanotos - Jespák skvrnitý
209. Calidris ferruginea - Jespák křivozobý
210. Calidris alpina - Jespák obecný
211. Calidris maritima - Jespák mořský
212. Calidris alba - Jespák písečný
213. Limicola falcinellus - Jespáček ploskozobý
214. Tryngites subruficollis - Jespák plavý
215. Philomachus pugnax - Jespák bojovný
216. Phalaropus lobatus - Lyskonoh úzkozobý
217. Phalaropus fulicarius - Lyskonoh ploskozobý
218. Larus canus - Racek bouřní
219. Larus marinus - Racek mořský
220. Larus hyperboreus - Racek šedý
221. Larus glaucoides - Racek polární
222. Larus argentatus - Racek stříbřitý
223. Larus fuscus - Racek žlutonohý
224. Larus heuglini - Larus heuglini
225. Larus michahellis - Racek středomořský
226. Larus cachinnans - Racek bělohlavý
227. Larus armenicus - Racek arménský
228. Larus ichtyaetus - Racek velký
229. Chroicocephalus ridibundus - Racek chechtavý
230. Chroicocephalus genei - Racek tenkozobý
231. Ichthyaetus melanocephalus - Racek černohlavý
232. Ichthyaetus audouinii - Racek Audouinův
233. Hydrocoloeus minutus - Racek malý
234. Pagophila eburnea - Racek sněžní
235. Xema sabini - Racek Sabinův
236. Rissa tridactyla - Racek tříprstý
237. Chlidonias niger - Rybák černý
238. Chlidonias leucopterus - Rybák bělokřídlý
239. Chlidonias hybrida - Rybák bahenní
240. Gelochelidon nilotica - Rybák černozobý
241. Hydroprogne caspia - Rybák velkozobý
242. Sterna paradisaea - Rybák dlouhoocasý
243. Sterna dougallii - Rybák rajský
244. Sterna hirundo - Rybák obecný
245. Sternula albifrons - Rybák malý
246. Thalasseus sandvicensis - Rybák severní
247. Stercorarius skua - Chaluha velká
248. Stercorarius pomarinus - Chaluha pomořanská
249. Stercorarius parasiticus - Chaluha příživná
250. Stercorarius longicaudus - Chaluha malá
251. Alle alle - Alkoun malý
252. Uria aalge - Alkoun úzkozobý
253. Uria lomvia - Alkoun tlustozobý
254. Alca torda - Alka malá
255. Cepphus grylle - Alkoun obecný
256. Fratercula arctica - Papuchalk severní
257. Syrrhaptes paradoxus - Stepokur kirgizský
258. Pterocles alchata - Stepokur krásný
259. Pterocles orientalis - Stepokur písečný
260. Columba livia - Holub skalní
261. Columba oenas - Holub doupňák
262. Columba palumbus - Holub hřivnáč
263. Streptopelia turtur - Hrdlička divoká
264. Streptopelia orientalis - Hrdlička východní
265. Streptopelia decaocto - Hrdlička zahradní
266. Cuculus canorus - Kukačka obecná
267. Cuculus optatus - Kukačka Horsfieldova
268. Clamator glandarius - Kukačka chocholatá
269. Tyto alba - Sova pálená
270. Otus scops - Výreček malý
271. Bubo bubo - Výr velký
272. Bubo scandiacus - Sovice sněžní
273. Strix aluco - Puštík obecný
274. Strix uralensis - Puštík bělavý
275. Strix nebulosa - Puštík vousatý
276. Surnia ulula - Sovice krahujová
277. Glaucidium passerinum - Kulíšek nejmenší
278. Athene noctua - Sýček obecný
279. Aegolius funereus - Sýc rousný
280. Asio otus - Kalous ušatý
281. Asio flammeus - Kalous pustovka
282. Caprimulgus europaeus - Lelek lesní
283. Caprimulgus ruficollis - Lelek rudokrký
284. Tachymarptis melba - Rorýs velký
285. Apus apus - Rorýs obecný
286. Apus pallidus - Rorýs šedohnědý
287. Apus affinis - Rorýs domovní
288. Apus caffer - Rorýs bělokostřecový
289. Ceryle rudis - Rybařík jižní
290. Alcedo atthis - Ledňáček říční
291. Coracias garrulus - Mandelík hajní
292. Merops persicus - Vlha modrolící
293. Merops apiaster - Vlha pestrá
294. Upupa epops - Dudek chocholatý
295. Jynx torquilla - Krutihlav obecný
296. Dendrocopos minor - Strakapoud malý
297. Dendrocopus medius - Strakapoud prostřední
298. Dendrocopos leucotos - Strakapoud bělohřbetý
299. Dendrocopos major - Strakapoud velký
300. Dendrocopos syriacus - Strakapoud jižní
301. Picoides tridactylus - Datlík tříprstý
302. Dryocopus martius - Datel černý
303. Picus viridis - Žluna zelená
304. Picus sharpei - Žluna španělská
305. Picus canus - Žluna šedá
306. Alauda leucoptera - Kalandra bělokřídlá
307. Lullula arborea - Skřivan lesní
308. Calandrella brachydactyla - Skřivánek krátkoprstý
309. Alauda arvensis - Skřivan polní
310. Eremophila alpestris - Skřivan ouškatý
311. Chersophilus duponti - Skřivan Dupontův
312. Alaudala rufescens - Skrivánek menší
313. Melanocorypha calandra - Kalandra zpěvná
314. Galerida cristata - Chocholouš obecný
315. Galerida theklae - Chocholouš vavřínový
316. Melanocorypha yeltoniensis - Kalandra černá
317. Riparia riparia - Břehule říční
318. Delichon urbicum - Jiřička obecná
319. Hirundo rustica - Vlaštovka obecná
320. Cecropis daurica - Vlaštovka skalní
321. Ptyonoprogne rupestris - Břehule skalní
322. Anthus spinoletta - Linduška horská
323. Anthus cervinus - Linduška rudokrká
324. Anthus trivialis - Linduška lesní
325. Anthus pratensis - Linduška luční
326. Anthus campestris - Linduška úhorní
327. Anthus berthelotii - Linduška kanárská
328. Anthus hodgsoni - Linduška zelená
329. Anthus gustavi - Linduška sibiřská
330. Anthus petrosus - Linduška skalní
331. Anthus richardi - Linduška velká
332. Motacilla alba - Konipas bílý
333. Motacilla cinerea - Konipas horský
334. Motacilla citreola - Konipas citronový
335. Motacilla flava - Konipas luční
336. Motacilla feldegg - Luční předoasijský
337. Regulus regulus - Králíček obecný
338. Regulus ignicapilla - Králíček ohnivý
339. Bombycilla garrulus - Brkoslav severní
340. Cinclus cinclus - Skorec vodní
341. Troglodytes troglodytes - Střízlík obecný
342. Prunella collaris - Pěvuška podhorní
343. Prunella atrogularis - Pěvuška skalní
344. Prunella modularis - Pěvuška modrá
345. Zoothera dauma - Drozd pestrý
346. Catharus ustulatus - Drozd malý
347. Turdus atrogularis - Drozd černohrdlý
348. Turdus torquatus - Kos horský
349. Turdus merula - Kos černý
350. Turdus naumanni - Drozd rezavý
351. Turdus pilaris - Drozd kvíčala
352. Turdus iliacus - Drozd cvrčala
353. Turdus philomelos - Drozd zpěvný
354. Turdus viscivorus - Drozd brávník
355. Saxicola rubetra - Bramborníček hnědý
356. Saxicola rubicola - Bramborníček černohlavý
357. Saxicola maurus - Bramborníček černohlavý
358. Oenanthe oenanthe - Bělořit šedý
359. Oenanthe leucura - Bělořit černý
360. Oenanthe pleschanka - Bělořit bělohlavý
361. Oenanthe hispanica - Bělořit okrový
362. Oenanthe deserti - Bělořit pouštní
363. Oenanthe isabellina - Bělořit plavý
364. Oenanthe leucopyga - Bělořit pustinný
365. Cercotrichas galactotes - Pěvec ryšavý
366. Phoenicurus ochruros - Rehek domácí
367. Phoenicurus phoenicurus - Rehek zahradní
368. Phoenicurus moussieri - Rehek severoafrický
369. Phoenicurus erythrogastrus - Rehek bělokřídlý
370. Erithacus rubecula - Červenka obecná
371. Luscinia luscinia - Slavík tmavý
372. Luscinia megarhynchos - Slavík obecný
373. Luscinia calliope - Slavík kaliopa
374. Luscinia svecica - Slavík modráček
375. Tarsiger cyanurus - Modruška tajgová
376. Cettia cetti - Cetie jižní
377. Locustella lanceolata - Cvrčilka žíhaná
378. Locustella naevia - Cvrčilka zelená
379. Locustella fluviatilis - Cvrčilka říční
380. Locustella luscinioides - Cvrčilka slavíková
381. Acrocephalus melanopogon - Rákosník tamaryškový
382. Acrocephalus paludicola - Rákosník ostřicový
383. Acrocephalus schoenobaenus - Rákosník proužkovaný
384. Acrocephalus agricola - Rákosník plavý
385. Acrocephalus scirpaceus - Rákosník obecný
386. Acrocephalus dumetorum - Rákosník pokřovní
387. Acrocephalus palustris - Rákosník zpěvný
388. Acrocephalus arundinaceus - Rákosník velký
389. Iduna rama - Sedmihlásek větší
390. Iduna caligata - Sedmihlásek malý
391. Iduna pallida - Sedmihlásek šedý
392. Iduna opaca - Sedmihlásek západní
393. Hippolais icterina - Sedmihlásek hajní
394. Hippolais olivetorum - Sedmihlásek olivový
395. Hippolais polyglotta - Sedmihlásek švitořivý
396. Phylloscopus trochilus - Budníček větší
397. Phylloscopus collybita - Budníček menší
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - Budníček černonohý
399. Phylloscopus ibericus - Budníček iberský
400. Phylloscopus bonelli - Budníček horský
401. Phylloscopus orientalis - Budníček balkánský
402. Phylloscopus sibilatrix - Budníček lesní
403. Phylloscopus inornatus - Budníček pruhohlavý
404. Phylloscopus borealis - Budníček severní
405. Phylloscopus trochiloides - Budníček zelený
406. Phylloscopus nitidus - Budnícek žlutavý
407. Cisticola juncidis - Cistovník rákosníkovitý
408. Sylvia atricapilla - Pěnice černohlavá
409. Sylvia borin - Pěnice slavíková
410. Sylvia nisoria - Pěnice vlašská
411. Sylvia hortensis - Pěnice mistrovská
412. Sylvia ruppeli - Penice Rüppellova
413. Sylvia melanocephala - Pěnice bělohrdlá
414. Sylvia melanothorax - Pěnice kyperská
415. Sylvia nana - Pěnice malá
416. Sylvia communis - Pěnice hnědokřídlá
417. Sylvia curruca - Pěnice pokřovní
418. Sylvia mystacea - Pěnice černolící
419. Sylvia conspicillata - Pěnice brýlatá
420. Sylvia undata - Pěnice kaštanová
421. Sylvia cantillans - Pěnice vousatá
422. Monticola saxatilis - Skalník zpěvný
423. Monticola solitarius - Skalník modrý
424. Muscicapa striata - Lejsek šedý
425. Ficedula hypoleuca - Lejsek černohlavý
426. Ficedula albicollis - Lejsek bělokrkýllis
427. Ficedula semitorquata - Lejsek černokrký
428. Ficedula parva - Lejsek malý
429. Panurus biarmicus - Sýkořice vousatá
430. Aegithalos caudatus - Mlynařík dlouhoocasý
431. Poecile palustris - Sýkora babka
432. Poecile lugubris - Sýkora temná
433. Poecile montanus - Sýkora lužní
434. Poecile cinctus - Sýkora laponská
435. Parus major - Sýkora koňadra
436. Periparus ater - Sýkora uhelníček
437. Lophophanes cristatus - Sýkora parukářka
438. Cyanistes caeruleus - Sýkora modřinka
439. Cyanistes cyanus - Sýkora azurová
440. Remiz pendulinus - Moudivláček lužní
441. Sitta europaea - Brhlík lesní
442. Sitta krueperi - Brhlík turecký
443. Sitta neumayer - Brhlík skalní
444. Tichodroma muraria - Zedníček skalní
445. Certhia familiaris - Šoupálek dlouhoprstý
446. Certhia brachydactyla - Šoupálek krátkoprstý
447. Oriolus oriolus - Žluva hajní
448. Lanius collurio - Ťuhýk obecný
449. Lanius excubitor - Ťuhýk šedý
450. Lanius minor - Ťuhýk menší
451. Lanius senator - Ťuhýk rudohlavý
452. Lanius nubicus - Ťuhýk běločelý
453. Perisoreus infaustus - Sojka zlověstná
454. Garrulus glandarius - Sojka obecná
455. Cyanopica cyana - Straka iberská
456. Pica pica - Straka obecná
457. Nucifraga caryocatactes - Ořešník kropenatý
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - Kavče červenozobé
459. Pyrrhocorax graculus - Kavče žlutozobé
460. Coloeus monedula - Kavka obecná
461. Corvus frugilegus - Havran polní
462. Corvus corone - Vrána černá
463. Corvus cornix - Vrána šedá
464. Corvus corax - Krkavec velký
465. Acridotheres tristis - Majna obecná
466. Pastor roseus - Špaček růžový
467. Sturnus vulgaris - Špaček obecný
468. Sturnus unicolor - Špaček černý
469. Passer domesticus - Vrabec domácí
470. Passer italiae - Vrabec italský
471. Passer hispaniolensis - Vrabec pokřovní
472. Passer montanus - Vrabec polní
473. Petronia petronia - Vrabec skalní
474. Montifringilla nivalis - Pěnkavák sněžný
475. Fringilla coelebs - Pěnkava obecná
476. Fringilla montifringilla - Pěnkava jikavec
477. Pinicola enucleator - Hýl křivčí
478. Carpodacus erythrinus - Hýl rudý
479. Carpodacus rubicilla - Hýl velký
480. Loxia pytyopsittacus - Křivka velká
481. Loxia curvirostra - Křivka obecná
482. Loxia leucoptera - Křivka bělokřídlá
483. Chloris chloris - Zvonek zelený
484. Acanthis flammea - Čečetka zimní
485. Acanthis cabaret - Čečetka tmavá
486. Acanthis hornemanni - Čečetka bělavá
487. Spinus spinus - Čížek lesní
488. Carduelis carduelis - Stehlík obecný
489. Carduelis citrinella - Zvonohlík citrónový
490. Carduelis corsicana - Zvonohlík korsický
491. Linaria flavirostris - Konopka žlutozobá
492. Linaria cannabina - Konopka obecná
493. Serinus pusillus - Zvonohlík zlatočelý
494. Serinus canaria - Kanár divoký
495. Serinus serinus - Zvonohlík zahradní
496. Pyrrhula pyrrhula - Hýl obecný
497. Coccothraustes coccothraustes - Dlask tlustozobý
498. Rhodopechys sanguineus - Hýl růžovokřídlý
499. Bucanetes githagineus - Hýl pouštní
500. Emberiza citrinella - Strnad obecný
501. Emberiza leucocephalos - Strnad bělohlavý
502. Emberiza caesia - Strnad šedokrký
503. Emberiza cirlus - Strnad cvrčivý
504. Emberiza cia - Strnad viničný
505. Emberiza buchanani - Strnad pustinný
506. Emberiza hortulana - Strnad zahradní
507. Emberiza pusilla - Strnad malinký
508. Emberiza rustica - Strnad rolní
509. Emberiza aureola - Strnad obojkový
510. Emberiza melanocephala - Strnad černohlavý
511. Emberiza bruniceps - Strnad hnědohlavý
512. Emberiza schoeniclus - Strnad rákosní
513. Emberiza calandra - Strnad luční
514. Calcarius lapponicus - Strnad severní
515. Plectrophenax nivalis - Sněhule severní

Stáhnout z Google Play a AppStore

Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z Google Play / Play Market                Hlasy ptáků Evropy PRO: písně, hovory, nutkání, výkřiky - stáhnout z AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


  Google Play / Play Market

  AppStore / iTunes


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


/Share:: ml :
"" :
- share this page with your friends!


  Facebook    YouTube EcosystemaRu   RuStore   RuMarket   NashStore   GetApps Xiaomi
   Google Play / Play Market   AppStore / iTunes
(VR-360) Youtube


"", .. / Field Ecology Center "Ecosystem", Alexander Bogolyubov, 2001-2020