Association Ecosystem (Internet site www.есоsystеmа.ru)
HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я Ќј ЅЏЋ√ј–— »


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

Ёкологический ÷ентр Ёкосистема на Facebook Ёкологический ÷ентр Ёкосистема ¬ онтакте

ётуб канал Ёкосистема YouTube EcosystemaRu

—качать наши приложени€ из магазина RuStore
—качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из магазина Google Play / Play Market
—качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes
¬идео-360 по экологии на нашем Youtube канале

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:яндекс.ћетрика[ sp ] : ml об : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


«вукова примамка на ≈вропейски птици
ѕесни, позиви, гласове

Ќашите образователни приложени€ и полеви ръководства: изтеглете от Google Play / Play Market       Ќашите образователни приложени€ и полеви ръководства: изтеглете от Apple App Store / iTunes

ћобилно полево ръководство
ѕриложение за смартфони с Android и iOS

Ќј 20 ≈¬–ќѕ≈…— » ≈«» ј

јвтор: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

«вукова примамка на ≈вропейски птици: песни, позиви, гласове - ћобилно полево ръководство

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от AppStore / iTunes

јнгажирайте птиците със собствените си гласове!

«а любителите на птици и орнитолози!

√ласове 209 европейски птици Ц мъжки песни, мъжки и женски викове, тревожни и агресивни викове, молещи и бебешки викове и много други видове звуци. ѕриложението съдържа записи на гласовете на 209 вида птици, най-широко разпространени (често срещани) в ≈врази€, включително по-гол€мата част от ≈вропа. —писък на видовете можете да намерите по-долу.

“≈–»“ќ–»я Ќј ѕќЋ«¬јЌ≈
¬идове птици, включени в приложение, живе€т по-гол€мата част от територи€та на ≈вропа и западна јзи€, така че приложението може да бъде успешно използвано в ÷ентрална и »зточна ≈вропа, включително и прибалтийските републики, ѕолша, Ѕеларус, ”крайна, –умъни€, Ѕългари€, а също и в  авказ и в “урци€ и в редица други съседни територии.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - начален екран с всички видове птици

Ќј 20 ≈¬–ќѕ≈…— » ≈«» ј
ѕриложението е създадено на 20 европейски езика - български, руски, украински, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки и други. ѕотребител€т може да избере н€кой от тези езици.

Ќјƒ 1400 «јѕ»—ј Ќј ѕ“»„» √Ћј—ќ¬≈
«а всеки вид птици, включени в приложение, е избрал по н€колко от най-типичните звуци на песни, мъжки, женски викове, викове двойки, глас аларми, викове и агреси€, позывки и сигнали за комуникаци€, крещи групи и стада, виковете на пилета и звуци выпрашивани€ пилета и женски.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - екран на регионални, систематични и екологични групи

—Ќ»ћ » » ќѕ»—јЌ»я Ќј ѕ“»÷»
«а всеки вид са дадени н€колко снимки на птицата в природата (мъжка, женска/млада, птица в полет), карта на обхвата, както и текстово описание на външни€ вид, поведението, характеристиките на възпроизводството и храненето, разпространението и миграциите.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - екран за описание на видовете птици

4 ќѕ÷»» «ј ¬Џ«ѕ–ќ»«¬≈∆ƒјЌ≈ Ќј «јѕ»—
¬секи от записите може да се възпроизвежда по четири начина - веднъж, циклично, циклично на интервали от 10 секунди, всички налични записи от формата на интервали от 10 секунди.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - опции за възпроизвеждане

“≈—“
ѕриложението има вграден тест, с който можете да тренирате да разпознавате птици по гласове и външен вид. ћожете да играете викторината многократно-въпросите за разпознаване на видове се редуват на случаен принцип и никога не се повтар€т! “рудността на теста може да бъде персонализирана Ц пром€на на бро€ на въпросите, пром€на на бро€ на отговорите за избор, ¬ключване и изключване на изображени€ на птици.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - екран за викторина

√Ћј—ќ¬≈“≈ Ќј ѕ“»÷»“≈ ћќ√ј“ ƒј —≈ »√–јя“ ¬ ѕ–»–ќƒј“ј!
ѕри наличието на »нтернет на глас птици в безплатната верси€ можете да изсушена директно в природата, а след плащане на вградени покупки на всички функции могат да се използват офлайн, включително и в районите без наличието на »нтернет - за птици разглеждане на забележителности, на разходки в гората, на екскурзи€, на вилата, на експедиции, на лов или риболов.

ѕј«≈“≈ ѕ“»÷»“≈ ќ“ —“–≈—!
Ќе използвайте приложението за продължително възпроизвеждане на гласове, това може да навреди на птиците, особено в периода на гнездене. ѕускайте записи за привличане на птици не повече от 2-3 минути! јко птиците показват повишена агреси€, спрете да възпроизвеждате записи.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - екран на регионални, систематични и екологични групи

¬—»„ » ѕ“»÷» —ј –ј«ƒ≈Ћ≈Ќ» Ќј 14 √–”ѕ»
 окошоподобни (12 вида), Ћебеди и √ъски (15), –ечни патици (12), ћорски и нырковые патици (17), ƒъждосвирцови (19), ’ищни птици (17), ∆еравоподобни (13), „айки и рибарки (14), —овови (13), √радски птици (14), √радински птици (17), √орски птици (19), Ћивадни птици (12) и «имуващи птици (15).

¬√–јƒ≈Ќ» ѕќ ”ѕ »
ќсновните функции на приложението са безплатни - за всеки вид птица можете да видите неговото изображение и текстово описание и да добавите изгледа към Ћюбими си, както и да възпроизведете безплатен запис на гласа му (запис, наречен "ѕроба"). ѕлатените функции осигур€ват достъп до допълнителни цветни изображени€, както и разширени гласови записи - има 6 различни вида звуци за всеки вид птица, както и възможност за възпроизвеждане на всеки от записите по 4 различни начина. ћожете да закупите всички видове птици (група "¬сички видове"), както и вс€ка от систематичните или екологичните групи птици.

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - екран за покупка в приложение

–јЅќ“» Ѕ≈« ћ–≈∆ј
ѕриложението не изисква интернет връзка, така че може да се използва при екскурзии с птици, разходки в гората, туризъм, в страната, експедиции, лов или риболов на места, отдалечени от цивилизаци€та.

ћќ∆≈ ƒј —≈ ѕ–≈’¬Џ–Ћ» Ќј  ј–“ј — ѕјћ≈“ (след инсталиране на приложението).

ћобилно приложение полево ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици - информационен екран

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈“ќ ≈ ѕ–≈ƒЌј«Ќј„≈Ќќ «ј:

* любители орнитолози и професионални орнитолози;
* студенти и университетски преподаватели при провеждане на полеви семинари;
* учители от общообразователни училища и учители по допълнително образование;
* горски и ловни работници;
* служители на резервати, национални паркове и други защитени територии;
* туристи и екскурзоводи;
* родители, техните деца и летни жители;
* всички любители на природата.

“ова е незаменим справочен и образователен ресурс за любителите на птиците, орнитолози, ученици, студенти, учители, родители и всички любители на природата!

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от AppStore / iTunes

TOP

—писък на 515 вида птици, включени в приложението (систематично):

1. Lagopus lagopus - —нежна €ребица
2. Lagopus muta - “ундрова €ребица
3. Tetrao urogallus - √лухар
4. Lyrurus tetrix - “етрев
5. Tetrastes bonasia - Ћещарка
6. Tetraogallus caucasicus -  авказки улар
7. Alectoris chukar - “ракийски кеклик
8. Alectoris graeca - ѕланински кеклик
9. Alectoris rufa - „ервен кеклик
10. Perdix perdix - яребица
11. Coturnix coturnix - ѕъдпъдък
12. Phasianus colchicus -  олхидски фазан
13. Cygnus olor - Ќ€м лебед
14. Cygnus bewickii - ћалък лебед
15. Cygnus cygnus - ѕоен лебед
16. Anser fabalis - ѕосевна гъска
17. Anser brachyrhynchus -  ъсоклюна гъска
18. Anser albifrons - √ол€ма белочела гъска
19. Anser anser - —ива гъска
20. Anser caerulescens - —нежна гъска
21. Anser rossii - јмериканска гъска
22. Anser canagicus - Ѕелоглава гъска
23. Branta bernicla - „ерна гъска
24. Branta leucopsis - Ѕелобуза гъска
25. Branta hutchinsii - –ичардсънова гъска
26. Branta canadensis -  анадска гъска
27. Alopochen aegyptiaca - ≈гипетска гъска
28. Tadorna ferruginea - „ервен ангъч
29. Tadorna tadorna - Ѕ€л ангъч
30. Mareca penelope - ‘иш
31. Mareca americana - јмерикански фиш
32. Mareca falcata - —ърпокрила патица
33. Mareca strepera - —ива патица
34. Anas crecca - «имно бърне
35. Anas platyrhynchos - «еленоглава патица
36. Anas zonorhyncha - Anas zonorhyncha
37. Anas acuta - Ўилоопашата патица
38. Spatula querquedula - Ћ€тно бърне
39. Spatula clypeata -  лопач
40. Netta rufina - „ервеноклюна потапница
41. Aythya ferina -  аф€воглава потапница
42. Aythya fuligula -  ачулата потапница
43. Aythya marila - ѕланинска потапница
44. Aythya affinis - јмериканска планинска потапница
45. Somateria mollissima - ќбикновена гага
46. Somateria spectabilis - √ребенчата гага
47. Polysticta stelleri - —телерова гага
48. Histrionicus histrionicus - »сландска потапница
49. Clangula hyemalis - Ћедена потапница
50. Melanitta nigra - “раурна потапница
51. Melanitta fusca -  адифена потапница
52. Melanitta deglandi - Melanitta deglandi
53. Bucephala clangula - «вънарка
54. Bucephala islandica - »сландска звънарка
55. Mergus serrator - —реден нирец
56. Mergus merganser - √ол€м нирец
57. Haematopus ostralegus - —тридо€д
58. Vanellus vanellus - ќбикновена калугерица
59. Pluvialis apricaria - «латиста булка
60. Pluvialis squatarola - —ребриста булка
61. Charadrius hiaticula - ѕ€съчен дъждосвирец
62. Arenaria interpres -  амъкообръщач
63. Scolopax rusticola - √орски бекас
64. Gallinago media - √ол€ма бекасина
65. Gallinago gallinago - —редна бекасина
66. Limosa limosa - „ерноопашат крайбрежен бекас
67. Numenius phaeopus - ћалък свирец
68. Xenus cinereus - ѕепел€в брегобегач
69. Actitis hypoleucos -  ъсокрил кюкавец
70. Tringa ochropus - √ол€м горски водобегач
71. Tringa flavipes - ћалък жълтоног водобегач
72. Tringa glareola - ћалък горски водобегач
73. Calidris alpina - “ъмногръд брегобегач
74. Philomachus pugnax - Ѕойник
75. Phalaropus lobatus - “ънкоклюн листокрак
76. Pandion haliaetus - ќрел рибар
77. Pernis apivorus - ќсо€д
78. Milvus milvus - „ервена кан€
79. Milvus migrans - „ерна кан€
80. Haliaeetus albicilla - ћорски орел
81. Circus aeruginosus - “ръстиков блатар
82. Circus pygargus - Ћиваден блатар
83. Accipiter nisus - ћалък €стреб
84. Accipiter gentilis - √ол€м €стреб
85. Buteo buteo - ќбикновен мишелов
86. Buteo lagopus - —еверен мишелов
87. Clanga clanga - √ол€м креслив орел
88. Aquila chrysaetos - —кален орел
89. Falco tinnunculus -  еркенез
90. Falco columbarius - ћалък сокол
91. Falco peregrinus - —окол скитник
92. Falco subbuteo - —окол орко
93. Anthropoides virgo - ћомин жерав
94. Leucogeranus leucogeranus - —ибирски жерав
95. Grus canadensis -  анадски жерав
96. Grus grus - —ив жерав
97. Rallus aquaticus -  рещалец
98. Crex crex - Ћиваден дърдавец
99. Porzana parva - —редна пъструшка
100. Porzana pusilla - ћалка пъструшка
101. Porzana porzana - √ол€ма пъструшка
102. Porphyrio porphyrio - —ултанка
103. Gallinula chloropus - «еленоножка
104. Fulica atra - Ћиска
105. Tetrax tetrax - —трепет
106. Larus canus - „айка буревестница
107. Larus marinus - √ол€ма черногърба чайка
108. Larus argentatus - —ребриста чайка
109. Larus cachinnans - ∆ълтокрака чайка
110. Chroicocephalus ridibundus - –ечна чайка
111. Chroicocephalus genei - ƒългоклюна чайка
112. Ichthyaetus melanocephalus - ћалка черноглава чайка
113. Hydrocoloeus minutus - ћалка чайка
114. Chlidonias niger - „ерна рибарка
115. Chlidonias leucopterus - Ѕелокрила рибарка
116. Hydroprogne caspia -  аспийска рибарка
117. Sterna paradisaea - ѕол€рна рибарка
118. Sterna hirundo - –ечна рибарка
119. Sternula albifrons - Ѕелочела рибарка
120. Tyto alba - «абулена сова
121. Otus scops - „у̀хал
122. Bubo bubo - Ѕухал
123. Bubo scandiacus - ѕол€рна сова
124. Strix aluco - √орска улулица
125. Strix uralensis - ”ралска улулица
126. Strix nebulosa - Ѕрадата улулица
127. Surnia ulula - »вичеста сова
128. Glaucidium passerinum - ¬рабчова кукум€вка
129. Athene noctua - ƒомашна кукум€вка
130. Aegolius funereus - ѕернатонога кукум€вка
131. Asio otus - √орска ушата сова
132. Asio flammeus - Ѕлатна сова
133. Columba livia - —кален гълъб
134. Streptopelia orientalis - √ол€ма гургулица
135. Streptopelia decaocto - √угутка
136. Delichon urbicum - √радска л€стовица
137. Hirundo rustica - —елска л€стовица
138. Motacilla alba - Ѕ€ла стърчиопашка
139. Pica pica - —врака
140. Coloeus monedula - „авка
141. Corvus corone - „ерна врана
142. Corvus cornix - —ива врана
143. Acridotheres tristis - ќбикновена майна
144. Sturnus vulgaris - ќбикновен скорец
145. Passer domesticus - ƒомашно врабче
146. Coccothraustes coccothraustes - „ерешарка
147. Phoenicurus phoenicurus - √радинска червеноопашка
148. Luscinia luscinia - —еверен славей
149. Luscinia svecica - —иньогушка
150. Sylvia atricapilla - √ол€мо черноглаво коприварче
151. Sylvia borin - √радинско коприварче
152. Sylvia nisoria - ястребогушо коприварче
153. Sylvia communis - √ол€мо белогушо коприварче
154. Sylvia curruca - ћалко белогушо коприварче
155. Ficedula hypoleuca - ∆алобна мухоловка
156. Ficedula albicollis - Ѕеловрата мухоловка
157. Carpodacus erythrinus - „ервена чинка
158. Chloris chloris - «еленика
159. Spinus spinus - ≈лшова скати€
160. Carduelis carduelis -  адънка
161. Linaria cannabina - ќбикновено конопарче
162. Emberiza citrinella - ∆ълта овесарка
163. Emberiza hortulana - √радинска овесарка
164. Columba oenas - √ълъб хралупар
165. Columba palumbus - √рив€к
166. Streptopelia turtur - √ургулица
167. Jynx torquilla - ¬ъртошийка
168. Troglodytes troglodytes - ќрехче
169. Prunella modularis - —ивогуша завирушка
170. Turdus merula -  ос
171. Turdus pilaris - ’войнов дрозд
172. Turdus iliacus - Ѕеловежд дрозд
173. Turdus philomelos - ѕоен дрозд
174. Turdus viscivorus - »мелов дрозд
175. Erithacus rubecula - „ервеногръдка
176. Phylloscopus trochilus - Ѕрезов певец
177. Phylloscopus collybita - ≈лов певец
178. Phylloscopus sibilatrix - Ѕуков певец
179. Phylloscopus trochiloides - «еленикав певец
180. Ficedula parva - „ервеногуша мухоловка
181. Oriolus oriolus - јвлига
182. Fringilla coelebs - ќбикновена чинка
183. Upupa epops - ѕапун€к
184. Anthus trivialis - √орска бъбрица
185. Anthus pratensis - Ћивадна бъбрица
186. Alauda arvensis - ѕолска чучулига
187. Motacilla flava - ∆ълта стърчиопашка
188. Saxicola rubetra - –ъждивогушо ливадарче
189. Oenanthe oenanthe - —иво каменарче
190. Locustella naevia - ѕолски цвъркач
191. Locustella fluviatilis - –ечен цвъркач
192. Acrocephalus schoenobaenus -  райбрежно шаварче
193. Acrocephalus palustris - ћочурно шаварче
194. Emberiza schoeniclus - “ръстикова овесарка
195. Dendrocopos major - √ол€м пъстър кълвач
196. Regulus regulus - ∆ълтоглаво кралче
197. Bombycilla garrulus -  опринарка
198. Aegithalos caudatus - ƒългоопашат синигер
199. Poecile montanus - ћатовоглав синигер
200. Parus major - √ол€м синигер
201. Periparus ater - „ерен синигер
202. Cyanistes caeruleus - —ин синигер
203. Sitta europaea - √орска зидарка
204. Certhia familiaris - √орска дърволазка
205. Garrulus glandarius - —ойка
206. Corvus corax - √арван
207. Loxia pytyopsittacus - ƒебелоклюна кръсточовка
208. Loxia curvirostra - ќбикновена кръсточовка
209. Pyrrhula pyrrhula - „ервенушка

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство «вукова примамка на ≈вропейски птици от AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


«агрузить приложени€ из магазина Google Play / Play Market

«агрузить приложени€ из AppStore / iTunes


Ёкологический ÷ентр Ёкосистема на Facebook Ёкологический ÷ентр Ёкосистема ¬ онтакте ётуб канал Ёкосистема YouTube EcosystemaRu —качать наши приложени€ из магазина RuStore —качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина Google Play / Play Market —качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes
ѕанорамный фильм по экологии (VR-360) на нашем Youtube канале


ѕоделитьс€/Share:
ќбращение с посетител€м сайта: ml :
ѕорекомендуйте нас в "своих" социальных сет€х:
- share this page with your friends!


Ёкологический ÷ентр Ёкосистема на Facebook Ёкологический ÷ентр Ёкосистема ¬ онтакте ётуб канал Ёкосистема YouTube EcosystemaRu —качать наши приложени€ из магазина RuStore —качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина Google Play / Play Market —качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes
ѕанорамный фильм по экологии (VR-360) на нашем Youtube канале


© Ёкологический центр "Ёкосистема"Щ, ј.—. Ѕоголюбов / © Field Ecology Center "Ecosystem"Щ, Alexander Bogolyubov, 2001-2020