Association Ecosystem (Internet site www.есоsystеmа.ru)

HOME >>> MAIN ENGLISH PAGE >>> APPLICATIONS IN ENGLISH >>> ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я Ќј ЅЏЋ√ј–— »


Home
Main English Page
Meet the President
Field Ecology Center

  Gallery
  Moscow Region Nature

More about "Ecosystem"
Field Ecology Education in Russia
Mobile Applications
Instructive Videos
  Autumn
  Winter
  Spring
  Summer
Instructive Manuals
International Cooperation
  Field Studies Centers (UK)
  International Expeditions (USA)
  Ecological Field Techniques (USA)
  Our Partners
  International Contacts
Russian Nature in Photographs
  Geographic Index
  Systematic Index
  Alphabetical Index
  Search Form
  Gallery
Nature Landscapes of the World
  Europe
  Asia
  North America
  South America
  Africa
  Australia
  Antarctic
Our Banners
Contacts

—качать наши приложени€ из магазина RuStore
—качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из магазина Google Play / Play Market
—качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes

Bird Decoys for European Birds: Songs, Calls, Sounds, Bird voices - application for Android download from Google Play / Play Market for free

Recommend this page to your friends:яндекс.ћетрика[ sp ] : ml об : { lf }


Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore


≈вропейски птичи гласове PRO
ѕесни, позиви, викове

Ќашите образователни приложени€ и полеви ръководства: изтеглете от Google Play / Play Market       Ќашите образователни приложени€ и полеви ръководства: изтеглете от Apple App Store / iTunes

ћобилно полево ръководство
ѕриложение за смартфони с Android и iOS

Ќј 20 ≈¬–ќѕ≈…— » ≈«» ј

јвтор: Dr. Alexander Bogolyubov

© Ecosystem, 2021, 2022

≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - ћобилно полево ръководство

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от AppStore / iTunes

ѕрофесионална енциклопеди€ на птичи гласове!

«а орнитолози и любители на птици!

ѕриложението съдържа определител, снимки, описани€ и записи на гласа 515 видове птици, разпространени на територи€та на ≈вропа от јтлантически€ океан до ”рал и от —еверни€ Ћедовит океан до —редиземно море. —писък на видовете можете да намерите по-долу.

ѕ“»„» √Ћј—ќ¬≈
«а всеки от 515 видове птици в приложението е представена една комбинирана запис, включваща песни, мъжки (ако има такива) и н€колко най-характерни за този вид птица звуци Ц позывки, виковете на аларми, викове и агреси€ т.н. ¬с€ка от записи може да се възпроизвежда четири различни начина - еднократно, циклично без интервали, циклично с интервали от 10 секунди, и циклично с интервали от 20 секунди.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - начален екран с всички видове птици

“≈–»“ќ–»я Ќј ѕќЋ«¬јЌ≈
¬идове птици, включени в приложение, живе€т по-гол€мата част от територи€та на ≈вропа и западна јзи€, така че приложението може да бъде успешно използвано в ÷ентрална и »зточна ≈вропа, включително и прибалтийските републики, ѕолша, Ѕеларус, ”крайна, –умъни€, Ѕългари€, а също и в  авказ и в “урци€ и в редица други съседни територии.

Ќј 20 ≈¬–ќѕ≈…— » ≈«» ј
ѕриложението е създадено на 20 европейски езика - български, руски, украински, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки и други. ѕотребител€т може да избере н€кой от тези езици.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран на регионални, систематични и екологични групи

—Ќ»ћ » » ќѕ»—јЌ»я Ќј ѕ“»÷»
«а всеки вид са дадени н€колко снимки на птицата в природата (мъжка, женска/млада, птица в полет), карта на обхвата, както и текстово описание на външни€ вид, поведението, характеристиките на възпроизводството и храненето, разпространението и миграциите. „есто използваните видове птици могат да се добав€т към любими.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран за описание на видовете птици

ќѕ–≈ƒ≈Ћ»“≈Ћ Ќј √Ћј—ќ¬≈“≈
ѕриложението има вграден политомичен определител на птичи гласове (филтър), с който можете грубо да определите вида на неизвестна птица по нейни€ външен вид и глас. «а да направите това, изберете местоположението (географски регион), размера на птицата, местоположението на пеещата птица, вида на звукови€ сигнал и времето на ден€. ќпределител€т ще помогне да се стесни обхватът на видовете, към които принадлежи неизвестни€т вид.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран за филтър за идентификаци€

“≈—“
ѕриложението има вграден тест, с който можете да тренирате да разпознавате птици по гласове и външен вид. ћожете да играете викторината многократно-въпросите за разпознаване на видове се редуват на случаен принцип и никога не се повтар€т! “рудността на теста може да бъде персонализирана Ц пром€на на бро€ на въпросите, пром€на на бро€ на отговорите за избор, ¬ключване и изключване на изображени€ на птици.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран за викторина

√Ћј—ќ¬≈“≈ Ќј ѕ“»÷»“≈ ћќ√ј“ ƒј —≈ »√–јя“ ¬ ѕ–»–ќƒј“ј!
ѕри наличието на »нтернет на глас птици в безплатната верси€ можете да изсушена директно в природата, а след плащане на вградени покупки на всички функции могат да се използват офлайн, включително и в районите без наличието на »нтернет - за птици разглеждане на забележителности, на разходки в гората, на екскурзи€, на вилата, на експедиции, на лов или риболов.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран на регионални, систематични и екологични групи

¬√–јƒ≈Ќ» ѕќ ”ѕ »
ќсновните функции на приложението са безплатни - за всеки вид птици можете да видите изображение и текстово описание и добав€не на видове в Ћюбими (тези функции са достъпни и офлайн), както и възпроизвеждане на запис на гласа му (ако имате връзка към »нтернет и не по-често от 1 път в минута). ѕлатените функции позвол€ват неограничено използване на ќпределител и “ест, отключват достъп до допълнителни цветни изображени€, а също така дават възможност за възпроизвеждане на всички записи на птичи гласове офлайн. ћожете да закупите достъп до всички видове (група "¬сички видове"), както и до вс€ка географска или систематична група птици.

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - екран за покупка в приложение

–јЅќ“» Ѕ≈« ћ–≈∆ј
ѕриложението не изисква интернет връзка, така че може да се използва при екскурзии с птици, разходки в гората, туризъм, в страната, експедиции, лов или риболов на места, отдалечени от цивилизаци€та.

ћќ∆≈ ƒј —≈ ѕ–≈’¬Џ–Ћ» Ќј  ј–“ј — ѕјћ≈“ (след инсталиране на приложението).

ћобилно приложение полево ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове - информационен екран

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈“ќ ≈ ѕ–≈ƒЌј«Ќј„≈Ќќ «ј:

* любители и професионални орнитолози;
* студенти и университетски преподаватели при провеждане на полеви семинари;
* учители от общообразователни училища и учители по допълнително образование;
* горски и ловни работници;
* служители на резервати, национални паркове и други защитени територии;
* туристи и екскурзоводи;
* родители, техните деца и летни жители;
* всички любители на природата.

“ова е незаменим справочен и образователен ресурс за любителите на птиците, орнитолози, ученици, студенти, учители, родители и всички любители на природата!

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от AppStore / iTunes

TOP

—писък на 515 вида птици, включени в приложението (систематично):

1. Lagopus lagopus - —нежна €ребица
2. Lagopus muta - “ундрова €ребица
3. Tetrao urogallus - √лухар
4. Lyrurus tetrix - “етрев
5. Lyrurus mlokosiewiczi -  авказки тетрев
6. Tetrastes bonasia - Ћещарка
7. Tetraogallus caucasicus -  авказки улар
8. Alectoris chukar - “ракийски кеклик
9. Alectoris graeca - ѕланински кеклик
10. Alectoris rufa - „ервен кеклик
11. Perdix perdix - яребица
12. Coturnix coturnix - ѕъдпъдък
13. Phasianus colchicus -  олхидски фазан
14. Cygnus olor - Ќ€м лебед
15. Cygnus bewickii - ћалък лебед
16. Cygnus cygnus - ѕоен лебед
17. Anser fabalis - ѕосевна гъска
18. Anser brachyrhynchus -  ъсоклюна гъска
19. Anser albifrons - √ол€ма белочела гъска
20. Anser erythropus - ћалка белочела гъска
21. Anser anser - —ива гъска
22. Anser indicus - ѕланинска гъска
23. Anser caerulescens - —нежна гъска
24. Branta bernicla - „ерна гъска
25. Branta leucopsis - Ѕелобуза гъска
26. Branta canadensis -  анадска гъска
27. Branta ruficollis - „ервеногуша гъска
28. Alopochen aegyptiaca - ≈гипетска гъска
29. Tadorna ferruginea - „ервен ангъч
30. Tadorna tadorna - Ѕ€л ангъч
31. Aix galericulata - ћандаринка
32. Mareca penelope - ‘иш
33. Mareca americana - јмерикански фиш
34. Mareca strepera - —ива патица
35. Anas crecca - «имно бърне
36. Anas platyrhynchos - «еленоглава патица
37. Anas acuta - Ўилоопашата патица
38. Spatula querquedula - Ћ€тно бърне
39. Spatula clypeata -  лопач
40. Marmaronetta angustirostris - ћраморна патица
41. Netta rufina - „ервеноклюна потапница
42. Aythya ferina -  аф€воглава потапница
43. Aythya nyroca - Ѕелоока потапница
44. Aythya fuligula -  ачулата потапница
45. Aythya marila - ѕланинска потапница
46. Aythya affinis - јмериканска планинска потапница
47. Somateria mollissima - ќбикновена гага
48. Somateria spectabilis - √ребенчата гага
49. Polysticta stelleri - —телерова гага
50. Histrionicus histrionicus - »сландска потапница
51. Clangula hyemalis - Ћедена потапница
52. Melanitta nigra - “раурна потапница
53. Melanitta fusca -  адифена потапница
54. Bucephala clangula - «вънарка
55. Bucephala islandica - »сландска звънарка
56. Mergellus albellus - ћалък нирец
57. Mergus serrator - —реден нирец
58. Mergus merganser - √ол€м нирец
59. Oxyura leucocephala - “ръноопашата потапница
60. Gavia stellata - „ервеногуш гмуркач
61. Gavia arctica - „ерногуш гмуркач
62. Gavia immer - „ерноклюн гмуркач
63. Gavia adamsii - ∆ълтоклюн гмуркач
64. Thalassarche chlororhynchos - ∆ълтоклюн албатрос
65. Fulmarus glacialis - ѕол€рен буревестник
66. Calonectris diomedea - ∆ълтоклюн буревестник
67. Calonectris borealis - Calonectris borealis
68. Puffinus puffinus - ќбикновен буревестник
69. Pterodroma feae - √ол€м мадейрански тайфунник
70. Pterodroma hasitata - „ернокап тайфунник
71. Bulweria bulwerii - Ѕулверов буревестник
72. Puffinus yelkouan - —редиземноморски буревестник
73. Puffinus griseus - “ъмен буревестник
74. Puffinus mauretanicus - Ѕалеарски буревестник
75. Puffinus baroli - Puffinus baroli
76. Puffinus gravis - √ол€м буревестник
77. Hydrobates pelagicus - ¬ълнолюбка
78. Oceanites oceanicus - ”илсънова вълнолюбка
79. Pelagodroma marina - Pelagodroma marina
80. Oceanodroma leucorhoa - —еверна вълнолюбка
81. Pelecanus onocrotalus - –озов пеликан
82. Pelecanus crispus -  ъдроглав пеликан
83. Morus bassanus - Ѕ€л рибо€д
84. Phalacrocorax carbo - √олем корморан
85. Microcarbo pygmeus - ћалък корморан
86. Phalacrocorax aristotelis -  ачулат корморан
87. Ciconia ciconia - Ѕ€л щъркел
88. Ciconia nigra - „ерен щъркел
89. Plegadis falcinellus - Ѕлест€щ ибис
90. Platalea leucorodia - Ћопатарка
91. Ardea alba - √ол€ма б€ла чапла
92. Botaurus stellaris - √ол€м воден бик
93. Bubulcus ibis - Ѕиволска чапла
94. Ardeola ralloides - √ривеста чапла
95. Nycticorax nycticorax - Ќощна чапла
96. Egretta garzetta - ћалка б€ла чапла
97. Ixobrychus minutus - ћалък воден бик
98. Ardea purpurea - „ервена чапла
99. Ardea cinerea - —ива чапла
100. Phoenicopterus roseus - –озово фламинго
101. Tachybaptus ruficollis - ћалък гмурец
102. Podiceps nigricollis - „ерноврат гмурец
103. Podiceps auritus - ”шат гмурец
104. Podiceps grisegena - „ервеноврат гмурец
105. Podiceps cristatus - √ол€м гмурец
106. Pandion haliaetus - ќрел рибар
107. Pernis apivorus - ќсо€д
108. Elanus caeruleus - ѕепел€ва кан€
109. Milvus milvus - „ервена кан€
110. Milvus migrans - „ерна кан€
111. Haliaeetus albicilla - ћорски орел
112. Gypaetus barbatus - Ѕрадат лешо€д
113. Neophron percnopterus - ≈гипетски лешо€д
114. Gyps fulvus - Ѕелоглав лешо€д
115. Aegypius monachus - „ерен лешо€д
116. Circaetus gallicus - ќрел зми€р
117. Circus aeruginosus - “ръстиков блатар
118. Circus cyaneus - ѕолски блатар
119. Circus macrourus - —тепен блатар
120. Circus pygargus - Ћиваден блатар
121. Accipiter badius - Accipiter badius
122. Accipiter brevipes -  ъсопръст €стреб
123. Accipiter nisus - ћалък €стреб
124. Accipiter gentilis - √ол€м €стреб
125. Buteo buteo - ќбикновен мишелов
126. Buteo rufinus - Ѕелоопашат мишелов
127. Buteo lagopus - —еверен мишелов
128. Clanga pomarina - ћалък креслив орел
129. Clanga clanga - √ол€м креслив орел
130. Aquila rapax - Ѕлед орел
131. Aquila nipalensis - —тепен орел
132. Aquila heliaca - ÷арски орел
133. Aquila adalberti - »спански орел
134. Aquila chrysaetos - —кален орел
135. Aquila fasciata - ястребов орел
136. Hieraaetus pennatus - ћалък орел
137. Falco naumanni - Ѕелошипа ветрушка
138. Falco tinnunculus -  еркенез
139. Falco vespertinus - ¬ечерната ветрушка
140. Falco amurensis - јмурска ветрушка
141. Falco eleonorae - —редиземноморски сокол
142. Falco biarmicus - ƒалматински сокол
143. Falco columbarius - ћалък сокол
144. Falco cherrug - Ћовен сокол
145. Falco rusticolus - Ѕлагороден сокол
146. Falco peregrinus - —окол скитник
147. Falco subbuteo - —окол орко
148. Psittacula krameri -  рамерови€т папагал
149. Anthropoides virgo - ћомин жерав
150. Leucogeranus leucogeranus - —ибирски жерав
151. Grus grus - —ив жерав
152. Rallus aquaticus -  рещалец
153. Crex crex - Ћиваден дърдавец
154. Porzana parva - —редна пъструшка
155. Porzana pusilla - ћалка пъструшка
156. Porzana porzana - √ол€ма пъструшка
157. Porphyrio porphyrio - —ултанка
158. Gallinula chloropus - «еленоножка
159. Fulica atra - Ћиска
160. Fulica cristata - „ервеночела лиска
161. Otis tarda - √ол€ма дропла
162. Chlamydotis undulata - јфриканска хубара
163. Tetrax tetrax - —трепет
164. Haematopus ostralegus - —тридо€д
165. Himantopus himantopus -  окилобегач
166. Recurvirostra avosetta - —аблеклюн
167. Burhinus oedicnemus - “урилик
168. Cursorius cursor - ѕустинен бегач
169. Glareola pratincola -  аф€вокрил огърличник
170. Glareola nordmanni - „ернокрил огърличник
171. Vanellus vanellus - ќбикновена калугерица
172. Vanellus spinosus - Ўипокрила калугерица
173. Vanellus indicus - »ндийска калугерица
174. Vanellus gregarius - —тепна калугерица
175. Vanellus leucurus - Ѕелоопашата калугерица
176. Pluvialis dominica - »зточносибирска златна калугерица
177. Pluvialis apricaria - «латиста булка
178. Pluvialis squatarola - —ребриста булка
179. Charadrius hiaticula - ѕ€съчен дъждосвирец
180. Charadrius dubius - –ечен дъждосвирец
181. Charadrius alexandrinus - ћорски дъждосвирец
182. Charadrius leschenaultii - ƒългокрак дъждосвирец
183. Charadrius asiaticus -  аспийски дъждосвирец
184. Charadrius morinellus - ѕланински дъждосвирец
185. Arenaria interpres -  амъкообръщач
186. Scolopax rusticola - √орски бекас
187. Lymnocryptes minimus - ћалка бекасина
188. Gallinago stenura - »глоопашата бекасина
189. Gallinago media - √ол€ма бекасина
190. Gallinago gallinago - —редна бекасина
191. Limosa limosa - „ерноопашат крайбрежен бекас
192. Limosa lapponica - ѕъстроопашат крайбрежен бекас
193. Numenius phaeopus - ћалък свирец
194. Numenius tenuirostris - “ънкоклюн свирец
195. Numenius arquata - √ол€м свирец
196. Xenus cinereus - ѕепел€в брегобегач
197. Actitis hypoleucos -  ъсокрил кюкавец
198. Tringa ochropus - √ол€м горски водобегач
199. Tringa erythropus - √ол€м червеноног водобегач
200. Tringa nebularia - √ол€м зеленокрак водобегач
201. Tringa flavipes - ћалък жълтоног водобегач
202. Tringa stagnatilis - ћалък зеленоног водобегач
203. Tringa glareola - ћалък горски водобегач
204. Tringa totanus - ћалък червеноног водобегач
205. Calidris canutus - √ол€м брегобегач
206. Calidris minuta - ћалък брегобегач
207. Calidris temminckii - —ив брегобегач
208. Calidris melanotos - ÷ветногръд брегобегач
209. Calidris ferruginea -  ривоклюн брегобегач
210. Calidris alpina - “ъмногръд брегобегач
211. Calidris maritima - ћорски брегобегач
212. Calidris alba - “рипръст брегобегач
213. Limicola falcinellus - ѕлоскоклюн брегобегач
214. Tryngites subruficollis - –ъждивогръд брегобегач
215. Philomachus pugnax - Ѕойник
216. Phalaropus lobatus - “ънкоклюн листокрак
217. Phalaropus fulicarius - ѕлоскоклюн листокрак
218. Larus canus - „айка буревестница
219. Larus marinus - √ол€ма черногърба чайка
220. Larus hyperboreus - ѕол€рна чайка
221. Larus glaucoides - ћалка белокрила чайка
222. Larus argentatus - —ребриста чайка
223. Larus fuscus - ћалка черногърба чайка
224. Larus heuglini - Larus heuglini
225. Larus michahellis - —редиземноморска жълтонога чайка
226. Larus cachinnans - ∆ълтокрака чайка
227. Larus armenicus - јрменска чайка
228. Larus ichtyaetus - √ол€ма черноглава чайка
229. Chroicocephalus ridibundus - –ечна чайка
230. Chroicocephalus genei - ƒългоклюна чайка
231. Ichthyaetus melanocephalus - ћалка черноглава чайка
232. Ichthyaetus audouinii - —редиземноморска чайка
233. Hydrocoloeus minutus - ћалка чайка
234. Pagophila eburnea - Ѕ€ла чайка
235. Xema sabini - ¬илоопашата чайка
236. Rissa tridactyla - “рипръста чайка
237. Chlidonias niger - „ерна рибарка
238. Chlidonias leucopterus - Ѕелокрила рибарка
239. Chlidonias hybrida - Ѕелобуза рибарка
240. Gelochelidon nilotica - ƒебелоклюна рибарка
241. Hydroprogne caspia -  аспийска рибарка
242. Sterna paradisaea - ѕол€рна рибарка
243. Sterna dougallii - ≈зерна рибарка
244. Sterna hirundo - –ечна рибарка
245. Sternula albifrons - Ѕелочела рибарка
246. Thalasseus sandvicensis - √ривеста рибарка
247. Stercorarius skua - —куа
248. Stercorarius pomarinus - √ол€м морелетник
249. Stercorarius parasiticus - —реден морелетник
250. Stercorarius longicaudus - ћалък морелетник
251. Alle alle - Alle alle
252. Uria aalge - “ънкоклюна кайра
253. Uria lomvia - ƒебелоклюна кайра
254. Alca torda - √агарка
255. Cepphus grylle - „истик
256. Fratercula arctica - “ъпоклюна кайра
257. Syrrhaptes paradoxus - ѕухопръста пустинарка
258. Pterocles alchata - Ўилоопашата пустинарка
259. Pterocles orientalis - ѕ€съчна пустинарка
260. Columba livia - —кален гълъб
261. Columba oenas - √ълъб хралупар
262. Columba palumbus - √рив€к
263. Streptopelia turtur - √ургулица
264. Streptopelia orientalis - √ол€ма гургулица
265. Streptopelia decaocto - √угутка
266. Cuculus canorus - ќбикновена кукувица
267. Cuculus optatus - »зточна кукувица
268. Clamator glandarius -  ачулата кукувица
269. Tyto alba - «абулена сова
270. Otus scops - „у̀хал
271. Bubo bubo - Ѕухал
272. Bubo scandiacus - ѕол€рна сова
273. Strix aluco - √орска улулица
274. Strix uralensis - ”ралска улулица
275. Strix nebulosa - Ѕрадата улулица
276. Surnia ulula - »вичеста сова
277. Glaucidium passerinum - ¬рабчова кукум€вка
278. Athene noctua - ƒомашна кукум€вка
279. Aegolius funereus - ѕернатонога кукум€вка
280. Asio otus - √орска ушата сова
281. Asio flammeus - Ѕлатна сова
282. Caprimulgus europaeus - ≈вропейски козодой
283. Caprimulgus ruficollis - „ервеногуш козодой
284. Tachymarptis melba - јлпийски бързолет
285. Apus apus - „ерен бързолет
286. Apus pallidus - Ѕлед бързолет
287. Apus affinis - ћалък бързолет
288. Apus caffer - Ѕелокръст бързолет
289. Ceryle rudis - ѕъстро земеродно рибарче
290. Alcedo atthis - «емеродно рибарче
291. Coracias garrulus - —ин€вица
292. Merops persicus - «елен пчело€д
293. Merops apiaster - ќбикновен пчело€д
294. Upupa epops - ѕапун€к
295. Jynx torquilla - ¬ъртошийка
296. Dendrocopos minor - ћалък пъстър кълвач
297. Dendrocopus medius - —реден пъстър кълвач
298. Dendrocopos leucotos - Ѕелогръб кълвач
299. Dendrocopos major - √ол€м пъстър кълвач
300. Dendrocopos syriacus - —ирийски пъстър кълвач
301. Picoides tridactylus - “рипръст кълвач
302. Dryocopus martius - „ерен кълвач
303. Picus viridis - «елен кълвач
304. Picus sharpei - »берийски зелен кълвач
305. Picus canus - —ив кълвач
306. Alauda leucoptera - Ѕелокрила чучулига
307. Lullula arborea - √орска чучулига
308. Calandrella brachydactyla -  ъсопръста чучулига
309. Alauda arvensis - ѕолска чучулига
310. Eremophila alpestris - ”шата чучулига
311. Chersophilus duponti -  ривоклюна чучулига
312. Alaudala rufescens - —ива чучулига
313. Melanocorypha calandra - ƒебелоклюна чучулига
314. Galerida cristata -  ачулата чучулига
315. Galerida theklae - “еклева чучулига
316. Melanocorypha yeltoniensis - „ерна чучулига
317. Riparia riparia - Ѕрегова л€стовица
318. Delichon urbicum - √радска л€стовица
319. Hirundo rustica - —елска л€стовица
320. Cecropis daurica - „ервенокръста л€стовица
321. Ptyonoprogne rupestris - —кална л€стовица
322. Anthus spinoletta - ¬одна бъбрица
323. Anthus cervinus - „ервеногуша бъбрица
324. Anthus trivialis - √орска бъбрица
325. Anthus pratensis - Ћивадна бъбрица
326. Anthus campestris - ѕолска бъбрица
327. Anthus berthelotii - Ѕертелотова бъбрица
328. Anthus hodgsoni - «елена бъбрица
329. Anthus gustavi - —ибирска бъбрица
330. Anthus petrosus - —кална бъбрица
331. Anthus richardi - Ѕъбрица на –ичард
332. Motacilla alba - Ѕ€ла стърчиопашка
333. Motacilla cinerea - ѕланинска стърчиопашка
334. Motacilla citreola - Ћимонена стърчиопашка
335. Motacilla flava - ∆ълта стърчиопашка
336. Motacilla feldegg - „ерноглава стърчиопашка
337. Regulus regulus - ∆ълтоглаво кралче
338. Regulus ignicapilla - „ервеноглаво кралче
339. Bombycilla garrulus -  опринарка
340. Cinclus cinclus - ¬оден кос
341. Troglodytes troglodytes - ќрехче
342. Prunella collaris - ѕъстрогуша завирушка
343. Prunella atrogularis - „ерногорска завирушка
344. Prunella modularis - —ивогуша завирушка
345. Zoothera dauma - «латист дрозд
346. Catharus ustulatus - ќчилат дрозд
347. Turdus atrogularis - Turdus atrogularis
348. Turdus torquatus - Ѕелогуш дрозд
349. Turdus merula -  ос
350. Turdus naumanni - Ќауманов дрозд
351. Turdus pilaris - ’войнов дрозд
352. Turdus iliacus - Ѕеловежд дрозд
353. Turdus philomelos - ѕоен дрозд
354. Turdus viscivorus - »мелов дрозд
355. Saxicola rubetra - –ъждивогушо ливадарче
356. Saxicola rubicola - ≈вропейско черногушо ливадарче
357. Saxicola maurus - —ибирско ливадарче
358. Oenanthe oenanthe - —иво каменарче
359. Oenanthe leucura - „ерно каменарче
360. Oenanthe pleschanka - „ерногърбо каменарче
361. Oenanthe hispanica - »спанско каменарче
362. Oenanthe deserti - ѕустинно каменарче
363. Oenanthe isabellina - ќриенталско каменарче
364. Oenanthe leucopyga - —ахарско каменарче
365. Cercotrichas galactotes - “рънковче
366. Phoenicurus ochruros - ƒомашна червеноопашка
367. Phoenicurus phoenicurus - √радинска червеноопашка
368. Phoenicurus moussieri - ƒиадемова червеноопашка
369. Phoenicurus erythrogastrus -  авказка червеноопашка
370. Erithacus rubecula - „ервеногръдка
371. Luscinia luscinia - —еверен славей
372. Luscinia megarhynchos - ёжен славей
373. Luscinia calliope - —ибирски славей
374. Luscinia svecica - —иньогушка
375. Tarsiger cyanurus - —инегръбка
376. Cettia cetti - —вилено шаварче
377. Locustella lanceolata - ѕетнист цвъркач
378. Locustella naevia - ѕолски цвъркач
379. Locustella fluviatilis - –ечен цвъркач
380. Locustella luscinioides - “ръстиков цвъркач
381. Acrocephalus melanopogon - ћустакато шаварче
382. Acrocephalus paludicola - ¬одно шаварче
383. Acrocephalus schoenobaenus -  райбрежно шаварче
384. Acrocephalus agricola - »ндийско шаварче
385. Acrocephalus scirpaceus - Ѕлатно шаварче
386. Acrocephalus dumetorum - √радинско шаварче
387. Acrocephalus palustris - ћочурно шаварче
388. Acrocephalus arundinaceus - “ръстиково шаварче
389. Iduna rama - ёжен присмехулник
390. Iduna caligata - —еверен присмехулник
391. Iduna pallida - ћалък маслинов присмехулник
392. Iduna opaca - “ъмен присмехулник
393. Hippolais icterina - √радински присмехулник
394. Hippolais olivetorum - √ол€м маслинов присмехулник
395. Hippolais polyglotta - Ѕъбрив присмехулник
396. Phylloscopus trochilus - Ѕрезов певец
397. Phylloscopus collybita - ≈лов певец
398. Phylloscopus sindianus lorenzii - ѕланински елов певец
399. Phylloscopus ibericus - ѕиренейски певец
400. Phylloscopus bonelli - ѕланински певец
401. Phylloscopus orientalis - Phylloscopus orientalis
402. Phylloscopus sibilatrix - Ѕуков певец
403. Phylloscopus inornatus - ∆ълтовежд певец
404. Phylloscopus borealis - —еверен певец
405. Phylloscopus trochiloides - «еленикав певец
406. Phylloscopus nitidus - Phylloscopus nitidus
407. Cisticola juncidis - ѕъстроопашато шаварче
408. Sylvia atricapilla - √ол€мо черноглаво коприварче
409. Sylvia borin - √радинско коприварче
410. Sylvia nisoria - ястребогушо коприварче
411. Sylvia hortensis - ќрфеево коприварче
412. Sylvia ruppeli - „ерногушо коприварче
413. Sylvia melanocephala - ћалко черноглаво коприварче
414. Sylvia melanothorax -  ипърско коприварче
415. Sylvia nana - јзиатско пустинно коприварче
416. Sylvia communis - √ол€мо белогушо коприварче
417. Sylvia curruca - ћалко белогушо коприварче
418. Sylvia mystacea - ћустакато коприварче
419. Sylvia conspicillata - ќчилато коприварче
420. Sylvia undata - ѕъстрогушо коприварче
421. Sylvia cantillans - „ервеногушо коприварче
422. Monticola saxatilis - ѕъстър скален дрозд
423. Monticola solitarius - —ин скален дрозд
424. Muscicapa striata - —ива мухоловка
425. Ficedula hypoleuca - ∆алобна мухоловка
426. Ficedula albicollis - Ѕеловрата мухоловка
427. Ficedula semitorquata - ѕолубеловрата мухоловка
428. Ficedula parva - „ервеногуша мухоловка
429. Panurus biarmicus - ћустакато тръстикарче
430. Aegithalos caudatus - ƒългоопашат синигер
431. Poecile palustris - Ћъскавоглав синигер
432. Poecile lugubris - ∆алобен синигер
433. Poecile montanus - ћатовоглав синигер
434. Poecile cinctus - —ибирски синигер
435. Parus major - √ол€м синигер
436. Periparus ater - „ерен синигер
437. Lophophanes cristatus -  ачулат синигер
438. Cyanistes caeruleus - —ин синигер
439. Cyanistes cyanus - Ћазурен синигер
440. Remiz pendulinus - “орбогнезд синигер
441. Sitta europaea - √орска зидарка
442. Sitta krueperi - „ерноглава зидарка
443. Sitta neumayer - —кална зидарка
444. Tichodroma muraria - —калолазка
445. Certhia familiaris - √орска дърволазка
446. Certhia brachydactyla - √радинска дърволазка
447. Oriolus oriolus - јвлига
448. Lanius collurio - „ервеногърба сврачка
449. Lanius excubitor - —ива сврачка
450. Lanius minor - „ерночела сврачка
451. Lanius senator - „ервеноглава сврачка
452. Lanius nubicus - Ѕелочела сврачка
453. Perisoreus infaustus - —ибирска сойка
454. Garrulus glandarius - —ойка
455. Cyanopica cyana - —ин€ сврака
456. Pica pica - —врака
457. Nucifraga caryocatactes - —окерица
458. Pyrrhocorax pyrrhocorax - „ервеноклюна гарга
459. Pyrrhocorax graculus - ∆ълтоклюна гарга
460. Coloeus monedula - „авка
461. Corvus frugilegus - ѕосевна врана
462. Corvus corone - „ерна врана
463. Corvus cornix - —ива врана
464. Corvus corax - √арван
465. Acridotheres tristis - ќбикновена майна
466. Pastor roseus - –озов скорец
467. Sturnus vulgaris - ќбикновен скорец
468. Sturnus unicolor - „ерен скорец
469. Passer domesticus - ƒомашно врабче
470. Passer italiae - »талианско врабче
471. Passer hispaniolensis - »спанско врабче
472. Passer montanus - ѕолско врабче
473. Petronia petronia - —кално врабче
474. Montifringilla nivalis - —нежна чинка
475. Fringilla coelebs - ќбикновена чинка
476. Fringilla montifringilla - ѕланинска чинка
477. Pinicola enucleator - ќбикновена тъпочовка
478. Carpodacus erythrinus - „ервена чинка
479. Carpodacus rubicilla - √ол€ма червена чинка
480. Loxia pytyopsittacus - ƒебелоклюна кръсточовка
481. Loxia curvirostra - ќбикновена кръсточовка
482. Loxia leucoptera - Ѕелокрила кръсточовка
483. Chloris chloris - «еленика
484. Acanthis flammea - Ѕрезова скати€
485. Acanthis cabaret - ћалка скати€
486. Acanthis hornemanni - ѕепел€ва скати€
487. Spinus spinus - ≈лшова скати€
488. Carduelis carduelis -  адънка
489. Carduelis citrinella - Carduelis citrinella
490. Carduelis corsicana -  орсиканска скати€
491. Linaria flavirostris - ∆ълтоклюно конопарче
492. Linaria cannabina - ќбикновено конопарче
493. Serinus pusillus - „ервеноглаво канарче
494. Serinus canaria -  анарче
495. Serinus serinus - ƒиво канарче
496. Pyrrhula pyrrhula - „ервенушка
497. Coccothraustes coccothraustes - „ерешарка
498. Rhodopechys sanguineus - „ервенокрил родопехус
499. Bucanetes githagineus - „ервеноклюна чинка
500. Emberiza citrinella - ∆ълта овесарка
501. Emberiza leucocephalos - Ѕелоглава овесарка
502. Emberiza caesia - ѕепел€ва овесарка
503. Emberiza cirlus - «еленогуша овесарка
504. Emberiza cia - —ивоглава овесарка
505. Emberiza buchanani - —кална овесарка
506. Emberiza hortulana - √радинска овесарка
507. Emberiza pusilla - ћалка овесарка
508. Emberiza rustica - Ѕелогуша овесарка
509. Emberiza aureola - ∆ълтогуша овесарка
510. Emberiza melanocephala - „ерноглава овесарка
511. Emberiza bruniceps - „ервеноглава овесарка
512. Emberiza schoeniclus - “ръстикова овесарка
513. Emberiza calandra - —ива овесарка
514. Calcarius lapponicus - Ћапландска овесарка
515. Plectrophenax nivalis - —нежна овесарка

»зтеглете от Google Play и AppStore

»зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от Google Play / Play Market                »зтеглете мобилното ръководство ≈вропейски птичи гласове PRO: песни, позиви, викове от AppStore / iTunes

TOP
Our Field Ecology Center published more than 180 methodical materials for nature studies. Some of them are in English:
Mobile educational application: Ecological Field Studies Techniques on Play.Google Mobile field guide Birds of North America: Songs and Calls Decoys on Play.Google WILD FLOWERS OF RUSSIA Field Identification Guide on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia on Play.Google Mobile field guide Birds of Russia Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google Mobile field guide Birds of Europe Songs, Calls and Voices on Play.Google
Mobile Educational Apps and Field Identification Guides for Russian, European and American Birds
Applications for Android and iOS are available at GooglePlay and AppStore

Recommend this page to your friends:

Home | Main English Page | Field Ecology Center | More about Ecosystem | International Cooperation
Ecological Field Techniques (Instructive Videos) | Ecological Field Techniques (Instructive Manuals)
Mobile Applications | Russian Nature in Photographs | Nature Landscapes of the World | Contacts

Google
 


«агрузить приложени€ из магазина Google Play / Play Market

«агрузить приложени€ из AppStore / iTunes


—качать наши приложени€ из магазина RuStore —качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина Google Play / Play Market —качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes


ѕоделитьс€/Share:
ќбращение с посетител€м сайта: ml :
ѕорекомендуйте нас в "своих" социальных сет€х:
- share this page with your friends!


—качать наши приложени€ из магазина RuStore —качать наши приложени€ из магазина RuMarket —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина NashStore —качать приложени€ Ёкосистемы из магазина GetApps Xiaomi
—качать приложени€ Ёкосистемы из магазина Google Play / Play Market —качать приложени€ Ёкосистемы Ёко√ид из AppStore / iTunes


© Ёкологический центр "Ёкосистема"Щ, ј.—. Ѕоголюбов / © Field Ecology Center "Ecosystem"Щ, Alexander Bogolyubov, 2001-2020